Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/03/25 14:45:36
Design szansą dla przedsiębiorców

O roli dizajnu w działalności przedsiębiorstw oraz zależnościach między wzornictwem przemysłowym a sukcesem rynkowym dyskutowali uczestnicy konferencji „Design szansą dla MSP”, która w dniach 21-22 marca odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Biznes i dizajn to dwa światy równoległe. Ci ludzie są blisko siebie ale patrzą w różne strony – powiedział Zdzisław Sobierajski, i propagator rozwoju produktów poprzez dobre wzornictwo. Otwierając panel poświęcony współpracy MSP z projektantami podkreślił znaczenie projektowania na potrzeby przemysłu, projektowania o znaczeniu gospodarczym, nie tylko z potrzeby estetyki. - Tym co może zachęcić przedsiębiorców do wspólnej realizacji projektu jest bowiem pożytek biznesowy. Dane statystyczne pokazują, że tylko 75% nowozałożonych firm w Polsce przyżywa 1 rok działalności – to najniższy wskaźnik w Europie. Produkty coraz lepiej odpowiadają na potrzeby klientów, dlatego firmy muszą śledzić aktualne trendy, przewidywać tendencje i oczekiwania przyszłych nabywców, nie mogą iść tą samą drogą, którą idą wszyscy. Dizajn jest tym co pomaga wyróżnić się na rynku.

Doskonałym tego przykładem jest Zdzisława Sobierajskiego „PERFEKT Sobierajski”. Od ponad 20 lat produkuje obudowy do elektrycznej aparatury medycznej i analitycznej z Polski, Niemiec i Belgii. Długoletnia praca z materiałami kompozytowymi pozwoliła mu na opracowanie nowoczesnej metody ich przetwarzania. Pod jego ręką klasyczny dotąd poliester wszedł w nowej formie do współczesnego projektowania i stał się plastycznym materiałem odpowiadającym na potrzeby tworzenia ergonomicznych urządzeń oraz stanowisk pracy. Zespół projektantów przez niego prowadzony współtworzy kolejne wersje mobilnego sterownika do sztucznych komór serca, buduje zespoły projektowe, które szukają rozwiązań ergonomicznych dla innych projektowanych produktów. Projektowane i wdrażane pod jego kierunkiem produkty medyczne zdobywają kolejne prestiżowe nagrody. Organizuje dyplomowe staże studenckie dla dizajnerów i warsztaty technologiczne.

Drogą do współpracy z projektantami mogą być właśnie staże studenckie. Zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski w latach 2006-2008 płatne staże dla absolwentów w innowacyjnych firmach odniosły bardzo duży sukces. Zrealizowano 107 staży w MSP (80%)  i dużych przedsiębiorstwach (20%) w wyniku których 91% stażystów uzyskało zatrudnienie.

- Formuła ta daje szansę na wzajemne poznanie się i przełamanie nieufności bez ponoszenia ryzyka a jednocześnie oferuje korzyści obu stronom. To ważne ogniwo zarówno w procesie edukacji jak i we współpracy biznesu z dizajnem – powiedział prof. Wojciech Dominik, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW.

Konieczność powiązania projektowania z rynkiem podkreślał również Jonathan Ball, projektant artykułów przemysłowych z Design Council z Wielkiej Brytanii. – Istotna jest użyteczność, powiązanie z rynkiem i wpływ na gospodarkę. Projektowanie jest częścią biznesu i musi tworzyć nową wartość. To nie tylko dobry wygląd.

Według najnowszych badań tej instytucji, każdy 1 funt zainwestowany we wzornictwo przynosi brytyjskim MSP 25 funtów zysku. Take statystyki dowodzą, że dizjan jest korzystny dla przedsiębiorstw.

Z kolei Niti Bhan, założycielka i właścicielka Emerging Futures Lab z Indii zauważyła, że na dizjan nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest na ten krok za mała. - Często firmy wchodzące na rynek uważają, że dizajn jest dla większych firm, na dalszych etapach rozwoju. Aby jednak stworzyć dobry produkt, należy skupić się na człowieku, na tym kto będzie z niego korzystał, czy będzie odpowiadał na potrzeby użytkowników. Dlatego im wcześniej nawiąże współpracę z projektantem tym lepiej.

Zdaniem Franka Zierenberga z IF International Forum Design z Niemiec odpowiedzi na pytanie dlaczego te dwa środowiska nie współpracują ze sobą w stopniu w jakim można by oczekiwać, należy szukać w stwierdzeniu: czym jest dobry dizajn? - W dizjanie chodzi o piękno, o estetykę - to trudno zmierzyć, wyrazić w liczbach (są też inne cechy: ergonomia, użyteczność, które łatwiej ocenić). To jeden z największych problemów w kontaktach z przedsiębiorcami. oczekuje informacji o konkretnym zysku z danego projektu. Dlatego projektant musi być ekspertem, musi mieć wiedzę nt. materiałów, procesu produkcji danego produktu. Ważne jest zbudowanie obustronnego zaufania.

Anna Vonhausen, projektantka i członek zarządu firmy SITAG Formy Siedzenia podkreśliła potrzebę większej edukacji ekonomicznej projektantów. – Kreatywność to nie tylko zaprojektowanie ładnego produktu ale czysta kalkulacja ekonomiczna cen poszczególnych form składowych produktu. Projektant będzie dla firmy cenny, kiedy wnosić będzie do niej wiedzę o nowych technologiach, kiedy od samego początku będzie potrafił skalkulować koszt danego projektu, określić kiedy inwestycja i w jakiej wysokości się zwróci. w której pracuje ucieka od produktów, które są podobne do innych, dzięki temu tworzy markę. Ale wiele produktów na rynku powstaje obecnie bez udziału projektantów z gotowych elementów, z których składane są finalne wyroby, także estetyczne. To poważny problem dla projektantów.

Podsumowując dyskusję zauważyć należy, że projektowanie to nie tylko estetyka i moda, jak często myślimy ale narzędzie łączące różne dyscypliny, to znajomość ludzkich potrzeb i stylu życia. To także nowa wartość. W gospodarkach i przedsiębiorstwach przodujących w rankingach innowacyjności na świecie dizjan jest szczególnie doceniany. Rozwijanie firm w oparciu o dizajn może zatem okazać się korzystne także dla polskich przedsiębiorców. Kryzys paradoksalnie temu sprzyja.

Autor:Agnieszka Katowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości