Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/09/27 10:39:27
na badania

Wsparcie projektów celowych (PO IG 1.4) to dotacje, które okazały się jednym z największych sukcesów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednocześnie znacząco przyczyniły się do zacieśnienia związków polskich przedsiębiorców ze sferą badawczo-rozwojową. Wsparcie z działania PO IG 1.4. umożliwiło przedsiębiorcom prace m.in. nad innowacyjnym aparatem EKG, systemem do pomiaru efektywności turbin wiatrowych, specjalnym szkłem do upraw szklarniowych czy ekologiczną minielektrociepłownią.

Praktyka potwierdziła założenia przyjęte w trakcie opracowywania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polskie firmy przez długi czas cechowała niska skłonność do inwestowania w innowacyjne rozwiązania, szczególnie takie, które wymagałyby przeprowadzenia prac B+R. Dlatego w PO IG znalazło się działania 1.4, które ma za zadanie jak najszersze wsparcie firm, umożliwiające im zdobywanie nowych, innowacyjnych narzędzi oraz produktów do rozwoju działalności i podnoszenia pozycji konkurencyjnej na rynku. Jednym z takich instrumentów są projekty celowe.

Celem działania jest wsparcie wykorzystania rezultatów prac B+R w podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw. Do sukcesu działania mogło przyczynić się też to, że przedsiębiorcy mieli znaczną swobodę w wyborze partnera, z którym podejmą trud prac nad innowacyjnym rozwiązaniem. Jak czytamy w uszczegółowieniu do PO IG, „przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie w ramach tego działania będzie mógł sam zdecydować o wykonawcy prac B+R – może przeprowadzić je sam, jeśli dysponuje bazą infrastrukturalną i innymi niezbędnymi zasobami lub może zlecić je jednostce naukowej, przedsiębiorcy, sieci naukowej czy naukowo - przemysłowemu lub spółce powołanej z udziałem tych jednostek nie działającej dla zysku. Prace B+R w ramach projektu celowego mogą być również realizowane przez beneficjenta wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą”.

Dzięki wsparciu przedsiębiorcy mogli realizować projekty takie jak przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Działanie 1.4 obejmowało dofinansowanie ponoszonych wydatków aż do momentu stworzenia prototypu (włącznie ze stworzeniem prototypu).Przez długi czas konkursy na wsparcie z działania 1.4 były połączone z uzyskaniem wsparcia z działania 4.1, które przeznaczone było na przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników projektu celowego. Na wdrożenie można było otrzymać maksymalnie 20 mln zł.

Działanie, które budżet wynosi nieco ponad 390 mln euro okazało się dużym sukcesem. Do 31 lipca 2011 r. Instytucja Zarządzająca (a więc Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zatwierdziła do dofinansowania 632 wnioski, opiewające na kwotę 1,046 mld zł, co stanowi aż 66,76 proc przewidzianej alokacji. Do tego czasu podpisano z beneficjentami 561 umów na kwotę 826,5 mln zł, zaś na konta beneficjentów trafiło 159,3 mln zł.

W połowie 2010 r. nastąpiło znaczne usprawnienie funkcjonowania dotacji z działania 1.4, bowiem wtedy Regionalne Instytucje Finansujące otrzymały dodatkowe uprawnienia, pozwalające im nie tylko zawierać umowy z beneficjentami, ale też przyjmować i weryfikować weksle, rozpatrywać wnioski o wprowadzenie zmiany w umowach, wnioski o płatność, a także rozwiązywać umowy o dofinansowanie oraz anulować zaświadczenia o pomocy de minimis.

Zakres branżowy firm, które skorzystały z dotacji z działania PO IG jest niezwykle szeroki: znajdziemy tu zarówno firmy, kojarzone z tymi bardziej tradycyjnymi sektorami, jak i z przedstawicieli sektora nowoczesnych technologii. Jedną z firm, która otrzymała wsparcie z 1.4 PO IG jest lubelski Ekobenz, który we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej pracuje nad innowacyjną technologią wytwarzania paliwa z etanolu (realizowany do lipca 2012 r. projekt „Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych z bioetanolu PKWiU 24.14.1 Węglowodory i ich pochodne”). polega w tym przypadku na tym, że nowe paliwo nie będzie wymagać stosowania specjalnych silników, ale będzie nadawało się także do silników, które dziś pracują na tradycyjnej benzynie. to szansa na rozwój nie tylko dla samej firmy, ale i dla szerokiej sieci potencjalnych kontrahentów – surowiec dostarczałyby bowiem lokalne gorzelnie. Biorąc pod uwagę, że na Lubelszczyźnie znajdują się liczne uprawy buraka cukrowego, dzięki innowacji region ma szansę otrzymać znaczny impuls rozwojowy. Inną firmą, która dzięki wsparciu z działania 1.4 PO IG zyskała impuls rozwojowy, jest warszawski Poster, który skonstruował kompaktowy przenośnik przesyłek, który może sprawdzić się w firmach, dla których sprawna logistyka jest podstawą funkcjonowania. Niewielkie rozmiary przenośnika powodują, że firmy logistyczne mogą zaoszczędzić miliony, budując magazyny o mniejszej powierzchni niż dotychczas.

Najważniejsze dokumenty dotyczące działania 1.4 PO IG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Uszczegółowienie PO IG

Kalendarium konkursów

nowych konkursów się nie planuje (informacja na sierpień 2011 r.)

Czytaj więcej na Portalu Innowacji o działaniu 1.4 PO IG Wsparcie projektów celowych:

200 milionów na B+R w firmach

Ostatnia szansa na projekty celowe

Od pomysłu do produktu

Boom na badania czy na dotacje?

Dodatkowe 400 mln euro

 Fot. Smartlink

Autor:Krzysztof Garski  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości