Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy polskiej prasy i Internetu
2012/03/23 12:15:24
UE a ekonomia społeczna

Wymiar społeczny innowacji to ważna kwestia, podejmowana także przez władze UE. W perspektywie budżetu na lata 2014-2020 warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom planowanym przez Komisję Europejską. Jak podaje portal Ekonomiaspoleczna.pl, zaproponowanych zostanie szereg rozwiązań wspierających przedsiębiorczość społeczną.

Kwestie związane z rynkiem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ze względu na stan zdrowia nie są wstanie zatrudnić się na jakimkolwiek atrakcyjnym stanowisku, jak również dotyczące przedsiębiorczości społecznej, to ważne tematy, które podejmowane są na forum Unii Europejskiej. W perspektywie nowego budżetu przewidziano różne formy wsparcia dla inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej. Dużą uwagę przywiązuje się również do innowacji społecznych. Tymczasem poziom polskiej ekonomii społecznej nie jest jeszcze zbyt wysoki, porównując go z praktykami z krajów Europy Zachodniej.  Eksperci podkreślają, że szereg analiz oraz raportów przygotowywanych w celu zbadania posiadanych zasobów często nie jest wykorzystywany w sposób efektywny. Wyciągane wnioski powinny być następnie realizowane tak, aby zwiększać konkurencyjność gospodarki np. angażując jak największą ilość osób zdolnych do pracy.

Jak podaje Ekonomiaspoleczna.pl, wprowadzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu działań opartych na założeniach prospołecznych ma służyć zaproponowane przez Komisję połączenie trzech dotychczasowo odrębnych form unijnego wsparcia – programów Progress i EURES oraz Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress:

  • oś Progress, na którą proponuje się skierować 60% ogólnego budżetu programu, ma przede wszystkim wspierać działania o charakterze badawczym, w tym ewaluacyjnym, a także rzecznictwo i wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie unijnych polityk zatrudnienia i społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy
  • oś EURES  ma wspierać mobilność na europejskim rynku pracy poprzez systemowe rozwiązania w zakresie wymiany wiedzy na temat wolnych miejsc pracy i formalności związanych z zatrudnieniem. W dokumencie jest mowa też m.in. o rozwijaniu na poziomie europejskim usług w zakresie rekrutacji i zatrudnienia, uwzględniających także programy wsparcia mobilności wśród konkretnych grup pracowników (np. młodzieży);
  • oś poświęcona wspieraniu mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej ma ułatwić dostęp do finansowania znajdującym się w najtrudniejszym położeniu na rynku przedsiębiorstwom oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym pojedynczym osobom.

Łącznie na powyższe działania ma zostać przeznaczone ponad 958 mln euro.

Jan Daniel, na podstawie: Unia chce wspierać innowacje społeczne, Ekonomiaspoleczna.pl, 21.3.2012 r.

powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości