Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/05/09 10:36:43
Badania – Firmy - Rozwój

20 lipca 2011r Komisja Europejska planuje uruchomienie nowej transzy konkursów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w 7. Programie Ramowym. Wnioski będzie można składać do 06 grudnia br., do godz. 17.00. Przewidywany budżet tegorocznego konkursu to: 239,2 mln euro, w tym:

145 mln euro – Research for SMEs (Badania na rzecz MSP)

49,7 mln euro – Research for SMEs Associations (Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP/izb gospodarczych)

20 mln euro – Demonstration Activity (Akcje Demonstracyjne)

W związku z tym Programów Badawczych UE organizuje warsztaty oraz dni informacyjne przygotowane specjalnie pod kątem w/w konkursów: 20.06.2011r. Szczegóły oraz na stronie: www.kpk.gov.pl oraz www.parp.gov.pl

Dzięki prostemu testowi, opracowanemu przez siec Punktów Kontaktowych ds. MŚP w Europie, można szybko zorientować się jaki typ projektu jest najbardziej odpowiedni z punktu widzenia strategii rozwoju firmy. Czy będzie to projekt realizowany w 7. PR czy może finansowany ze źródeł krajowych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacje

A. Jeżeli odpowiedziałeś TAK na 11-12 pytań oznacza to, że Twoja zalicza się do MŚP samodzielnie prowadzących badania i powinna rozważyć możliwość uczestnictwa w następujących programach:

Program Szczegółowy Współpraca 7.PR: odpowiedni obszar tematyczny

Program Szczegółowy Ludzie 7.PR: projekty typu Współpraca między przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP)

Program Eureka: Eurostars

B. Jeżeli odpowiedziałeś TAK na 7 – 10 pytań oznacza to, że Twoja zalicza się do grona firm zlecających przeprowadzenie badan na zewnątrz i powinna rozważyć możliwość uczestnictwa w następujących programach:

Badania na rzecz MŚP

Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP

EraSME

CORNET

C. Jeżeli odpowiedziałeś TAK na mniej niż 6 pytań to prawdopodobnie 7. Program Ramowy nie jest programem najbardziej odpowiadającym potrzebom Twojej firmy. Powinieneś raczej skorzystać z programów oferowanych na szczeblu krajowym lub regionalnym w swoim kraju. Informacje na ten temat znajdziesz na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) oraz Urzędów Marszałkowskich.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z :

Aneta Maszewska

Koordynator Programów dla MŚP

Programów Badawczych UE

aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Tel.: (22) 828 74 83 wew. 300

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości