Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/03/06 13:02:24
Gliwice – Fabryką Kreatywności - sektorów kreatywnych na Śląsku

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży rozpoczęło w styczniu 2013 roku realizację projektu pn. Utworzenie klastra przemysłów kreatywnych i kulturalnych „Made in Śląsk”.

Jednym z jego pierwszych działań, to:

Konferencja otwierająca projekt, która odbędzie się

14 marca 2013r. o 12:00

w Auli Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. M. Strzody 10

 

Celem projektu jest uczynienie z miasta Gliwice centrum Fabryka Kreatywności, czyli klastra sektorów kreatywnych i kultury.

Działania i rezultaty zaplanowane w projekcie to:

  • promocja przemysłów kreatywnych wśród różnych grup docelowych i na różnych poziomach: w szkołach, podczas ogólnodostępnych imprez, np. wystaw, aż po promocję dobrych praktyk wśród firm działających w branżach kreatywnych w regionie,
  • spotkania konsultacyjne członków klastra z ekspertami z różnych dziedzin np. prawa autorskiego, zarządzania, finansów, BHP, prawa podatkowego itp.,
  • audyt firm spoza przemysłów kreatywnych i kultury, którego celem jest ocena interakcji pomiędzy zidentyfikowanymi potencjalnymi członkami klastra, a firmami w regionie,
  • wsparcie na rzecz inicjowania i rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami B+R w zakresie transferu technologii,
  • opracowanie studium wykonalności centrum kreatywnego Fabryka Kreatywności - przeprowadzenie analizy korzyści wynikających z uczynienia z Gliwic skupiska przemysłów kreatywnych i kulturalnych,
  • wizyty studyjne, m.in. w Helsinkach (w b. Fabryce Kabli, którą zaadaptowano na potrzeby największego centrum kulturalnego w Finlandii) oraz w Łodzi (Art. Center),
  • stworzenie i promocja marki klastra Made in Śląsk,
  • konferencje wraz z imprezami towarzyszącymi w formie wystaw produktów firm należących do klastra,
  • opracowanie strony internetowej klastra wraz z bazą członków klastra i ich ofert.

Partnerami instytucjonalnymi w projekcie są: Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Agencja Rozwoju Lokalnego, oraz Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

Realizacji projektu, współfinansowanego z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, potrwa do czerwca 2014 roku.

Pojęcie sektorów kreatywnych () po raz pierwszy zostało użyte w Australii w 1994 roku (ONZ, 2010, s. 6). Obecnie, choć wciąż sektory kreatywne definiowane są w zróżnicowany sposób, najczęściej przyjmuje się że obejmują one sektory gospodarki, które, opierając się na kreatywności i umiejętnościach ludzi, tworzą nowe pomysły, rozpowszechniane i dostarczane na rynek w postaci towarów i usług.

Klasyfikacja towarów i usług kreatywnych jest dostępna w statystykach prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (UNCTAD), wg której do branż kreatywnych zalicza się: projektowanie, wydawnictwo, rzemiosło, media audiowizualne oraz nowe media, sztuka wizualna oraz sztuka sceniczna. (patrz pt. Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, PARP, 2012 http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95679.asp ).

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Szczegóły oraz sposób rejestracji w załącznikach:

Zaproszenie na konferencję

Opis projektu Made in Śląsk

Informacja prasowa organizatorów konferencji.

Autor:Grażyna Buczyńska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości