Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/12/13 10:59:36
Zwiększenie kapitału podwyższonego ryzyka dla MŚP – nowe rozporządzenie KE

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego jednolite zasady wprowadzania na rynek funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Wprowadzenie jednolitego zbioru przepisów ma uatrakcyjnić fundusze kapitału podwyższonego ryzyka dla inwestorów, co umożliwi zaangażowanie w nie większego kapitału. Rozwiązanie to ułatwi inwestorom dysponującym kapitałem venture pozyskanie środków finansowych w całej Unii Europejskiej, co wpłynie korzystanie na rozwój działalności nowo powstałych, innowacyjnych przedsiębiorstw.

Kapitał wysokiego ryzyka dostarczający finansowania dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność stanowi istotne źródło inwestycji długoterminowych dla młodych innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Problemem są jednak niewielkie zasoby środków i zapewnianie niskiego poziomu kapitału, co sprawia, że nie odgrywają obecnie większej roli w finansowaniu nowo powstałych przedsiębiorstw. Jak wynika zdanych przeanalizowanych przez Komisję Europejską,  przedsiębiorstwa, w które inwestują podmioty obracające długoterminowym kapitałem podwyższonego ryzyka, osiągają lepsze wyniki niż firmy, które muszą polegać na krótkoterminowym finansowaniu bankowym. Dlaczego tak się dzieje? Jest to efekt rygorystycznego i drobiazgowego przeglądu nowego przedsięwzięcia, jakiego dokonuje fundusz kapitału podwyższonego ryzyka zanim przystąpi do inwestycji w dane przedsiębiorstwo. Jednak przeciętny europejski fundusz jest niewielki – w Unii Europejskiej jest wart ok. 60 mln euro, podczas gdy przeciętny fundusz podwyższonego ryzyka w USA  dysponuje środkami w wysokości ok. 130 mln euro. Europejskie fundusze nie osiągają niestety optymalnej wielkości, która umożliwiłaby realizację strategii zdywersyfikowanych inwestycji i dokonywania rzeczywistych zmian w przedsiębiorstwach poprzez wnoszenie znaczącego wkładu kapitałowego. Z analiz ekonomicznych wynika, że fundusze kapitału podwyższonego ryzyka będą mogły rzeczywiście zmienić sytuację w branżach, w które inwestują, jedynie gdy osiągną wartość około 280 mln euro.

Odpowiedzią na te problemy ma być nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej, zgodnie z którym obowiązywać będąjednolite zasady wprowadzania na rynek funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Oznacza to, że wszyscy zarządzający funduszami – po spełnieniu szeregu wymagań – będą mieli możliwość pozyskiwania kapitału w ramach „Europejskiego funduszu kapitału podwyższonego ryzyka” na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej - nie będą już musieli spełniać skomplikowanych wymogów, które różnią się w zależności od państwa członkowskiego. „Potrzebujemy więcej kapitału podwyższonego ryzyka w Europie. Przy pomocy kapitału podwyższonego ryzyka przedsiębiorstwa staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne, co stworzy z nich europejskie firmy przyszłości.” – mówił po posiedzeniu KE unijny Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Michel Barnier – „Aby wspierać najbardziej obiecujące nowe przedsiębiorstwa, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka muszą stać się większe i bardziej zróżnicowane pod względem dokonywanych przez nie inwestycji. Dzisiejsze wnioski przyczynią się do rozwoju tego wschodzącego rynku”.

Zwiększenie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka oznacza więcej kapitału dla poszczególnych przedsiębiorstw, a także umożliwi samym funduszom wyspecjalizowanie się w określonych dziedzinach, takich jak technologie informatyczne, czy opieka zdrowotna, co z kolei powinno pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na światowych rynkach. Nowe rozporządzanie stanowi uzupełnienie środków ułatwiających dostęp do finansowania dla nowo powstałych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Komisja Europejska planuje różne strategiczne działania w tym zakresie, aby ułatwiać działalność 23 mln MŚP w Europie oraz znacznie przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Niedawno przedstawiony został plan uruchomienia w 2012 roku systemu gwarancyjnego przeznaczonego dla MŚP opartego na nowym instrumencie podziału ryzyka. Rozwiązanie to ma ułatwić innowacyjnym przedsiębiorcom dostęp do kredytów bankowych. Ponadto, w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP, Europejski Bank Inwestycyjny będzie kontynuował swoją działalność w zakresie udzielania pożyczek w niezmiennym tempie, a ich wartość będzie niemal równa poziomowi z 2011 roku - tj. 10 mld euro. „Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP jest priorytetem numer jeden w przezwyciężeniu kryzysu.” – powiedział Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej – „W naszym planie działania podkreślamy, że Europa robi wszystko, by poprawić dostęp MŚP do finansowania. Dążymy do wzmocnienia unijnych instrumentów finansowych na rzecz MŚP oraz do poprawy ich dostępu do rynków finansowania”.

Eksperci wskazują, że konkurencyjność europejskiej gospodarki w znacznym stopniu zależy od rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które będą w pełni wykorzystywały swój potencjał. Obecnie generują one ponad połowę całkowitej wartości dodanej w sektorze niefinansowym, a w ciągu ostatnich 5 lat stworzyły 80% wszystkich nowych miejsc pracy w Europie. Proponowane przez Komisję Europejską rozporządzenie oraz inne środki mają na celu utrzymanie przepływu kredytów do MŚP oraz poprawę dostępu do rynków kapitałowych poprzez większe uwidocznienie inwestorom rynków MŚP i możliwości objęcia w nich udziałów, co w dłuższej perspektywie ma wpłynąć na poprawę ich konkurencyjności i zwiększenie potencjału ich wzrostu.

Źródło:

www.europa.eu

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości