Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/02/08 08:45:52
European Digital City Index – ranking wsparcia przedsiębiorczości cyfrowej

European Digital City Index przedstawia warunki rozwoju dla firm z branży cyfrowej w największych europejskich miastach. W zestawieniu uwzględniona została również Warszawa. Ranking został przygotowany przez brytyjską organizację Nesta, w ramach Europejskiego Forum Cyfrowego.

European Digital City Index (EDCI) został przygotowany przez brytyjską organizację Nesta w ramach Europejskiego Forum Cyfrowego, którego głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i startupów z branży cyfrowej na terenie Europy. Indeks pokazuje warunki rozwoju dla firm z branży cyfrowej w największych europejskich miastach i został przedstawiony na dedykowanej stronie internetowej. Pozwala ona porównać warunki, które są oferowane w 35 miastach europejskich z uwzględnieniem różnych kryteriów. Na indeks składa się dziesięć czynników, które stanowią o środowisku danego miasta. Wśród nich znalazły się: dostęp do kapitału, kultura przedsiębiorczości, i wsparcie menedżerskie, umiejętności, środowisko biznesowe, infrastruktura cyfrowa, transfer wiedzy, rynek, styl życia, infrastruktura niecyfrowa. Powyższe czynniki zostały dobrane w oparciu o literaturę naukową z zakresu przedsiębiorczości, konsultacje z ekspertami, a także wyniki badań branży startupowej. Jednocześnie każdy z nich składa się z wielu zmiennych, które wpływają na końcowy wynik. Przykładowo czynnik kultura przedsiębiorczości obejmuje 8 zmiennych, są to m.in. działania związane z gotowością do podejmowania ryzyka, różnorodność kulturowa, współpraca online, zaufanie, postrzeganie przedsiębiorczości, czy historie firm z branży cyfrowej, które odniosły sukces. Łącznie na cały indeks składa się 38 różnych zmiennych, które charakteryzują każde uwzględnione miasto.

Indeks obejmuje wszystkie stolice krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo siedem miast, które nie mają takiego statusu, ale są ważnymi węzłami cyfrowej przedsiębiorczości. Te miasta to: Barcelona, Cambridge, Kolonia, Mediolan, Monachium, Oksford i Stuttgart. Wybrano je w odniesieniu do innych wskaźników dotyczących cyfrowej aktywności i przedsiębiorczości, m.in European ICT Poles of Excellence (EIPE) oraz The Regional and Development Index (REDI).

Miasta ujęte w EDCI

EDCI 1

EDCI wskazuje warunki rozwoju w poszczególnych miastach dla firm typu start-up (nowo powstałe firmy i indywidualne przedsiębiorstwa) oraz scale-up (firmy rozrastające się, tj. dynamicznie rozwijające się i zatrudniające co najmniej 10 pracowników). Opisuje ponadto w jaki sposób miasta w całej Europie wspierają cyfrową przedsiębiorczość. Uzyskana na temat mocnych i słabych stron lokalnych ekosystemów umożliwia przedsiębiorstwom odpowiednie zaplanowanie rozwoju działalności. Jest on przydatny również dla decydentów – możliwości porównania miast i wpływ poszczególnych czynników na końcową pozycję, pozwoli na podjęcie odpowiednich działań i decyzji strategicznych w zakresie obszarów priorytetowych. Indeks pozwala na identyfikację istniejących i potencjalnych wiodących centrów aktywności, co umożliwi korzystanie z ich dobrych praktyk przez inne ośrodki. Indeks obrazuje różne perspektywy dla wyżej opisanych grup firm, co odzwierciedla fakt, że potrzeby bardzo małych firm i przedsiębiorców indywidualnych różnią się od tych, które rozwijają się szybko i zatrudniają większą liczbę pracowników.

Autorzy badania wskazali na już istniejące podobne rankingi. Większość z tych opracowań, uwzględniając liczbę startupów w poszczególnych krajach, pomija jednocześnie czynniki, które ułatwiają powstawanie takich przedsięwzięć. Inne natomiast pomijają różnice, które dzielą poszczególne miasta i traktują czynnik położenia geograficznego zbyt ogólnie. EDCI jest przy tym jedynym wskaźnikiem, który opisuje istotne czynniki, które mają znaczenie dla przedsiębiorców z branży cyfrowej na poziomie lokalnym. 

Ostateczne rankingi były obliczane przy użyciu średniej ważonej, co sprawia, że danemu miastu trudniej zrekompensować słaby wynik w jednym wskaźniku dzięki lepszej pozycji w innym kryterium. Z kolei dzięki zastosowanym interaktywnym narzędziom możliwa jest m.in. zmiana wag poszczególnych czynników. Są one intuicyjne i łatwe w obsłudze. Pozwala to użytkownikom stworzyć własne, niestandardowe zestawienie i dostosować kryteria poprzez przydzielenie im większej lub mniejszej wagi, zmieniając przez to kolejność w rankingu. Możliwe jest więc stworzenie własnego zestawienia, w którym przy odpowiedniej modyfikacji, Warszawa zajmuje pozycję w pierwszej dwudziestce (ilustracja poniżej).

Niestandardowe zestawienie, w którym pozycja Warszawy w rankingu jest wyższa przy zastosowaniu zmian w kryteriach

EDCI 2

Ranking miast według European Digital City Index

Czołowe miasta w rankingach EDCI

EDCI

Pięć czołowych miast w rankingu jest skupionych w regionach Europy Północnej i Skandynawii. Zdecydowanym liderem obu zestawień okazał się Londyn. Pozycja tego miasta wynika z wysokiej oceny dostępności do kapitału (bardzo dobrze rozwinięty rynek venture capital), rozwiniętej kultury przedsiębiorczości i transferu wiedzy (obecność wielu uniwersytetów na światowym poziomie). Obecność wielu firm świadczących usługi finansowe wpływa na wzrost liczby startupów w dziedzinie fintech oraz crowdfundingu (Seedrs, Funding Circle, Transferwise, Wonga, DueDil). Londyn jest ponadto uznawany za europejską stolicę akceleratorów i coworkingu, zaś aktywna scena startupowa jest wspierana przez silny kreatywny – tzw. Rondo Krzemowe (Silicon Roundabout). Pozycji miasta sprzyjają również niskie bariery administracyjne dotyczące tworzenia nowych spółek (wysokie miejsce m.in. w raporcie OECD). Nie jest więc zaskoczeniem, że w tym mieście zakładanych jest wiele startupów. Dane ze Startup Hubs Europe pokazują, że założono ich ponad 270 tysięcy, zatrudniły blisko 1,5 mln ludzi, a łączna wartość inwestycyjna wyniosła ponad 8 mld euro. Dodatkowo powstaje tu największa liczba tzw. jednorożców, czyli startupów, które osiągnęły wartość powyżej 1 mld dolarów. Pozwala to zapewnić wiele widocznych wzorców i doświadczonych mentorów.

Stosunkowo słabsze wyniki stolica Wielkiej Brytanii uzyskała we wskaźnikach dotyczących kosztów: pracy, utrzymania i najmu powierzchni biurowej (Zachodni Londyn to dzielnica, w której ceny nieruchomości są jedne z najdroższych na świecie). Taka sytuacja jest charakterystyczna dla dojrzałych ekosystemów. Warto zauważyć, że w zestawieniu zostały uwzględnione także inne angielskie miasta - Cambridge i Oxford. Ich wysoka pozycja w indeksie (odpowiednio 11 i 13 miejsce w rankingach) potwierdza silną pozycję Wielkiej Brytanii w branży cyfrowej.

Londyn jest miastem o największej dostępności kapitału

EDCI 4

W porównaniu do Londynu, Amsterdam swoje wyniki we wszystkich czynnikach składowych ma na zbliżonym poziomie. Bardziej spójne wskaźniki, dzięki przyjętej metodologii obliczania indeksu, zapewniły temu miastu pozycję w ścisłej czołówce. Miejsce Amsterdamu odzwierciedla siłę i elastyczność holenderskiego ekosystemu startupowego. Kraj ten jest także w światowej czołówce w dostępności łączy szerokopasmowego internetu oraz liczby komputerów przypadających na jedno gospodarstwo domowe.

Stolica Holandii jest uważana za ciekawe i zróżnicowane miasto, a także jedno z najlepszych miejsc w Europie do życia i rozpoczęcia działalności gospodarczej. Posiada ponadto reputację miasta tolerancyjnego, otwartego, czystego, z wieloma atrakcjami turystycznymi i ułatwieniami dla przedsiębiorców. W ostatnich latach powstało tu wiele inicjatyw i aktywności, które umożliwiają dynamiczny rozwój cyfrowej przedsiębiorczości. Warto tutaj wymienić inicjatywy takie jak Smart City (umożliwia testowanie nowych produktów w tzw. „living labach”) czy Startup Delta (projekt, który wiąże klastry technologiczne w całej Holandii). Potencjał miasta obrazują historie sukcesów firm takich jak Adyen, BitFury, WeTransfer, czy Travelbird.

Również Sztokholm radzi sobie dobrze we wszystkich kategoriach, w szczególności w przypadku kultury przedsiębiorczości, rynku i umiejętnościach. Stolica Szwecji jest liderem wśród europejskich miast w wielu wskaźnikach dotyczących infrastruktury cyfrowej (m.in. najwyższy wskaźnik rozpowszechnienia łączy szerokopasmowych). Powstało tu ponadto wiele firm, które odniosły duże sukcesy rynkowe, jak na przykład Spotify, King (twórcy Candy Crush) oraz Mojang (twórcy Minecrafta). Swoją siedzibę ma tutaj potentat w branży telekomunikacyjnej – Ericsson. Są także obecne wysoko sklasyfikowane uniwersytety, jak np. Instytut Karolinska. Te wszystkie czynniki przekładają się na efektywny przepływ wiedzy.

Na wysoką pozycję tego miasta wpływ mają ponadto wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów z sektora ICT, kompetencje cyfrowe ludności, powszechna znajomość języka angielskiego, a także skuteczne wsparcie ze strony rządu i funduszy publicznych (aktywnie działa na rzecz innowacji m.in. szwedzka agencja państwowa Vinnova). Warto wspomnieć, że Szwecja jest liderem w rankingu Komisji Europejskiej, dotyczącym innowacyjności – Innovation Scoreboard 2015.

Sporym zaskoczeniem jest pozycja Berlina, który znalazł się za skandynawskimi stolicami. Powstało tam kilka startupów, które osiągnęły status tzw. „jednorożców” – np. Zalando i Delivery Hero. O niższej pozycji zdecydowały jednak słabsze wyniki w kategoriach dotyczących infrastruktury cyfrowej i wysokich kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników.

Kolejną niespodzianką jest to, że w pierwszej 10 plasuje się Bruksela. Charakteryzuje się ona wysokim wskaźnikiem dostępu do kapitału (prywatnego i publicznego), a także infrastruktury niecyfrowej. Pozytywny wpływ na miejsce w rankingu miała obecność wysokiej jakości instytucji badawczych, instytucji Unii Europejskiej, wykwalifikowana siła robocza i łatwy dostęp do centrów coworkingowych, które mają szczególne znaczenie w transferze wiedzy.

Ranking miast w kategorii startup

EDCI 5

Miejsce Warszawy w European Digital City Index

Warszawa, jako jedyne polskie miasto zostało uwzględnione w indeksie Nesty. Zajęła w nim miejsca poza pierwszą dwudziestką. Odpowiednio w rankingu dla firm typu scale-up – 23, zaś dla firm typu start-up – 24 miejsce.

Miejsce Warszawy w EDCI

EDCI 6

Warszawa plasuje się bardzo wysoko we wskaźniku dotyczącym stylu życia i umiejętności. Stolica Polski stanowi centrum polityczne, gospodarcze i kulturalne kraju. Sprzyja jej także m.in. szybki wzrost polskiej gospodarki (najszybszy w Europie). Pomimo stosunkowo późnego przystąpienia do „innowacyjnego wyścigu”, władze miasta są zdeterminowane w działaniach, które pozwolą przekształcić Warszawę do pełniącego rolę regionalnego lidera. Istotną rolę pełni tu rozwój klastra kreatywnego na prawym brzegu Wisły. W tej lokalizacji, konkretnie w Centrum Praskim Koneser przy ulicy Ząbkowskiej, Google otworzyła swój kampus. Tym samym Warszawa stała się piątym miastem, w którym uruchomiono tego typu placówkę. Jej zadaniem ma być m.in. łączenie społeczności startupowej w tej części Europy. Wśród ośrodków aktywności znajduje się także m.in. Reaktor, WAW.ac, Inkubatory AIP oraz Startup Hub Poland. Aktywne są inicjatywy sieciujące społeczność, takie jak Aula Polska czy StartupGrind. Firmy, które są warte odnotowania to Ifinity, Showroom, a także Filmaster.

Za problem Warszawy wskazywany jest dostęp do kapitału, a także czynnik kultury przedsiębiorczości. Może być to związane z drenażem mózgów, jaki nastąpił po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie wyjechało do krajów zachodniej Europy ponad 2 mln ludzi, w wielu przypadkach młodych i przedsiębiorczych. Jest to obecnie wyzwanie dla zmniejszonej przez to zjawisko liczby doświadczonych przedsiębiorców, którzy mogliby być mentorami i inspiratorami w swoich lokalnych środowiskach.

Wiele jest do zrobienia w dziedzinie infrastruktury cyfrowej. W stosunku do krajów zachodniej Europy, Polska ma bardzo niski zasięg mobilnego szerokopasmowego internetu oraz niewielkie wykorzystanie łączy szerokopasmowych w biznesie. Podkreślane są ponadto głosy instytucji, które reprezentują interesy środowiska startupowego (np. Startup Poland). Wskazują one na to, że Polska nadal potrzebuje lepszych regulacji w zakresie rozwoju innowacyjności i więcej infrastruktury sprzyjającej powstawaniu i rozwojowi startupów.

Pozycja Warszawy w poszczególnych kryteriach European Digital City Index

EDCI 7

Podsumowanie

Czołowe miasta w rankingu EDCI to Londyn, Amsterdam, Sztokholm, Helsinki i Kopenhaga. Obecność tych miast w czołówce nie powinna raczej dziwić. Można jednak uznać za zaskoczenie brak w ścisłej czołówce (poza pierwszą piątką) takich miast jak Berlin i Paryż, a także stosunkowo odległe pozycje miast południowej Europy. Poza pierwszą dziesiątką znalazły się Barcelona, Madryt, czy Lizbona, zaś poza dwudziestką sklasyfikowany został Mediolan oraz Rzym.

Każdy indeks tego typu może być odczytywany jako mniej lub bardziej wiarygodny, a niektóre wyniki mogą być zaskakujące. Warto jednak uwzględnić przede wszystkim cel, któremu ma służyć przygotowane narzędzie. W przypadku European Digital City Index ten cel jest wyraźnie określony. Indeks ma bowiem posłużyć jako przewodnik do określania mocnych i słabych stron lokalnych ekosystemów, dzięki porównywaniu szeregu kryteriów charakterystycznych dla każdego ośrodka.

Przedsiębiorczość, zwłaszcza przedsiębiorczość cyfrowa, jest niezwykle ważna dla innowacji i wzrostu, ale nie wszystkie miasta zapewniają równie podatny grunt dla tych firm. Badania przeprowadzone przez Nestę wskazują, że czynnik lokalizacji ma istotne znaczenie i pokazują, w jaki sposób wiodące miasta tworzą korzystne warunki rozwoju, na jakich płaszczyznach należy działać i od kogo warto się uczyć.

European Digital City Index jest dostępny stronie na www.digitalcityindex.eu.

Autor:Paweł Chaber 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości