Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/01/02 12:44:10
Klastry w Indiach

Między 7 listopada a 16 grudnia w Bangkoku w Indiach miał miejsce kurs „Rozwój kadr klastra” organizowany przez Indyjski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (EDI, ang. Development Institute of India) w ramach Międzynarodowego Programu Szkoleniowego finansowanego przez indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z Programu Rozwoju Klastrów (CDP). Jest to jeden z najskuteczniejszych programów zapewniających działanie i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Indiach.

Dotychczasowe rezultaty programu rozwoju klastrów pokazują, że jego skuteczne wdrożenie pomaga indyjskim przedsiębiorcom w poprawie wyników finansowych poprzez wzrost obrotów i eksportu oraz jakości produkowanych towarów. Pozwala także na skuteczniejszą implementację odpowiednich technologii oraz efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi. Wspólne inicjatywy realizowane w strukturach klastrowych pomagają hinduskim przedsiębiorcom stworzyć zindywidualizowaną ofertę usługową i produktową i budować świadomość marki przy jednoczesnej intensyfikacji działań marketingowych. Dzięki temu indyjskie firmy rozwijają się w sposób całościowy, a zarazem synergiczny, przyczyniając się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego. W efekcie prowadzi to do zwiększenia konkurencyjności MMSP w indyjskich klastrach i wprowadza je na drogę internacjonalizacji.

W zorganizowanym w ramach programu kursie wzięli udział urzędnicy, przedstawiciele instytucji finansowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz członkowie klastrów. Szkolenie miało za zadanie umożliwienie zrozumienia specyfiki klastrów i ich znaczenia dla gospodarki, znaczenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w funkcjonowaniu klastrów oraz roli, jaką w klastrze odgrywa wzajemne zaufanie członków. Uczestnicy zdobyli również wiedzę w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Sześciotygodniowy program kursu obejmował 4 tygodnie zajęć praktycznych oraz dwa tygodnie wizyt studyjnych w samorządach lokalnych, instytucjach administracji rządowej, przedsiębiorstwach oraz klastrach.

Politykę na rzecz rozwoju klastrów w Indiach zapoczątkował Abid Hussain, który w sprawozdaniu komisji ds. drobnego przemysłu z 1997 roku zalecił przyjęcie klastrowego podejścia we wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw, co pozwoliłoby zwiększyć ich wydajność i konkurencyjność. Jego rozwiązania zostały uznane za kamień milowy w dziedzinie reform gospodarczych Indii. W sierpniu 2005 roku rząd indyjski ogłosił przyjęcie polityki klastrowej. Uregulowano rozwiązania zmierzające do rozwoju klastrów tworzonych z udziałem MSP. Dla wsparcia rozwoju infrastruktury przemysłowej utworzono Small Industry Development Programme. W latach 2005-07 ówczesny rząd realizował program wsparcia klastrów działających w gałęziach rzemiosła tradycyjnego, takich jak: rękodzielnictwo, tkactwo, produkcja rolna czy ziołolecznictwo. Rozwój klastrów jest wspierany przez różne ministerstwa sektorowe Indii i ich departamenty poprzez powołane w tym celu instytucje lub programy, których liczba wynosi aktualnie około 24.

W Indiach działa już ponad 6400 klastrów. Są to głównie klastry rzemieślnicze i przemysłowe. Współczesne klastry są w pewnym sensie kontynuacją indyjskiego systemu kastowego. Kasty zajmowały określone obszary życia społecznego, a ich członkowie wykonywali ten sam zawód. Niektóre miasta wraz z przyległymi wsiami są znane od dziesięcioleci, a nawet od wieków, z wytwarzania konkretnego produktu. Także w dzisiejszych indyjskich klastrach ich członkowie często wywodzą się z tradycyjnych społeczności, ponieważ system kastowy, mimo jego zniesienia w 1947 roku, wciąż w widoczny sposób wpływa na życie Hindusów.

Dziś indyjskie klastry borykają się z takimi problemami, jak konieczność zwiększenia skuteczności inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju, produktywności i konkurencyjności. Poszukiwane są sposoby udoskonalania strategii klastrów oraz budowania powiązań między poszczególnymi klastrami. Niezbędne jest wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami zrzeszonymi w klastrach a instytucjami lokalnymi i krajowymi. Ważne jest także tworzenie innowacji i walka z ubóstwem. Stąd tak obszerna zawartość szkoleniowa kursu trwającego aż 6 tygodni.
Organizator kursu, Development Institute of India, to utworzona w 1983 roku autonomiczna wspierana przez instytucje finansowe i indyjski rząd. Instytut prowadzi kilka międzynarodowych programów dla różnych grup docelowych w celu rozwijania talentów menedżerskich, zwiększania znajomości obsługi komputera, kształcenia kompetencji biznesmenów, promocji małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia dobrych praktyk w zakresie zarządzania w sektorze NGO. EDI realizuje swoją misję na poziomie krajowym i międzynarodowym głównie poprzez organizację warsztatów, kursów i szkoleń. W jego strukturach funkcjonuje Narodowe Centrum Zasobów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Klastrów Rzemieślniczych. Ponadto przy Instytucie działa Fundacja Klastrów MMSP, która funkcjonuje przy wsparciu UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

„Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.”

 

Autor:Krzysztof Ptak 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości