Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/11/29 09:35:45
Relacja z wizyty studyjnej w woj. wielkopolskim w dn. 18.11.2011 r.

W piątek 18 listopada tego roku odbyła się sygnowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wizyta studyjna w wielkopolskich instytucjach proinnowacyjnych. Jej celem było przybliżenie uczestnikom charakterystyki Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz osiągnięć spółki Solaris Bus & Coach S.A.

Rozpoczęte w godzinach porannych spotkanie zostało zainicjowane przez panią Justynę Adamską z PPN-T. Zebrani mogli wysłuchać wyczerpujących informacji dotyczących historii, misji oraz wizji rozwojowych parku. W dalszej kolejności zaprezentowano bogatą ofertę wsparcia przedsiębiorców na jaką składają się m.in.: usługi badawcze, wynajem powierzchni laboratoryjnych i biurowych, doradztwo i konsultacje, szkolenia, możliwość skorzystania za specjalistycznych maszyn
i urządzeń czy uzyskania ekspertyz dotyczących opracowywanych przez firmę technologii.

Grupa uczestników wizyty rekrutowała się spośród wielkopolskich przedsiębiorców oraz pracowników firm, na spotkaniu był również obecny przedstawiciel wydawnictwa działającego na terenie Poznania.

Spotkanie zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości stanowiło czwarte z cyklu wydarzenie, włączające się w szereg działań ogólnopolskiej kampanii promocji postaw proinnowacyjnych „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”. Kampania ma na celu zainteresowanie środowisk przedsiębiorców, naukowców oraz dziennikarzy instytucjami oraz firmami, które rozwijają się prężnie dzięki innowacjom. Wizyty studyjne to najlepsza szansa na osobiste zapoznanie się
z profilami prezentowanych jednostek, rozmowę z personelem i innowatorami, którzy poprzez świadczone usługi udowadniają, że działanie na styku nauki i biznesu staje się coraz bardziej popularne i opłacalne.

W dalszej części spotkania na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego goście mieli możliwość zwiedzenia infrastruktury parku, w tym m.in. zapoznania się z wyposażeniem i działalnością Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego oraz Laboratorium Aparaturowego Chemicznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pozwalający start-upom na sprawny rozwój dzięki dostępowi do przestrzeni co-workingowej oraz do usług wspierających prowadzenie biznesu.

Uczestnicy wizyty studyjnej po zakończeniu pierwszej części spotkania wzięli udział w lunchu, podczas którego ekspert PPN-T, pan Paweł Bartoszek przedstawił szanse na pozyskanie środków finansowych przeznaczonych do prowadzenia działań na styku nauki i biznesu. Liczne programy unijne czy granty oferowane przez krajowe i zagraniczne organizacje wspierające naukę są w stanie znacząco zaspokoić potrzeby przedstawicieli sektora MŚP w omówionym zakresie. Zebrani, po rundzie pytań i pożegnaniu z gościnnym personelem parku, udali się na teren zakładu produkcyjnego firmy Solaris Bus & Coach S.A.

Już moment wjazdu na teren czołowego polskiego producenta sektora motoryzacji wzbudził znaczne zainteresowanie gości wizyty studyjnej. Na miejscu grupa została przywitana przez pana Konrada Bugierę z działu Marketing & Public Relations odwiedzanej firmy.

Pierwszą część spotkania stanowiła prezentacja dotycząca historii powstania Solaris, oferty produktowej oraz głównych wskaźników wyróżniających markę na tle konkurencyjnych przedsiębiorstw wytwarzających pojazdy komunikacji publicznej. Historię firmy buduje pan Krzysztof Olszewski, który kilkanaście lat zbierał doświadczenia w branży by stać się wraz z żoną Solange współzałożycielem rozpoznawalnej i uznanej na całym świecie marki.

Po dłuższej rozmowie z uczestnikami wizyty studyjnej pan Konrad Bugiera oprowadził gości po liniach produkcyjnych, hali montażowej oraz komorach w jakich maluje się nowopowstające pojazdy. Uwagę przyciągał widok szkieletów autobusów, które wypełniane były kolejno podzespołami z jakich składa się gotowy do użytku produkt. Zainteresowaniem cieszyło się również biuro projektowe zatrudniające liczne grono inżynierów wielu specjalności, którzy na najnowocześniejszym oprogramowaniu przygotowywali nowe koncepcje i rozwiązania technologiczne wdrażane w kolejnych modelach Solarisów.

Poznańska wizyta studyjna przybliżyła uczestnikom zarówno możliwości uzyskania wsparcia w prowadzeniu innowacyjnego biznesu, a także ukazała jak konsekwentne dążenie do realizacji celów, własna myśl techniczna i perspektywiczne spojrzenie na rynek pozwalają odnieść duży sukces na wymagającym rynku motoryzacji.

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych cyklem 20 wizyt studyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych na terenie całego kraju.


Kontakt dla mediów: Miłosz Marczuk, tel. 22 432 82 34, tel. kom. 696 488 150, media@parp.gov.pl

Informacji na temat wizyt udziela: Piotr Jasiński, 22 828 87 27, piotr.jasinski@profile.com.pl

Kampania realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kampania jest elementem projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, Działanie 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kampania współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości