Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeglądy zagranicznego Internetu
2012/01/09 13:39:28
Komisja Europejska wspiera ekoinnowacje

Plan pomocy dla przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia ekologicznego wzrostu gospodarczego znalazł się w najnowszym projekcie Komisji Europejskiej na rzecz ekoinnowacji. Jego realizacja ma pomóc w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” oraz znacznie ułatwić wdrażanie innowacji zmniejszających negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Zdaniem Komisji Europejskiej ekoinnowacje mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności Europy pod względem gospodarczym, gdyż zarówno pomagają chronić środowisko naturalne, jak i ułatwiają tworzyć nowe miejsca pracy i wspierają biznes. To dobra wiadomość dla przedsiębiorstw, dla których nieobce są nowatorskie rozwiązania proekologiczne. W wyniku realizacji nowego planu, EcoAP łatwiejsze ma być wprowadzanie innowacji tego typu na rynek.

Realizacja tego przedsięwzięcia wynika ze zobowiązań w ramach inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie innowacji oraz jest oparta na Planie działań w dziedzinie technologii środowiskowych z 2004 roku. EcoAP docelowo obejmie działania w zakresie popytu i podaży, badania naukowe, a także kwestie polityki i instrumentów finansowych. Zgodnie z planem Komisja Europejska położy szczególny nacisk na unormowanie regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska w kontekście ekoinnowacji, także na arenie międzynarodowej.

Światowy popyt na technologie, produkty i usługi przyjazne dla środowiska szybko rośnie nawet w obecnych trudnych czasach, a nie jest to obszar, w którym Europa ma wiele do zaoferowania” – podkreślił komisarz ds. środowiska Janez Potoènik zaznaczając jednocześnie, że realizacja planu pomoże w tworzeniu zielonych miejsc pracy oraz pobudzi ekoinnowacyjność firm.

Komisja Europejska planuje rozpocząć wdrażanie planu w oparciu o współpracę zainteresowanych stron zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Jednym z kluczowych elementów tego procesu ma być wypełnienie luki pomiędzy technologią, a wprowadzeniem jej na rynek w postaci innowacji. Więcej informacji o planie działania na rzecz ekoinnowacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Izabela Rutkowska

Fot. Smartlink

powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości