Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/12/19 11:46:02
Innowacje w usługach – nowy przewodnik

Komisja Europejska wydała ostatnio ciekawą publikację zatytułowaną How to support SME Policy from , SMART GUIDE TO SERVICE INNOVATION (W jaki sposób wspierać politykę na rzecz MSP z funduszy strukturalnych. Przewodnik po innowacjach w usługach).

Publikacja, przygotowana przez Dyrekcję Generalną Przedsiębiorstw i Przemysłu (Wydział Klastrów i Wsparcia MSP) jest efektem współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej (Wydział ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju).

Przewodnik podejmuje temat lepszego wykorzystania innowacji w usługach do generowania zmian strukturalnych w regionach i modernizacji bazy przemysłowej. Innowacje w usługach mogą przekształcać inne sektory i przyczyniają się do odnowy regionalnych struktur ekonomicznych poprzez dodatkową wartość, którą wnoszą do istniejących przemysłów oraz dzięki zdolności stymulowania powstawania nowych branż. Publiczne wsparcie na poziomie regionalnym może zapewnić małym i średnim firmom korzystne środowisko pozwalające lepiej wykorzystać innowacje w usługach, aby być konkurencyjnym w globalnych łańcuchach wartości, obejmujących zarówno produkcję, jak i usługi. Organizacje klastrowe mogą skutecznie wspierać innowacje w usługach łącząc dostawców usług, potencjalnych odbiorców, jednostki badawcze oraz instytucje sektora publicznego. Oferują także usługi wsparcia określonym grupom firm i innych uczestników procesu innowacji. Aby skutecznie wdrażać transformację ekonomiczną poprzez innowacje w usługach, trzeba zatem wspierać klastry oraz sieci firm.

Przewodnik oferuje regionalnym decydentom i innym interesariuszom wartościowe informacje, pomysły i studia przypadku, które pomogą im lepiej zrozumieć procesy transformacji poprzez innowacje w usługach oraz opracować strategie inteligentnych specjalizacji skuteczniej wykorzystujące ten rodzaj innowacji.

Instrumenty wspierające innowacje w usługach można wdrażać na różnych poziomach: na poziomie pojedynczego projektu, firmy, sektora/otoczenia biznesu (poprzez klastry oraz sieci biznesowe) oraz na poziomie rynku. Przewodnik przedstawia konkretne przykłady takich instrumentów - projektów i działań inicjowanych przez agencje publiczne, instytucje otoczenia biznesu, organizacje klastrowe i sieci biznesowe, jak również przykłady programów wsparcia, schematów finansowania, usług, infrastruktury, etc.

W szczególności na poziomie sektora rekomendowane są działania wspierające klastry w nowopowstających branżach opartych na innowacjach w usługach (clusters in emerging industries driven by service innovation). 

Autor:Dorota Frączek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości