Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/11/07 09:12:49
Międzynarodowe Targi „Pomysły – Wynalazki – Nowe produkty” iENA 2013

W dniach 31 października – 3 listopada Norymberga zmieniła się w światową stolicę wynalazców, gdyż po raz sześćdziesiąty piąty odbyły się tam Międzynarodowe Targi „Pomysły – Wynalazki – Nowe produkty” iENA 2013. Wystawa była doskonałą okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań naukowych i technologicznych, ponieważ jak co roku przyciągnęła rzesze inwestorów, biznesmenów oraz przedstawicieli świata mediów.

Podczas tegorocznej edycji Targów do Centrum Wystawowego Messe Nürnberg przybyli wystawcy z ponad 20 państw m.in. Tajwanu, Korei, Rosji, Ukrainy czy Malezji. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (w składzie: dr Jerzy Polaczek, dr Katarzyna Oźga, inż. Andrzej Kisiel oraz mgr inż. Anna Bukowska) zaprezentowało około 40 rozwiązań z uczelni wyższych, instytutów badawczych i przedsiębiorstw.

Instytut Nafty i Gazu przedstawił cztery projekty, z czego aż trzy zostały nagrodzone srebrnymi medalami. Jednym z nich jest „Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów napędowych, wspomagający procesy regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym”. Jego zastosowanie poprawia proces spalania paliwa, obniża temperaturę utleniania sadzy w filtrach zainstalowanych w układach wydechowych silników ZS, obniża emisję toksycznych składników spalin oraz zapewnia odporność na starzenie paliwa nim uszlachetnionego.

Srebrnym medalem może się poszczycić także Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, który zaproponował nowatorską „Technologię zrównoważonego przerobu ziarna i kukurydzy”. Ta nowoczesna metoda pozwala na zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków i odpadów. Umożliwia ona także dwóch grup jednakowo cennych produktów: hydrolizatów skrobiowych i koncentratów kukurydzianych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.

Uwagę zwiedzających przykuwał „Taktyczny Robot Miotany” Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Urządzenie to ma zastosowanie w sytuacjach kiedy zachodzi potrzeba aktywnej teleobserwacji. Umieszczona w nim kamera, mikrofon oraz mobilne zdolności robota powodują, że znacząco ogranicza ryzyko dla zdrowia i życia członków grup antyterrorystycznych podczas wykonywanej akcji. TRM w założeniach może być wyposażony w dodatkowe urządzenia zewnętrzne wspomagające tzw. „plecak”, czyli przenoszone ładunki: oślepiające, ogłuszające i wybuchowe. Pozwala to na wykorzystanie TRM do neutralizacji ładunków wybuchowych przez oddziały pirotechniczne lub wprowadzanie dezorganizacji i popłochu w grupie napastników.

Norymberskie Jury doceniło i nagrodziło brązowym medalem przedstawione przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych „Maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej”. Maszyna do zbioru dwufazowego wierzby w postaci całych łodyg cechuje się niską masa i niską pracochłonnością, a tym samym umożliwia agregowanie z ciągnikiem o niższych mocach, natomiast maszyna do zbioru jednofazowego umożliwia znaczne obniżenie jednostkowego zużycia paliwa w przeliczeniu na jedną tonę pozyskanej biomasy.

Innowacyjnością rozwiązania zadziwił Instytut Włókiennictwa, który zaprezentował Łóżko przeciwodleżynowe. W odróżnieniu od tradycyjnych materacy specjalnie zaprojektowana tkanina elastyczna rozciąga się pod wpływem masy ciała pacjenta powodując lepszy dostęp powietrza do powierzchni ciała mających kontakt z tkaniną oraz rozpraszanie nadmiaru ciepła i wilgoci.

Równie dużą ciekawość zwiedzających wzbudził pochodzący z Instytutu Elektrotechniki, a mianowicie „Zintegrowany układ napędowy z dwukierunkowym bezstykowym przesyłem energii”, który może być szansą na rozwój i upowszechnienie pojazdów napędzanych elektrycznie. Szczególnie ważnym osiągnięciem była Special Prize od Korea Promotion Association, którą Koreańczycy uhonorowali mgr inż. Lidię Ciołek, mgr inż. Joannę Karaś, prof. dr hab. inż. Andrzeja Olszynę, prof. dr hab. Krzysztofa Szamałkaz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za „Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych”. Wytworzone bioszkła mają tę przewagę nad obecnie stosowanymi granulami Biogran, że poprzez uwalnianie jonów srebra oddziaływują bakteriobójczo. Dzięki temu w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie nie tylko do regeneracji tkanek kostnych, ale i do leczenia stanów zapalnych szczególnie w zaawansowanych chorobach przyzębia.

Ogromnym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów cieszył się Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – „FascioDerm – błona kolagenowa do regeneracji tkanek dziąsła”, służąca  do  sterowanej  regeneracji  tkanki  miękkiej,  jak  i  do sterowanej regeneracji tkanki kostnej, o szczególnym zastosowaniu w stomatologii. Jej zaletami są: łatwość w aplikacji,  jednorodność  tkankowa, możliwość wcześniejszego przygotowania  właściwego  rozmiaru,  biodegradowalność,  brak konieczności pobierania własnej  tkanki łącznej  z podniebienia, znaczące  skrócenie  czas  zabiegu oraz zmniejszenie  dolegliwości bólowych.  

Nasi twórcy zostali dostrzeżeni zarówno przez Jury Wystawy, jak i zagranicznych wystawców z Malezji, Iranu, Rosji i Macedonii, co odzwierciedlają przyznane im liczne nagrody specjalne.

Wystawę urozmaicały warsztaty i szkolenia dla wystawców i potencjalnych inwestorów. Przy okazji Targów miała miejsce III edycja konkursu Green Inventions, organizowanego przez International Federation of Inventors' Associations – IFIA, w którym zespół z Instytutu Chemii Przemysłowej (Zbigniew Rogulski, Andrzej Czerwiński) zostałwyróżniony nagrodą IFIA Glory Medal za „Recykling hydrometalurgiczny zużytych ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych”. Instytut przedstawił także„Eko-Preparat. Grzybobójczy, bakteriobójczy koncentrat z kapusty”. Preparat ten dzięki swym właściwościom higienizującym (przeciwutleniającym, przeciwdrobnoustrojowym) może posłużyć do otrzymywania papierów opakowaniowych chroniących żywność w niesprzyjających warunkach klimatycznych (temperatura, duża wilgotność).Wkrótce częściowo zastąpi on syntetyczne pestycydy w ochronie roślin i jako środek dezynfekujący posłuży do niszczenia grzybów przede wszystkim w magazynach oraz będzie pomocny przy zabezpieczaniu owoców podczas ich transportu i dystrybucji.

W trakcie norymberskich Targów odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Europejskich Wynalazców AEI, którego wiceprezesem jest Prezes SPWiR prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota. Członkowie AEI przedstawili sprawozdanie ze swej działalności na przestrzeni ostatniego roku. Aktywną pracę Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów na forum międzynarodowym zaprezentowali dr Jerzy Polaczek wraz z dr Katarzyną Oźgą.

Polskie wynalazki otrzymały podczas wystawy iENA 2013 następujące wyróżnienia:

 • Sposób obróbki zawiesiny gnojowicyświńskiej (Politechnika Krakowska) - Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Józef Hoffmann, Krystyna Hoffmann - srebrny medal
 • Kompozyty na bazie hydroskyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych(Politechnika Krakowska) - dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak, mgr inż. Dagmara Malina, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs - srebrny medal
 • Warstwa gradientowa na stalach narzędziowych wytwarzana poprzez stopowanie laserowe(Politechnika Śląska) - dr inż. Mirosław Bonek, prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański - srebrny medal
 • Nanokompozyty składające się z nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami platyny(Politechnika Śląska) - dr hab. inż. Anna D. Dobrzańska-Danikiewicz, prof. Pol. Śl, prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, dr inż. Mirosława Pawlyta, mgr inż. Dariusz Łukowiec- srebrny medal
 • masywnych materiałów amorficznych na bazie metali lekkich(Politechnika Śląska) - dr inż. Rafał Babilas, dr inż. Wirginia Pilarczyk, dr inż. Sabina Lesz, prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski - srebrny medal
 • Rodzina modułowych pojazdów specjalnych do rozpoznania i rozminowania dróg SHIBA (Wojskowa Akademia Techniczna) - Wiesław Barnat, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Wróbel, Marcin Szczepaniak- brązowy medal
 • Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2(Wojskowa Akademia Techniczna) – Tadeusz Niezgoda, Danuta Miedzińska, Roman Gieleta, Grzegorz Sławiński, Agnieszka Derewońko, Andrzej Morka– srebrny medal
 • Sposób poprawianiaodzysku ciepła ze studnigłębinowych (Wojskowa Akademia Techniczna) - Zygmunt Mierczyk, Tadeusz Niezgoda, Danuta Miedzińska, Grzegorz Sławiński, Marcin Konarzewski, Piotr Kędzierski– srebrny medal
 • zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy(Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego) - dr inż. Leszek Jarosławski, mgr inż. Roman Zielonka, prof. dr hab. inż. Lucyna Słomińska - srebrny medal
 • Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych(Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) - inż. Lidia Ciołek, mgr inż. Joanna Karaś, prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna, prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - srebrny medal
 • cementu z odpadów azbestowych(Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) - mgr inż. Jerzy Witek, mgr inż. Henryk Mróz - złoty medal
 • Recykling hydrometalurgiczny zużytych ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych(Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego) - Zbigniew Rogulski, Andrzej Czerwiński - złoty medal
 • Eko-Preparat. Grzybobójczy, bakteriobójczy koncentrat z kapusty(Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego) – Irena Niksińska, Izabella Legocka, Ryszard Heropolitański, Edward Grzywa - złoty medal
 • Zintegrowany układ napędowy z dwukierunkowym bezstykowym przesyłem energii(Instytut Elektrotechniki) - dr inż. Artur J. Moradewicz, mgr inż. Rafał M. Miśkiewicz, mgr inż. Dariusz Stando, mgr inż. Przemysław Chudzik, mgr inż. Kamil Kwiatkowski, dr inż. Michał Janaszek, dr inż. Andrzej Rudeński, mgr inż. Jacek Dudziński- srebrny medal
 • wytwarzania izolatora przepustowego do turbogeneratora elektroenergetycznego średniego napięcia(Instytut Elektrotechniki) - dr inż. Paściak Grzegorz, mgr inż. Zbigniew Świerzyna, inż. Marek Skoczylas, mgr inż. Andrzej Wójcik - brązowy medal
 • Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów napędowych, wspomagający procesy regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym (Instytut Nafty i Gazu) - Grażyna Żak, Michał Wojtasik,  Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański,  Zbigniew Stępień, Iwona Skręt, Jarosław Markowski, Celina Bujas, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda - srebrny medal
 • Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach(Instytut Nafty i Gazu) - Jan Lubaś, Marcin Warnecki - srebrny medal
 • Termicznie stabilny modyfikator procesu spalania do lekkich olejów opałowych(Instytut Nafty i Gazu) - Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Ireneusz Bedyk, Jan Lubowicz, Maria Łenyk, Rafał Konieczny, Katarzyna Sikora, Michał Wojtasik - srebrny medal
 • TRM – Taktyczny Robot Miotany(Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP) - mgr inż. Rafał Czupryniak,  mgr inż. Adam Aftyka, mgr inż. Łukasz Dudek, mgr inż. Konrad Bożek, mgr inż. Sławomir Kapelko - srebrny medal
 • Maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych) - dr inż. Florian Adamczyk, mgr inż. Paweł Frąckowiak, , mgr inż. Stanisław Jankowiak, dr hab. inż. Zbyszek Zbytek, prof. nadzw., mgr inż. Wojciech Spychała, mgr inż. Grzegorz Wąchalski - brązowy medal
 • Łóżko przeciwodleżynowe(Instytut Włókiennictwa) - Edward Wilk, Malgorzata Matusiak, Krzysztof Sikorski - złoty medal
 • Wirowy palnik pyłowy do spalania zmielonej biomasy(ECOENERGIA Sp. z o.o.) - mgr inż. Andrzej Kulpa, mgr inż. Jan Siwiński, mgr inż. Henryk Adamus, mgr inż. Andrzej Petela - złoty medal
 • Niskoemisyjny palnik wirowy do współspalania biomasy z węglem w kotle(ECOENERGIA Sp. z o.o.) - mgr inż. Andrzej Kulpa, mgr inż. Jan Siwiński, mgr inż. Henryk Adamus, mgr inż. Andrzej Petela - złoty medal
 • Sposób pomiaru położenia górnego pierścienia dociskającego kule miażdżące w młynie pierścieniowo-kulowym i układ do realizacji tego sposobu (Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka  z o.o.) - dr Włodzimierz Obaleński, mgr inż. Robert Kielian,  mgr inż. Włodzimierz Fennig,  mgr inż. Mariusz Lipiński - złoty medal
 • Sposób automatycznej regulacji mocy czynnej  i częstotliwości cieplnych bloków energetycznych(Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka  z o.o.) - dr  Włodzimierz Obaleński, mgr inż. Edward Ziaja, mgr inż. Robert Kielian, mgr inż. Włodzimierz Fennig - srebrny medal
 • FascioDerm – błona kolagenowa do regeneracji tkanek dziąsła(Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) – dr n. med. Henryk Bursie, lek. Dent. Jacek Żurek, prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, dr n. med. Stanisław Dyląg, lek. dent. Agnieszka Galwas – Żurek - złoty medal
Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Aleksandra Kuta


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości