Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/12/18 09:19:32
Najlepsze prace naukowe, plakaty, filmy i informacje medialne na temat ochrony własności intelektualnej

W dniu 17 grudnia 2013 r. w Kinie Iluzjon w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XI edycji konkursu na najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. W tym roku po raz pierwszy Urząd Patentowy RP ogłosił także konkurs na krótki promocyjny oraz informację medialną dotyczące ochrony własności przemysłowej. Konkursy zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Gospodarki, a także z licznymi instytucjami i podmiotami podejmującymi działania na rzecz rozwoju ochrony własności przemysłowej. 

Konkursy na prace naukowe i plakaty z dziedziny własności przemysłowej organizowane od jedenastu lat przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w ścisłej współpracy z uczelniami oraz szkołami artystycznymi i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, owocując co roku wartościowymi pracami naukowymi oraz oryginalnymi artystycznie projektami plakatów. Nagrodzone prace upowszechniane są w różnorodnych wydawnictwach publikowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i służą celom edukacyjnym.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła multimedialna prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz projekcje nagrodzonych ów. Projekty zgłaszane na konkurs należą do kategorii sztuki użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu świadomości społecznej na temat ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych. Dotychczasowe edycje konkursu umożliwiły dostrzeżenie i wyróżnienie wielu utalentowanych twórców i naukowców, którzy w swojej działalności podejmują tematykę własności przemysłowej, będącej istotnym elementem warunkującym rozwój innowacyjnej gospodarki.

Wykaz laureatów i nagrodzonych prac:

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Adam Taukert


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości