Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/02/29 11:32:56
Brytyjskie klastry czekają na polskie firmy

Inicjatywy klastrowe upatrują szans na rozwój w przyciąganiu do swoich struktur nowych członków oraz inwestorów zewnętrznych. 21 lutego w Warszawie londyńska inicjatywa klastrowa Tech City będzie zachęcać polskich przedsiębiorców do współpracy i wchodzenia na rynek angielski. Jej skierowana jest do innowacyjnych firm z sektora technologii cyfrowych i kreatywnych.

Inicjatywa Tech City UKskupia podmioty z sektora kreatywnego oraz technologii cyfrowych. Są to m.in. (m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się. produkcją oprogramowania, bezpieczeństwem cyfrowym, usługami finansowymi, produkcją gier, aplikacji dla systemów mobilnych, promocją cyfrową i marketingiem, analizą danych, projektowaniem komputerowym, społecznościami elektronicznymi, produkcją telewizyjną, dźwiękową i muzyczną). W pierwszym roku działalności w 2008 roku inicjatywę tworzyło 15 podmiotów, obecnie jest ich ponad 250.

Promocja klastrów na specjalnych spotkaniach

Polskim firmom Tech City UK zaprezentuje swoją ofertę inwestycyjnąpo raz pierwszy. Spotkanie poprowadziRobin Burnett, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. W jego trakcie odbędzie się prezentacja możliwości inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii oraz sesja networkingowa, podczas której eksperci z inicjatywy klastrowej będą mogli omówić możliwości współpracy.

Korzyści, jakie polskim firmom daje uczestnictwo w Tech City UK, to przede wszystkim dostęp do brytyjskiego potencjału sektora ICT (w tym współpraca w dynamicznie rozwijającym się obszarze), pomoc w założeniu firmy, dostęp do światowych liderów usług finansowych (z największą liczbą w Europie), ułatwiony dostęp do zasobów członków klastra, w tym międzynarodowych przedsiębiorstw (takich jak: Cisco, Vodafone, Google, Facebook, Last.fm) oraz przyjazna atmosfera potrzebna do prowadzenia firmy innowacyjnej.

Tech City przybliży także swoją działalność oraz zaprezentuje Londyn, jako miejsce warte uwagi dla inwestycji z sektora technologii cyfrowych i kreatywnych. W szczególności prestiż miejsca oraz jego możliwości sprawiają, że nowi członkowie łatwiej i szybciej mogą zaistnieć ze swoją ofertą na brytyjskim rynku. W prowadzeniu takiego sposobu pozyskania nowych podmiotów w klastrze niezbędna staje się przemyślana strategia klastra, włączenie z możliwościami wykorzystania pomocy publicznej w przyciąganiu nowych inwestorów i tworzeniu nowych firm.

Wielka Brytania – bardzo dobre warunki do współpracy

Zgodnie z unijną tablicą wyników innowacyjności ( Scoreboard 2011), Wielka Brytania znajduje się pod tym względem na szóstej pozycji wśród krajów Unii Europejskiej. Odnotowany w Wielkiej Brytanii ponadprzeciętny poziom innowacyjności pozwolił zaliczyć ją do tzw. krajów goniących czołówkę (innovation followers) – podobnie jak Belgię, Holandię, Austrię, Luksemburg, Irlandię, Francję, Słowenię, Cypr oraz Estonię. Raport pokazuje też, że dla innowacyjnych firm z sektora MSP Wielka Brytania jest najlepszym miejscem do współpracy. Na Wyspach ponad jedna piąta firm chętnie współpracuje i wymienia się wiedzą z innymi podmiotami, również w ramach klastrów.

Rząd Wielkiej Brytanii wspiera tworzenie nowych firm oraz przyciąganie inwestorów, oferując im m.in. zwolnienia podatkowe do 10% z pierwszych 10 mln funtów oraz ulgi podatkowe w wysokości 225% wartości z działalności B+R. Ponadto Ambasada Brytyjska systematycznie organizuje spotkania promujące współpracę w ramach różnych sektorów, w tym w klastrach o wysokim potencjale rozwoju. Sama jest zaangażowana w aktywne wspieranie innowacyjnego sektora MSP w zakresie identyfikacji klastrów, możliwości biznesowych i rozwiązań finansowych.

Początki internacjonalizacji klastrów w Polsce

W Polsce internacjonalizacja inicjatyw klastrowych sprowadza się głównie do ich promocji na rynkach zagranicznych poprzez obecność na giełdach kooperacyjnych, targach i wystawach międzynarodowych. Te działania wspiera m.in. Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w ekspansji zagranicznej jest posiadanie dobrej strategii wejścia na rynek. Wspólna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – np. w ramach klastrów, pomaga im niwelować ich słabe strony, takie jak: brak strategii sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych (marketing, zagwarantowanie kanałów dystrybucji oraz usług gwarancyjnych) czy brak niezbędnych kompetencji (np. przy współpracy z osobami z innych kręgów kulturowych). Ponadto polskie klastry mogą być wspierane na rynkach zagranicznych m.in. przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (placówki zagraniczne Ministra Gospodarki działające w ramach Ambasad i Konsulatów RP). Pomagają one głównie poprzez działalność informacyjną oraz wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw (poprzez m.in. szukanie potencjalnych partnerów biznesowych i badanie warunków wejścia na rynek).

Z kolei z przyciąganiem inwestorów zagranicznych do Polski najczęściej kojarzone są Specjalne Strefy Ekonomiczne (z dostępnymi w nich zwolnieniami podatkowymi). Dlatego też SSE, które posiadają inicjatywy klastrowe (np. branży motoryzacyjnej w Katowicach czy usług ICT w Krakowie), powinny promować się właśnie przez te inicjatywy. Stworzy to dodatkową szansę rozwoju dla obecnych i nowych członków inicjatywy klastrowej oraz przyniesie większe zainteresowanie nowych inwestorów. Szczególnie, jeżeli działania oparte na wspieraniu nowych inwestycji będą inicjowane zarówno przez partnerów gospodarczych, jak i państwowych.

 

 

Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

„Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.”

Autor:Miłosz Pieńkowski 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości