Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/06/15 14:13:39
Laureaci XV edycji Konkursu PPP

Laureaci XV edycji Konkursu

POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI15 czerwca 2012 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XV, Jubileuszowej edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W uroczystości udział wzięli Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mieczysław Kasprzak, Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak, laureaci poprzednich edycji Konkursu i autorzy tegorocznych prac konkursowych, przedstawiciele świata nauki i biznesu, instytucji centralnych oraz parlamentarzyści.

Polski Produkt Przyszłości to Konkurs z wieloletnią tradycją, ale niezmiennie promujący nowoczesność, innowacyjność, postęp i przedsiębiorczość.

Pomysłodawcą i organizatorem pierwszych edycji Konkursu była Agencja Techniki i Technologii. W 2002 roku jej cele i zadania, w tym organizację Konkursu, przejęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i obowiązujące w niej prawo, wymagało od PARP przeprowadzenia zmiany regulaminu m.in. dopuszczono do udziału w Konkursie osoby fizyczne i prawne ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. W celu jego uatrakcyjnienia, w 2008 roku Agencja wprowadziła dwie dodatkowe kategorie, które umożliwiły zgłaszanie projektów nie tylko w fazie przedwdrożeniowej, ale również rozwiązań, które już funkcjonują na rynku. Powyższe zmiany zwiększyły zainteresowanie Konkursem wśród przedsiębiorców i przyczyniły się do wzrostu ilości zgłoszeń z ich strony.

Istotnym momentem w historii Konkursu było również ustanowienie przez Ministra Gospodarki, nagrody specjalnej „eCO2innowacja”. Od trzech lat wręczana jest ona laureatom Konkursu PPP, których produkty wykazują największy potencjał w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. Godny podkreślenia jest również fakt, że projekty nagradzane przez PARP, były wielokrotnie wyróżniane Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP oraz Nagrodą „Teraz Polska”, w kategorii Innowacje.

Konkurs wyłania produkty, które w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy warunków naszego życia i ułatwiają normalne funkcjonowanie w obszarach dotychczas niedostępnych. Przełom w leczeniu wad słuchu u dzieci i dorosłych, nowe metody genotypowania temperaturowego czy też małoinwazyjne systemy implantów ortopedycznych, są tego najlepszym przykładem.

Szereg produktów nagrodzonych w Konkursie zdobyło także wielkie uznanie poza granicami kraju, choćby niechłodzone detektory fotonowe średniej i dalekiej podczerwieni wykorzystywane w medycynie i technice wojskowej czy technologie informatyczne dla energetyki, gazownictwa i przemysłu. Są to oczywiście tylko niektóre tematy wcześniej nagrodzonych projektów, które korzystnie wpływają na naszą codzienność, a jednocześnie budzą podziw odbiorców na całym świecie.

Laureaci Konkursu Polski Produkt Przyszłości otrzymują statuetkę, dyplom i prawo do posługiwania się znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości”. Dodatkową nagrodę stanowi także pomoc PARP w promocji nagrodzonych wyrobów lub technologii przez:

  • prezentację na krajowych i zagranicznych targach i wystawach innowacyjności,
  • udział laureatów Konkursu w programach radiowych i telewizyjnych poświęconych tematyce innowacyjności,
  • prezentację  na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl
  • prezentację w katalogu laureatów Konkursu, dystrybuowanym w kraju i za granicą.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości współpracując z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” dla rozwiązań innowacyjnych, nominuje co roku do tej nagrody laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

W 2012 roku do grona ponad 90 laureatów Konkursu, dołączyli autorzy dwunastu, spośród 57 zidentyfikowanych, nowatorskich rozwiązań. Link do poniższej tabeliWykaz nagrodzonych w XV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Lp.

Zgłaszający

Tytuł projektu

Informacja o projekcie

Nagroda/          Wyróżnienie

KATEGORIA - wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej

 

1.

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

Kwantowe lasery kaskadowe

Kwantowe lasery kaskadowe mają zastosowanie przy budowie przenośnych detektorów wykrywających śladowe ilości substancji chemicznych  lub niebezpiecznych gazów  oraz w medycynie przy wykrywaniu markerów chorobowych w wydychanym powietrzu i prześwietlaniu pacjentów

NAGRODA

2.

Braster S.A., Warszawa

Breastlife Tester - Termograficzny tester do wczesnego wykrywania patologii piersi u kobiet, w tym raka piersi

Urządzenie będące pierwszym na świecie mobilnym instrumentem do czynnościowej nieinwazyjnej diagnostyki przesiewowej w kierunku raka piersi wykorzystującym filtrowaną termografię ciekłokrystaliczną; pozwala wykrywać bardzo wcześnie czynnościowe markery termograficzne procesu nowotworowego

WYRÓŻNIENIE

3.

Apeiron Synthesis Sp. z o.o., Wrocław

Innowacyjne katalizatory metatezy olefin do zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym

Katalizatory mogą znaleźć zastosowanie w syntezie złożonych związków bioaktywnych zaawansowanych biomateriałów wykorzystywanych jako nośniki leków, a także w syntezie wysokocennych substancji chemicznych  zwłaszcza związków zapachowych  i aromatów, dodatków do kosmetyków  oraz składników agrochemicznych, takich jak pestycydy i feromony

WYRÓŻNIENIE

4.

Michał Mikulski, Gliwice

Jedoosiowy egzoszkielet ramienia sterowany elektromiogramem

Urządzenie do rehabilitacji kończyn, umożliwiające terapię ruchową chorym na zanik mięśni, stwardnienie rozsiane lub przechodzącym rekonwalescencję; posiada łącze radiowe pozwalające lekarzowi na bieżącą diagnozę stanu mięśni na komputerze lub telefonie

WYRÓŻNIENIE

5.

Fundacja Linum, Wrocław

Lenplast - opatrunek z lnu nowej generacji

Nowatorski opatrunek wspomagający leczenie trudno gojących się ran; zastosowana w nim bioaktywna tkanina opatrunkowa  z lnu zawiera substancje działające przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz likwidujące szkodliwe rodniki; zapobiega również rozwojowi bakterii beztlenowych

WYRÓŻNIENIE

6.

Solar Energy S.A., Warszawa

Moduł PV z ogniw krzemowych z opcją połączenia do kolektora

Innowacyjny moduł do produkcji energii słonecznej o grubości mniejszej od tradycyjnych; po połączeniu z wodnym kolektorem cieplnym umożliwia pozyskanie dwóch rodzajów energii

WYRÓŻNIENIE

7.

Politechnika Łódzka - Instytut Elektroniki; GreenPoint, Łódź

Sprzętowy wizyjno-akustycznego systemu wspomagającego niewidomego w samodzielnym poruszaniu się

Innowacyjne urządzenie elektroniczne składające się z układu kamer, modułu dźwiękowego oraz procesora, wspomagające poruszanie się osoby niewidomej; komunikuje się z komputerem, a jego elementy wbudowane są w oprawę okularów

WYRÓŻNIENIE

KATEGORIA - wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej

 

1.

P.P.H.U. Akpil Kazimierz Anioł, Pilzno                          Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań

Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi

Najnowocześniejsza w kraju maszyna do zbioru warzyw korzeniowych; wyróżnia ją trwałość, bezpieczeństwo i funkcjonalność eksploatacyjna; dotychczas wyprodukowano 34 kombajny, w tym 12 na rynki zagraniczne - Włochy, Rosja, Ukraina, Słowacja i Chorwacja

NAGRODA

2.

Huettinger Electronic Sp. z o.o., Zielonka

Nowa rodzina zasilaczy magnetronowych o budowie modułowej, chłodzonych wodą do zastosowań solarnych

Jedne z najnowocześniejszych na świecie zasilaczy do procesów obróbki plazmowej, stosowane przy produkcji ogniw słonecznych i paneli solarnych; sprzedaż komercyjną rozpoczęto w 2011 roku, m.in. do USA, Niemiec, Japonii, Szwajcarii, Chin i Korei

WYRÓŻNIENIE

KATEGORIA - przyszłości w fazie przedwdrożeniowej

 

1.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle                Zakłady Chemiczne ZACHM S.A., Bydgoszcz

Nowa generacja technologii epichlorohydryny z biogliceryny

wytwarzania epichlorohydryny z produktów odpadowych i ubocznych gliceryny oraz chlorowodoru; jej korzyści to obniżenie kosztów produkcji i radykalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska

NAGRODA

2.

Politechnika Warszawska,        Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

hybrydowa wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie

Innowacyjna umożliwiająca warstw powierzchniowych o właściwościach antyściernych, antykorozyjnych, o wysokiej twardości i żaroodporności; zmniejsza zużycie energii oraz wykorzystuje ekologiczne atmosfery reaktywne

WYRÓŻNIENIE

KATEGORIA - przyszłości w fazie wdrożeniowej

 

1.

Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

wytwarzania aktywnej substancji alfacalcidol

Nowa oryginalna metoda syntezy substancji alfacalcidol, stosowanej w leczeniu wielu schorzeń do poprawy struktury i funkcji układu kostnego; umożliwia znaczące obniżenie ceny gotowego preparatu dla pacjentów; odbiorcami wyprodukowanego alfacalcidolu są firmy produkujące leki w Polsce i za granicą - Włochy, Grecja, Tajlandia i Chiny

NAGRODA

Nagroda Specjalna „eCO2innowacja” w tym roku została przyznana Politechnice Warszawskiej i Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy za projekt hybrydowa wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie ”.

Z okazji Jubileuszu 15 – lecia Konkursu Polski Produkt Przyszłości uhonorowani zostali także jego wielokrotni laureaci, których projekty zostały docenione w kraju i na rynkach międzynarodowych. W podziękowaniu za ich szczególny wkład w rozwój innowacji w Polsce, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Przewodnicząca Kapituły Konkursu, ustanowiła nagrodę specjalną - Kryształową Piramidę Innowacyjności. Link do poniższej tabeliWykaz laureatów nagrody specjalnej - Kryształowej Piramidy Innowacyjności

     

Lp.

Instytut/

Informacja o Instytucie/Firmie

1.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych specjalizujących się w dziedzinie chemii organicznej. Współpracuje z partnerami w kraju i na świecie w zakresie opracowywania, wdrażania, doskonalenia technologii, produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych. Do końca 2011 r. jego dorobek obejmował ponad 850 technologii wdrożonych do przemysłu, ponad 150 uzyskanych patentów, blisko 200 prac naukowych i 12 kontraktów na sprzedaż własnych technologii poza Polskę. ICSO jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (2004, 2010, 2012). Nagrodzone innowacyjne technologie i preparaty są wykorzystywane z sukcesami przez krajowe przedsiębiorstwa.

2.

Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

Instytut Farmaceutyczny (IF) jest placówką specjalizującą się w pracach badawczo- -rozwojowych oraz produkcji wybranych substancji aktywnych w skali od dziesiątków gramów do setek kilogramów. Prowadzone w nim prace dotyczą zarówno technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych). Dotychczas wdrożył ponad 300 technologii wytwarzania substancji czynnych lub leków. Instytut jest sześciokrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1997, 2002, 2005, 2009, 2010, 2012). Nagrodzone substancje lub technologie są wdrażane w IF, lub w kooperacji z wytwórcami krajowymi i zagranicznymi. Instytut eksportuje swoje produkty do krajów UE, Azji (m.in. Japonii, Chin i Tajlandii), Australii i Afryki.

3.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników jest placówką, której działalność naukowa obejmuje materiały polimerowe, elastomery i gumy oraz barwniki, farby i lakiery. Badania dotyczą w szczególności inżynierii materiałowej tworzyw, technologii ich wytwarzania i stosowania, recyklingu i utylizacji. Instytut prowadzi również działalność projektową, konstrukcyjną i prototypowo-doświadczalną w zakresie maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz nowych technologii spełniających wymogi ochrony środowiska, w tym wykorzystania surowców odpadowych. Jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1998, 2002, 2004). Nagrodzone linie technologiczne i metody produkcji zostały wdrożone przez firmy krajowe, a także przedsiębiorstwa na Ukrainie.

4.

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, zabrze

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM) jest jedynym w kraju instytutem prowadzącym prace badawcze, rozwojowej wdrożeniowe w dziedzinie aparatury medycznej. Dotyczą one obszaru zaawansowanych technologii koncentrując się m.in. na diagnostyce i terapii chorób układu krążenia, reanimacji medycznej i inżynierii biomedycznej. Instytut rozwinął na światową skalę nowe kierunki techniki medycznej obejmujące: nieinwazyjne elektrostymulacyjne metody diagnostyki i terapii chorób serca, systemy komputerowej analizy sygnałów kardiotokograficznych, systemy kontroli i nadzoru pacjentów poddawanych elektroterapii serca. Jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1999, 2009, 2011). Nagrodzone systemy i urządzenia wykorzystują od lat krajowe szpitale kliniczne, wojewódzkie, specjalistyczne, powiatowe i miejskie.

5.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice

Instytut Techniki Górniczej KOMAG jest placówką specjalizującą się w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na rzecz sektora górniczego. Dotyczą one m.in. mechanizacji procesów wydobywczych, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, tworzenia technologii ochrony środowiska. Jego działalność obejmuje ponadto projektowanie nowych rozwiązań technicznych maszyn i urządzeń, systemów mechatronicznych, układów sterowania, diagnostyki i monitorowania. KOMAG jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (2002, 2004, 2005). Zaprojektowane przez niego innowacyjne maszyny zostały wdrożone do produkcji i są wykorzystywane przez krajowe i zagraniczne kopalnie węgla kamiennego.

6.

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

Instytut Technologii Elektronowej (ITE) jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowym w dziedzinie mikro- i nanotechnologii półprzewodnikowej. Badania prowadzone przez ITE obejmują m.in. elektronikę i fizykę ciała stałego, a także działalność w zakresie opracowywania, wdrażania i upowszechniania nowoczesnych mikro- i nanotechnologii oraz ich zastosowań w fotonice, mikro- i nanoelektronice. Instytut opracowuje i sprzedaje nabywcom z kraju i za granicy przyrządy, usługi naukowo-badawcze i prawa własności intelektualnej. Od swojego powstania w 1966 r., aż do dziś otrzymał ponad 300 rożnych nagród. Jest także trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1997, 2011, 2012). Nagrodzone urządzenie i technologie są eksportowane do m.in. USA, Szwajcarii i krajów UE.

7.

Transition Technologies S.A., Warszawa

Transition Technologies S.A. dostarcza oprogramowanie i usługi inżynierskie na bazie najnowszych technologii (m.in. sieci neuronowych) dla sektorów energetycznego i gazowniczego, a także automatyki przemysłowej w kraju i na świecie. Zaawansowane technologie spółki mają zastosowanie w tworzeniu rozwiązań do zarządzania oraz projektowania dla największych światowych potentatów motoryzacyjnych, lotniczych, farmaceutycznych i militarnych. Jej działalność obejmuje ponadto infoautomatykę, modele predykcyjne z sieciami neuronowymi, regulatory z logiką rozmytą, optymalizację genetyczną i zaawansowane algorytmy walidacji. Transition Technologies jest dwukrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (2002, 2009). Nagrodzone systemy zostały wdrożone przez liczne firmy energetyczne w USA, Azji i Polsce.

8.

VIGO System S.A., Ożarów Mazowiecki

VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Oferuje urządzenia do zastosowania w przemyśle, medycynie, pracach badawczych i technice wojskowej, które są wykorzystywane m.in. w produkcji kamer termograficznych do pomiaru i rejestracji rozkładu temperatur, diagnostyki maszyn i urządzeń oraz diagnostyki medycznej. Na liście referencyjnej użytkowników wyrobów VIGO są najbardziej znane światowe firmy i instytucje z branży m.in. lotniczej, kosmicznej, optycznej, motoryzacyjnej i elektronicznej. VIGO System jest trzykrotnym laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości (1999, 2003, 2007). Nagrodzone urządzenia są sprzedawane z sukcesem na rynku krajowym, a także w państwach UE oraz USA i Azji.

 

Nagrody wręczyli wspólnie Mieczysław Kasprzak oraz Bożena Lublińska-Kasprzak.

 

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kurdyckiej

Konkurs Polski Produkt Przyszłości, organizowany w ramach kampanii „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”, pod patronatem Ministra Gospodarki, jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji o Konkursie i nagrodzonych projektach na stronie:

http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp

 

Kontakt dla mediów:

Rzecznik Prasowy PARP – Miłosz Marczuk, tel. (22) 432 82 34, tel. kom. 696 488 150, media@parp.gov.pl                       

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości