Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw PARP
2012/09/27 09:29:26
Dyfuzja innowacji

Tematyka dyfuzji innowacji niezbyt często pojawiała się w polskich publikacjach, choć sytuacja ta zmienia się. Warto zwrócić uwagę na publikację „Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług”, autorstwa prof. Krzysztofa Klincewicza z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Według Podręcznika Oslo, „dyfuzja innowacji” to „rozpowszechnianie innowacji poprzez kanały rynkowe i nierynkowe, począwszy od pierwszego wdrożenia w dowolnym miejscu na świecie”, a także „sposób, w jaki innowacje podlegają rozpowszechnieniu poprzez kanały rynkowe i nierynkowe, od pierwszego wdrożenia do kontaktu z różnymi konsumentami, do obecności w różnych krajach, regionach, sektorach, rynkach i firmach Bez dyfuzji innowacje nie miałyby znaczenia ekonomicznego”. Zagadnienie dyfuzji innowacji znalazło swoje ważne miejsce w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, w piątym priorytecie, którego celem jest zapewnienie działań zmierzających do podniesienia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. W ramach tego priorytetu wspierany jest rozwój powiązań kooperacyjnych, ochrona własności przemysłowej w Polsce i za granicą, rozbudowa infrastruktury parków technologiczno – naukowych, a także rozwój IOB (instytucji otoczenia biznesu).

Dyfuzja innowacji to zarazem ogromne wyzwanie. I to nie tylko dla naukowców, którzy w laboratoriach pracują nad przełomowymi technologiami, ale także dla przedsiębiorców, którzy praktycznie codziennie mierzą się z wyzwaniem: jak wprowadzać na rynek innowacyjne produkty, tak aby okazały się sukcesem? Jak je sprzedawać? Tematyka ta często poruszana jest przez ów z USA, których książki niejednokrotnie omawialiśmy w ramach recenzji publikowanych na łamach Portalu Innowacji (np. „Przełomowe innowacje” Claytona M. Christensena, „The wide lens” Rona Adnera czy „Nowa era innowacji” C. K. Prahalada i M. S. Krishnana).

W pierwszym rozdziale omawianej publikacji wprowadza czytelnika w zagadnienia związane z teorią innowacji i dyfuzją innowacji. W drugim rozdziale opisuje PZNTO, który zakłada, że dyfuzja innowacji zależy od takich czynników, jak „(P) względnej przewagi nad wcześniejszymi rozwiązaniami, (Z) zgodności z doświadczeniami i wartościami potencjalnych nabywców, (N) niskiej złożoności, (T) testowalności, (O) obserwowalności”. Poszczególnie „litery” zostały szczegółowo omówione, a warto chyba zwrócić uwagę na P, czyli względną przewagę. O ile często naukowcy czy przedsiębiorcy mają tendencję do poszukiwania rozwiązań idealnych, o tyle dla odbiorcy innowacji ważniejsze jest to, czy nowy produkt / usługa / oferują mu realne korzyści, warte czasu i pieniędzy niezbędnych do zastąpienia starego rozwiązania. Względnej przewadze poświęcony jest cały 3 rozdział, w którym zauważa, że „twórcy produktów mają skłonność do prezentowania ich cech, podczas gdy klientów bardziej od tych cech interesują konkretne korzyści”. Przywołując słowa Theodore’a Levitta, jednego z twórców nowoczesnego marketingu, można powiedzieć, że klientów nie interesują pięciomilimetrowe wiertła, ale pięciomilimetrowe otwory w ścianie. W tej części publikacji przywołane zostały przykłady tego, jak firmy stosują język korzyści. Na przykład jeden z producentów drogich noży ceramicznych nie chwali się, że materiał, z którego wykonane noże jest drugi pod względem twardości po diamencie, ale podkreśla, że nóż będzie dłużej ostry niż taki wykonany ze stali nierdzewnej. Analogicznie, zamiast reklamować w urządzeniu przenośnym „baterię o pojemności 850 mAh”, mądry producent podkreśli, że starczy ona na „10 godzin słuchania muzyki”.

W dalszej części zapoznajemy się ze efektami owczego pędu i snobizmu w rozpowszechnianiu się produktów, zgodności ze standardami jako źródłem przewagi (compliance), zagadnieniem TCO (Total Cost of Onwership) i dyfuzją innowacji w łańcuchu dostaw.

W czwartej części publikacji omówiono cechy użytkowników korzystających z innowacyjnych produktów, zwracając na szczególną rolę wczesnych użytkowników (early adopters) w dyfuzji innowacji. Rozdział piąty poświęcono przekraczaniu przepaści w procesie dyfuzji (tytuł odwołuje się do pracy A. Moore’a „Crossing the chasm”, opisującej wyzwania związane ze zdobyciem pierwszych zadowolonych użytkowników produktu). W szóstej, ostatniej części publikacji, omówione  zostały alternatywne modele dyfuzji innowacji.

Książka obfituje w praktyczne przykłady dyfuzji innowacji, opisane w tzw. ramkach. Znajdziemy tu opisy rozwoju systemu Android przez Google, wdrażania oświetlenia LED w zastosowaniach ulicznych, porażki rynkowej systemu Windows Vista czy rozwijania technologii stabilizacji substancji niebezpiecznych za pomocą związków magnezu.

„Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług” to publikacja, która stanowi wartościową pozycję wśród polskich pozycji o innowacjach. Napisana przez naukowca i w zgodzie z zasadami warsztatu naukowego, kładzie zarazem nacisk na praktyczny aspekt zagadnień związanych z wdrażaniem innowacji. , pisząc przystępnym językiem, wprowadza czytelnika nie tylko w najważniejsze zagadnienia związane z teorią dyfuzji innowacji, ale i kładzie nacisk na wyzwania związane z wdrażaniem innowacji w firmie, dostarczając tym samym materiału do przemyśleń dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw. Z pewnością lekturę tej książki warto polecić szefowi każdej polskiej firmy, który myśli o unowocześnianiu działalności i wdrażaniu innowacji. To wyzwanie zarazem skomplikowane, jak i dostarczające wiele satysfakcji.

Krzysztof Garski

K. Klincewicz, „Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

W poprzednio omawianej na Portalu Innowacji pozycji tego autora – „Zarządzanie technologiami. Przypadek niebieskiego lasera” – przedstawiono ciekawe i dogłębne studium  wyzwań związanych z trudnościami w komercjalizacji polskiego niebieskiego lasera.

Czytaj także na Portalu Innowacji:

LEM – dyfuzja innowacjiwśród MSP

Tworzenie wiedzy i transfer osiągnięć naukowych

Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?

Siły motoryczne i bariery polskiego systemu transferu technologii

Słownik pojęćpowrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości