Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/03/05 08:18:26
Skuteczny marketing młodej firmy

We współczesnych realiach gospodarczych wykorzystywanie działań marketingowych staje się koniecznością w praktyce działania każdego przedsiębiorstwa, w tym również z sektora MŚP. Potwierdzeniem tego jest udział 120 młodych firm z całej Polski w audycie marketingowym. Analiza firm pokazuje, że jednak nie do końca potrafimy wykorzystać marketing do rozwoju firmy.

Przez ponad rok Kielecki Park Technologiczny, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Agencja Rozwoju Lokalnego w Gliwicach wspólnie próbowały pomóc w rozwiązaniu problemów młodych firm w zakresie prawidłowego informowania o ofercie i zachęcania klientów do sięgania po swoje produkty czy usługi. W ramach projektu „Audyt marketingowy młodej firmy” badano kilka komponentów zarządzania marketingowego w firmie: świadomość otoczenia marketingowego, marketing mix, system analizy i planowania marketingowego. W oparciu o ich ocenę sformułowano rekomendacje dotyczące marketingowych kierunków działań audytowanego przedsiębiorstwa.

W trakcie audytu marketingowego zauważono występowanie szeregu powtarzających się zjawisk, które skutkowały w przedsiębiorstwach bardzo podobnymi problemami. Należy tu wymienić przede wszystkim: rozwijanie firmy bez określonej misji, wizji, celów czy też założeń strategicznych co do przyszłości przedsiębiorstwa, niedostateczne rozeznanie rynku odbiorców na oferowane przez produkty i usługi, bezkrytyczne wdrażanie rozwiązań marketingowych stosowanych przez inne podmioty czy pomijanie sprawy budżetu marketingowego. Dodatkowo panowało prawie powszechne przekonanie, że marketing w firmie wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Problemem w audytowanych przedsiębiorstwach było też pomijanie kwantyfikowania oczekiwanych rezultatów działań marketingowych. U podłoża takiego podejścia leżało przekonanie, że sfera działań marketingowych w firmie jest niemierzalna. Nic bardziej błędnego! Tak samo jak w sprzedaży czy w dziale produkcji, należy oczekiwać realizacji celów wyrażonych liczbowo lub opisowo. Bez znaczenia jest tu wielkość firmy. Kwantyfikacja oczekiwanych rezultatów ułatwia kontrolę zasadności wydatków z budżetu działań marketingowych oraz pomaga podjąć związane z tym decyzje na przykład o outsource’owaniu części działań reklamowych.

Przeprowadzone audyty pokazują, żewielu przedsiębiorców wykorzystuje intuicyjne podejście w kwestii instrumentów marketingowych. Promocja często postrzegana jest w kategoriach „zbędnych”, a nie „niezbędnych” wydatków. 

Bardzo pozytywnym zjawiskiem zaobserwowanym w audytowanych firmach było wykorzystywanie nowych technologii komunikacyjnych. Ich zastosowanie było wszechstronne: komunikacja z klientem poprzez e-mail czy Skype, sprzedaż usług online, marketing internetowy, przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej, zarządzanie zasobami firmy czy też korzystanie z usług bankowości elektronicznej. Audytowane przedsiębiorstwa nie są prowadzone metodami chałupniczymi, lecz z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań oszczędzających zasoby firmy.

Elastyczność zastosowanych rozwiązań sprawiła, że zarówno jednoosobowe firmy, jak i większe, kilkudziesięcioosobowe przedsiębiorstwa mogły wymiernie skorzystać na przeprowadzeniu audytu. Obiektywna ocena stanu zaawansowania marketingowego danej firmy, uzyskana za pomocą narzędzia, poddana była każdorazowo eksperckiej analizie, co pozwoliło na przygotowanie indywidualnych rekomendacji dla każdego badanego przedsiębiorstwa.

Przeprowadzony po kilku miesiącach od audytu monitoring wykazał, że wiele z zaproponowanych rozwiązań udoskonalających zostało w firmie wdrożonych lub jest planowanych do wdrożenia w najbliższym czasie.Dla wielu przedsiębiorców raport z audytu stał się cenną informacją dotyczącą kondycji marketingowej firmy. Na podstawie informacji w nim zawartych przedsiębiorcy mogli się przekonać, że wiele działań marketingowych niekoniecznie związanych jest z koniecznością dużych nakładów finansowych. Dla podniesienia kompetencji w obszarze marketingu konieczne jest przede wszystkim uświadomienie sobie posiadanych braków oraz systematyczne stosowanie prostych narzędzi marketingowych.

W ramach projektu sformułowano 10 najczęściej powtarzających się zaleceń dla młodych firm oraz propozycje działań w każdym z poniższych obszarów:

 1. Usprawnienie podziału czasu pracy przedsiębiorcy pomiędzy poszczególne rodzaje zadań i obowiązków.
 2. Analiza skuteczności i efektywności promocji.
 3. Opracowanie planu marketingowego.
 4. Wypracowanie systemu motywatorów pozapłacowych dla pracowników.
 5. Stałe prowadzenie badań satysfakcji klientów.
 6. Upowszechnienie kluczowych atutów konkurencyjnych firmy.
 7. Zdywersyfikowanie źródeł wiedzy o rynku.
 8. Opracowanie planu sprzedaży produktów firmy.
 9. Określenie misji i wizji biznesu.
 10. Doskonalenie systemu informacji o klientach.

Wskazówki te z pewnością okażą się przydatne również dla szerszego grona przedsiębiorstw nie biorących udziału w audycie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w raporcie „Wsparcie 3D. Diagnoza. Definicja. Działanie” dostępnym na stronie: http://ammf.pl/uploads/doc/podrecznik-swiadczenia-uslug-ammf.pdf

Publikacja prezentuje także - przykłady firm w których usługa została wdrożona, wyniki audytu marketingowego, doświadczenia ekspertów i konsultantów projektu, przykładowe dokumenty oraz statystyczne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu.

Projekt „Audyt marketingowy młodej firmy” zpewnością otworzył nowy rozdział w działalności Instytucji Otoczenia Biznesu ponieważ jest to nowa usługa doradztwa w obszarze marketingu. Pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu, którzy są zainteresowani poznaniem tego narzędzia mają możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach.

Poprzez praktyczne ćwiczenia audytowe uczestnicy będą mogli zapoznać się z procedurą przeprowadzania badania, które polega przede wszystkim na ocenie działań marketingowych zgodnie z koncepcją 4P lub 7P oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów, usług. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady innowacji wdrożonych przez firmy uczestniczące w projekcie, wyniki badań i opinie ekspertów dotyczące usługi.

Najbliższe warsztaty odbędą się:

 • w Krakowie 21-22 marca 2013r.
 • w Gdańsku 24-25 kwietnia 2013 r. 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://gapp.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=398&cntnt01origid=56&cntnt01returnid=60&hl=pl

Z kolei Kielecki Park Technologiczny, również w ramach projektu „Audyt marketingowy młodej firmy” zaprasza młode firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. świętokrzyskiego, działające na rynku do 3 lat) do udziału w konferencji poświęconej tematyce marketingu w internecie. Konferencja „Skuteczny Marketing w Internecie” odbędzie się 27 marca 2013 r. w Kielcach. Główne obszary tematyczne to: młoda - silna w Internecie, pozycjonowanie marek - czyli jak wygrać walkę o umysł klienta, social media w sprzedaży internetowej.

Więcej informacji na stronie:
http://www.technopark.kielce.pl/pl/aktualnosci/pokaz/394,najlepsi_w_polsce_specjalisci_w_dziedzinie_marketingu_przeszkola_przedsiebiorcow
http://www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/audyt_marketingowy_mlodej_firmy/konferencja_skuteczny_marketing_w_internecie


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strona projektu „Audyt marketingowy młodej firmy” http://ammf.pl/ 

Autor:Agnieszka Katowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości