Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw PARP
2011/03/25 11:18:57
Pozyskiwanie informacji w handlu

Poradnik „Pozyskiwanie informacji dla prowadzenia handlu międzynarodowego” to dla przedsiębiorcy zainteresowanego ekspansją zagraniczną doskonały wybór. pozwala nie zgubić się w gąszczu dostępnych informacji, podpowiadając przy okazji najbardziej wartościowe źródła i sposoby korzystania z nich.

Eksport to wciąż pięta achillesowa polskich przedsiębiorstw. Jedynie 8 proc. polskich małych firm prowadzi wymianę handlową z partnerami zagranicznymi. To bardzo mało, jeśli weźmiemy pod uwagę sprzyjające warunki – wspólny rynek w ramach Unii Europejskiej oraz liczne instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw, takie jak działanie 6.1 („Paszport do eksportu”) czy 6.5.2 („Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Z drugiej strony, ostrożne podejście polskiego sektora MSP do ekspansji zagranicznej jest zrozumiałe. Choć fundamentalną zasadą Unii Europejskiej jest wolny handel, to w praktyce musi być przygotowany na pokonanie wielu barier, szczególnie jeśli prowadzi działalność usługową. Pisaliśmy o tym szerzej w recenzji publikacji „Usługi w Unii Europejskiej”. Kolejną bardzo przydatną publikacją z niebieskiej serii jest „Pozyskiwanie informacji dla prowadzenia handlu międzynarodowego”, autorstwa Heleny Cieśluk. To znakomite źródło informacji o wszelkich elektronicznych bazach danych przydatnych w prowadzeniu działalności eksportowej. Jednocześnie to przeznaczona dla szczególnie ambitnych przedsiębiorców, bo zainteresowanych także ekspansją poza rynki Unii – poradnik zawiera bowiem obszerne informacje o bazach danych dotyczących ceł.

Ta niewielka, bo licząca zaledwie 43 strony , została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy w całości dotyczy prowadzonych przez Komisję Europejską elektronicznych baz danych dotyczących podatków i ceł. Czytelnika niezaznajomionego wcześniej z tą tematyką zaskoczy w tym miejscu mnogość tajemniczych haseł czy skrótów. Jeśli jednak myślimy o wyjściu poza nasze lokalne podwórko, koniecznością będzie poznanie takich haseł jak SEED (system wymiany danych dotyczących akcyzy), EORI (rejestracja i identyfikacja przedsiębiorców), ECICS (europejski spis celny substancji chemicznych), EBTI (europejska wiążąca informacja taryfowa), QUOTA (kontyngenty taryfowe i plafony taryfowe) czy SUSPENSIONS (autonomiczne zawieszanie poboru ceł). Na marginesie warto zauważyć, że większość z tych źródeł nie posiada własnego, prostego adresu internetowego – dostęp do nich możliwy jest jedynie poprzez bardzo rozbudowane linki podstron ogólnego portal Unii Europejskiej – www.europa.eu.  Bezpośrednie adresy poszczególnych baz danych mogłyby nieco uprościć życie przedsiębiorców, bo – jak zauważa autorka – obecna struktura portalu jest mocno rozbudowana, co utrudnia dotarcie do niezbędnych informacji.

Strukturę tego rozdziału możemy prześledzić na przykładzie punktu 1.3 ECICS – Europejski spis substancji chemicznych. Na początku autorka zwięźle wyjaśnia, czym jest European Customs Inventory of Chemical Substances (zarządzane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej (DG) ds. Podatków i Unii Celnej narzędzie do jednoznacznej i łatwej identyfikacji substancji chemicznych w Nomenklaturze Scalonej Wspólnoty Europejskiej, zawierające oficjalne nazwy substancji w jedenastu językach UE, a docelowo – we wszystkich). Rozwijanie bazy danych już od przeszło 35 lat (dziś zawiera on już ponad 31 tys. rekordów) przynosi niezłe efekty - coraz częściej jest ona stosowana oficjalnie przez organy celne, laboratoria celne i podmioty gospodarcze. Warto ją poznać, jeśli tyko nasza prowadzi działalność w branży chemicznej. W kolejnej części tego podrozdziału autorka krótko przedstawia korzyści , jakie daje posługiwanie się ECICS. Jej zaletą jest na przykład to, że znajdziemy w niej wszystkie pestycydy oraz pozostałe środki ochrony roślin, wymieniane w ramach norm 1750 przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, wszelkie półprodukty farmaceutyczne oraz środki odurzające oraz nazwy zastrzeżone przypisane do poszczególnych leków. Lista zawiera też spis składników chemicznych podlegających obrotowi kontrolowanemu oraz te, których obrót podlega ograniczeniom. Podrozdział kończy podsumowanie, zawierające także przydatne dla przedsiębiorcy linki. Opisana wyżej struktura powtarza się także w przypadku kolejnych baz danych.

Bodaj najbardziej przydatną bazą danych opisaną w tym rozdziale jest TAXES IN EUROPE (Podatki w Europie). Znajdziemy tu w zunifikowanej formie, na takich samych formularzach, opisane podatki we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgromadzone dane są bardzo szczegółowe, łącznie z udziałem przychodów z danego podatku w PKB.

Drugi rozdział poświęcony jest bazom danych Komisji Europejskiej, dotyczącym handlu zagranicznego. Szczególnie pożytecznym narzędziem będzie w tym przypadku MARKET ACCESS DATABASE, zawierająca informacje na temat stawek celnych, formalności przewozowych czy barier dostępu do około 100 rynków poza Unią Europejską. Nieograniczony dostęp do bazy mają osoby z UE oraz krajów oczekujących (Chorwacja, Turcja, Macedonia). Dla mieszkańców innych krajów dostępne są tylko wybrane funkcje MADb. Ta to także niezrównane źródło informacji do planowania działań rynkowych. Potrzebujemy informacji o wartości sprzedaży danego towaru z Polski na rynek wybranego kraju? Znajdziemy ją w kilka chwil dzięki bazie danych statystycznych.

Odmienną strukturę od dwóch poprzednich ma rozdział trzeci, poświęcony bazom (Światowej Organizacji Handlu). Autorka wyjaśnia najpierw rolę i zadania , przedstawia krótko historię organizacji i prowadzone w jej ramach negocjacje, by następnie zwrócić uwagę czytelnika na najprzydatniejsze zestawienia danych, które znajdują się na stronie www..org.

W czwartym rozdziale, możemy zapoznać się z polskimi źródłami informacji. Bogate zasoby informacyjne dla przedsiębiorców przygotowały między innymi Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Ministerstwo Finansów.

Piąty rozdział podkreśla szczególną rolę w rozwoju małych i średnich firm. Jest to nieocenione źródło informacji dla przedsiębiorców – EEN wydaje bowiem nie tylko takie poradniki, jak „Pozyskiwanie informacji dla prowadzenia handlu międzynarodowego”, ale i dostarcza przedsiębiorcom bezpośredniego wsparcia doradczego i pomocy w szukaniu partnerów handlowych na  rynkach międzynarodowych.

Pobierz publikację

Czytaj też na Portalu Innowacji artykuł o publikacji „Usługi w Unii Europejskiej”.

Helena Cieśluk, „Pozyskiwanie informacji dla prowadzenia handlu międzynarodowego”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.

została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności oraz Budżetu Państwa.powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości