Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/05/15 09:04:05
Współpraca dla innowacji

Do niedawna istniało przekonanie, że nauka i biznes to dwie odrębne dziedziny, które wzajemnie się wykluczają. Naukowcy skupiali się na prowadzeniu badań w uczelnianych murach, zaś przedsiębiorcy szukali nowych pomysłów na prowadzenie firm. Na szczęście  sytuacja się zmienia i sukcesywnie zarówno środowiska akademickie, jak i biznesowe przekonują się, że biznes i nauka powinny iść w parze, a wzajemna współpraca w różnych formach  przynosi doskonalsze i bardziej efektywne rozwiązania.

Województwo zachodniopomorskie przoduje w kraju pod względem ilości małych i średnich przedsiębiorstw – stanowią one w naszym regionie ponad 90 procent. To one warunkują rozwój regionu, zwiększają konkurencyjność oferowanych produktów i usług nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym. Coraz większy nacisk kładziony jest także na innowacyjność właśnie małych podmiotów, bowiem to ona stanowi punkt odniesienia do udoskonaleń wdrażanych w przedsiębiorstwach. Mimo to, nadal wydatki na działalność innowacyjną i prace rozwojowe są w województwie zachodniopomorskim o wiele niższe, niż np. na Mazowszu. Tymczasem jednym z kluczowych czynników podnoszących innowacyjność regionalnej gospodarki są kooperacja i podejmowane próby współpracy, w tym z sektorem naukowym.

Zachodniopomorski ICT

Przykładem współpracy jest stowarzyszenie firm informatycznych ICT Pomorze Zachodnie z siedzibą w Technoparku Pomerania. obecnie zrzesza ponad 40 firm, głównie małych, których integracja ma na celu określenie wspólnych priorytetów rozwoju branży oraz budowanie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu dla realizacji dużych projektów i prac badawczo-naukowych. W wyniku współdziałania podmiotów klastra oraz dzięki skupieniu zasobów materialnych i ludzkich, zwiększa się ich konkurencyjność na rynku oraz wzrasta poziom produktywności. Funkcjonowanie zachodniopomorskiego klastra opiera się również na działaniach kształtujących i wzmacniających świadomość społeczeństwa w zakresie  innowacyjności. Firmy i naukowcy razem wyjeżdżają na targi, takie np. jak najważniejsze w Europie targi IT – CeBIT, uczestniczą we wspólnych specjalistycznych szkoleniach, czy wymieniają sięwiedzą, doświadczeniami i kontaktami podczas spotkań branżowych i giełd kooperacyjnych. Firmy opracowały również wspólny projekt Cloud for Cities, w ramach którego planują udostępnienie wspólnych e-usług w modelu Cloud.

Czas na staż!

Innym pomysłem na współpracę dla pobudzenia innowacyjności jest budowa relacji między sferą naukową i gospodarczą, np. w ramach projektów wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami firm i naukowcami podczas staży zawodowych. Realizowane są one m.in. w projekcie takim jak „Czas na staż. Współpraca nauki i biznesu” Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Założeniem projektu jest transfer wiedzy pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorstw poprzez organizowanie pobytów stażowych. Stażystą może zostać naukowy lub naukowo-dydaktyczny uczelni oraz pracownicy przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego zatrudnieni tytułem umowy o pracę  z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w biznesie. naukowy bądź naukowo-dydaktyczny odbywa staż w prywatnej firmie, zaś przedsiębiorstwa ma możliwość udziału w stażu na uczelni. We wspomnianym projekcie staże zorganizowane były w czterech edycjach trwających po trzy miesiące każda. Jak do tej pory z pobytów stażowych skorzystało 51 osób, przy czym 35 osób pochodziło z uczelni, a 16 - z przedsiębiorstw. Byli wśród nich także przedstawiciele firm branży IT oraz naukowcy z tej dziedziny, którzy próbowali swoich sił w czasie pobytów stażowych.

Konfrontacja z rzeczywistością

Współpraca z uczelnią oferuje świetną szansę na rozwój kompetencji zawodowych, zdecydowanie innych, aniżeli ma to miejsce w moim miejscu pracy. Dostępny czas starałem wykorzystać się najintensywniej, jak tylko mogłem. Ponadto, miałem możliwość zgłębienia wiedzy dotyczącej pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą i kompetencjami czy prowadzenia zajęć dla studentów, gdzie dzieliłem się swoim doświadczeniem– opowiada Marcin Prys, i założyciel firmy Mindflow Multimedia, który odbył swój staż na Wydziale Informatyki ZUT. Opiekunem pana Marcina był dr inż. Przemysław Różewski, według którego projekt „Czas na Staż” jest bardzo dobrą inicjatywą łączącą biznes z wiedzą przekazywaną na uczelni wyższej. Podejście akademickie daje nowe spojrzenie na istniejące problemy, pozwalając na lepszą analizę ich złożonej natury– tłumacz dr inż. Różewski.

Uczestnictwo w projekcie stażowym pozwala na lepsze poznanie danej problematyki z punktu widzenia nauki bądź biznesu. Dla przedsiębiorcy jest to szansa na konfrontację przyjętej taktyki rozwoju firmy z naukową teorią. Z kolei naukowy poprzez udział w stażu może bezpośrednio się przekonać, że z uczelni do środowiska biznesowego pozwala na wykorzystanie w praktyce osiągniętych wyników badań.

Dyfuzja wiedzy

Efekty realizacji pobytów stażowych są bardzo obiecujące. Uczestnicy staży nawiązują cenne kontakty biznesowe - naukowcy z przedstawicielami firm, i odwrotnie. W perspektywie jest realizacja wspólnych projektów, umowy na wykonanie badań na potrzeby firm, wspólne działania oraz dalsze staże, tym razem organizowane już prywatnie. Bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w stażach spowodowało przygotowanie kontynuacji projektu. Od czerwca 2012 ruszają kolejne staże, tym razem w ramach projektu „Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem – przekonuje o wartości tego typu kooperacji Rafał Ślusarczyk, koordynator projektu „Czas na staż. Współpraca nauki i biznesu”.

 

Autor: Natalia Gołąbczyk

Artykuł został przygotowany w ramach kampaniiICTLAB-MARKETod wynalazku do produktu”  współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej ciekawych informacji z branży IT można znaleźć na stronie: www.ictlabmarket.spnt.pl.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości