Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy polskiej prasy i Internetu
2011/12/02 11:16:30
Technologiczny Przemysłu

Badanie zlecone przez Ministerstwo Gospodarki odsłoniło słabe i mocne strony polskiego przemysłu oraz jego tendencje rozwojowe do 2030 roku. Okazuje się, że polski przemysł w niektórych dziedzinach sięga do najlepszych, a wytypowanie 10 najważniejszych obszarów może pomóc firmom w doborze strategii inwestycyjnych w dłuższym okresie. Jak podaje „Wirtualny Nowy Przemysł”, wyniki opublikowanego raportu mają być także podstawą do stworzenia „Horyzontalnej polityki przemysłowej”.

Wiceminister Grażyna Henclewska podczas prezentacji wyników raportu " Technologiczny Przemysłu - InSight 2030" podkreśliła, że jest jedną z kluczowych analiz, która przyczyni się do stworzenia nowej polityki badań i innowacji przemysłowych oraz pomoże firmom w planowaniu długoterminowym swoich inwestycji. Podkreśla się także, że to pierwsze tak duże opracowanie kompleksowo badające cały polski przemysł.

Opracowanie zawiera ważne wskazówki dla rozwoju przemysłu w Polsce. Jak czytamy w „Wirtualnym Nowym Przemyśle” konstrukcja foresightu opiera się na 10 obszarach technologicznych, w których istnieją technologie umożliwiające szansę wzrostu konkurencyjności przemysłu. Jako pierwszą autorzy raportu wymieniają przemysłowe, następnie nanotechnologie, zaawansowane systemy wytwarzania, technologie informacyjne i telekomunikacyjne. Kolejnymi mocnymi stronami są mikroelektronika, fotonika, rozwój czystych technologii węglowych. W 10 branż nie zabrakło także racjonalizacji gospodarowania energią oraz innowacji w przemyśle wydobywczym i nowoczesnych technologii pozyskiwania surowców – czytamy.

Dziesiątka obszarów została wytypowana na podstawie wnikliwych badań zespołu eksperckiego, a także wskazań Ministerstwa Gospodarki na branże szczególnie istotne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Jak podaje „WNP” wynikami foresightu już zainteresowała się KGHM, która planuje realizację projektu pt. „Kopalnia przyszłości”.

Izabela Rutkowska, materiał opracowany na podstawie artykułu „10 perspektywicznych obszarów technologicznych polskiego przemysłu”, Wirtualny Nowy Przemysł, 01.12.2011 r.powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości