Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/10/11 10:59:21
Ocena ekspercka projektów zgłoszonych do: XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości oraz studiów wykonalności opracowanych w ramach Pilotażu Grantów dla „Seal of excellence"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Przeprowadzenie oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do: XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości oraz studiów wykonalności opracowanych w ramach Pilotażu Grantów dla „Seal of excellence””. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się na stronie:

http://bip.parp.gov.pl/ocena-ekspercka-projektow-zgloszonych-do-xx-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci-oraz-studiow-wykonalnosci-opracowanych-w-ramach-pilotazu-grantow-dla-seal-of-excellence

złożenia oferty: 18 października 2017 r.

Zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro).

Autor:PARP 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości