Blog Portalu Innowacji
Cząsteczka Higgsa
2011/12/14

 „Nawet najbardziej hermetyczne spośród gałęzi fizyki, takie jak mechanika kwantowa czy teoria względności, znalazły swoje miejsce w naszym codziennym życiu. Chociaż mało który użytkownik telefonu komórkowego czy GPS-a zdaje sobie z tego sprawę, jego ulubiona zabawka opiera się na osiągnięciach z początków dwudziestego wieku takich naukowców jak Niels Bohr czy Albert Einstein” - wyjaśnia profesor Rolf Heuer, szef CERN w artykule Big Science’s big year, opublikowanym w „The World in 2012”

Wpis gościnny Krzysztofa Orłowskiego na blogu Portalu Innowacji

Przytoczmy jeszcze fragment z powyższego artykułu, opublikowanego w tygodniku „The Economist”: „I w tym tkwi szkopuł: jako globalne społeczeństwo w coraz większym stopniu jesteśmy uzależnieni od nauki, tymczasem coraz mniej z niej rozumiemy. Nie jest to zdrowy stan rzeczy. Sama nauka musi się jakoś do tej sytuacji odnieść – po pierwsze angażując się mocniej w sprawy świata, a po drugie z większą niż kiedykolwiek determinacją dążąc do globalizacji”. Cytat przytaczam w dość swobodnym, własnym tłumaczeniu. Trafiłem na niego za pośrednictwem bloga prowadzonego na stronie brytyjskiego tygodnika przez „Kasandrę”. Imię trojańskiej księżniczki wskazuje dobitnie jaką tematyką blog ten się zajmuje. Ja sam szukałem na nim informacji o tym, jakiego ta szanowana gazeta spodziewa się rozwoju sytuacji w przyszłym roku, jeśli chodzi o kryzys w strefie euro i w ogóle sytuację gospodarczą. W skrócie: zgodnie z tytułem bloga nie spodziewa się niczego dobrego. Pytanie tylko, czy również jeśli chodzi  o sprawdzalność, tytuł bloga okaże się proroczy...?

Wracając do nauki: tytuł „wielki rok wielkiej nauki” sugeruje, że spodziewać się można przełomowych odkryć. Autor artykułu przewrotnie w pierwszych zdaniach znaczenie tego tytułu tonuje - acz nie do końca – pisząc, że przyspieszenie jakiego nabrała nauka w ostatnich latach sprawia, że byłby on aktualny co roku. Jednocześnie, jak zauważa Kasandra, jeśli sprawdzą się zapowiedzi naukowców z CERN, że w 2012 odkryty zostanie„bozon Higgsa”, to w tytule artykułu prof. Heuera nie będzie cienia przesady.

Co to jest „bozon Higgsa”? Dwa zdania wyjaśnienia zaczerpnięte z Wikipedii: „Istnienie tej cząstki jest uzasadniane teoretycznie mechanizmem Higgsa polegającym na sprzężeniu pól kwantowych materii (pola fermionowe, jak pole elektronowe, pola kwarkowe, pola bozonowe jak pola W i Z itp.) z dodatkowym polem kwantowym, zwanym polem Higgsa, w wyniku którego poprzez spontaniczne złamanie symetrii bezmasowe cząstki Modelu Standardowego nabierają masy.”

Co jeszcze na jej temat można powiedzieć? Np. to, że „w chwili obecnej nie istnieje doświadczalny dowód nieistnienia cząstki Higgsa.” W zacytowanej powyżej definicji co drugie słowo odsyła nas do innych haseł.  To wyjaśnienie dość dobrze ilustruje, jak prawdziwe są słowa szefa CERN o tym, że chociaż jesteśmy coraz bardziej od nauki uzależnieni, to coraz mniej z niej rozumiemy...

Muszę się tu, co prawda, przyznać do drobnej manipulacji - nie zacytowałem zdania, które następuje pomiędzy tymi przytoczonymi, a w którym rzecz jest jednak objaśniona w nieco przystępniejszy sposób (ale tylko nieco). Na swoje usprawiedliwienie mam w tym wypadku to, że nie mam zamiaru bynajmniej krytykować autora hasła – pisanie o osiągnięciach nauki, szczególnie w sytuacji, gdy trzeba to robić w sposób zwięzły jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Odczułem to na własnej skórze gdy np. kilka miesięcy temu musiałem w paru zdaniach  opisać czym zajmują się laureaci programu Homing Plus, naukowcy, którzy po pobycie za granicą postanowili  wrócić do Polski, by tu rozwijać swoje badania, a jednocześnie utrzymywać kontakty z uczelniami zagranicznymi, na których wcześniej pracowali. Największą trudność sprawiło mi opisanie czym konkretnie zajmuje się pewien młody doktor matematyk.

Refleksje, którymi chciałbym się przy tej okazji podzielić są dwie: po pierwsze sądzę, że niestety dość często informacje na temat osiągnięć naukowych, chociaż bardzo istotnych i ciekawych, w końcu nie przebijają się do mediów, czego powodem są bariery, wynikające z tego jak media działają. Oczekiwanie, że da się to zawsze opisać krótko i w sposób zrozumiały dla każdego powoduje w najlepszym razie to, że informacja, owszem pojawia się w prasie, internecie czy w telewizji, ale czytający, czy oglądający ją odpowiednio lekarz, fizyk albo biolog zgrzyta zębami. Warto na to brać poprawkę.

Druga rzecz to udział polskich naukowców w światowej nauce. Jak pokazują dane na temat chociażby liczby publikacji czy liczby polskich grantów w międzynarodowych (w tym unijnych) programach badawczych - jest on wciąż dużo mniejszy w odniesieniu do liczby ludności niż w przypadku krajów Zachodniej Europy. Z tej perspektywy wyjątkowo cenne są wszelkie programy, takie jak wspomniany wyżej Homing Plus, które umożliwiają, szczególnie młodym naukowcom prowadzenie projektów badawczych i jednocześnie stymulują współpracę międzynarodową. Jak przekonuje szef CERN w swoim artykule to właśnie międzynarodowa współpraca jest głównym motorem tego, że rozwój światowej fizyki tak gwałtownie przyspieszył w ostatnich latach. To samo dotyczy innych dziedzin nauki, choć nie wszędzie  współpraca jest tak daleko posunięta, jak w przypadku fizyki.

Warunkiem szybkiego rozwoju, z perspektywy kraju, jest jak najszersze uczestniczenie w globalnej wymianie wiedzy.  Hermetyczność wielu dziedzin współczesnej nauki jest nie tylko barierą utrudniającą popularyzację osiągnięć, ale też np. pozyskiwanie pieniędzy na projekty, które mogłyby osiągnąć komercyjny sukces. W tej dziedzinie dzieje się ostatnio w Polsce sporo ciekawych rzeczy – powstawanie sieci aniołów biznesu, funduszy seed capital, rozwój parków technologicznych. To bardzo dobrze. Warto żeby równolegle do tego odbywało się w jak najszerszym zakresie „umiędzynarodawianie” polskiej nauki, włączanie jej w światowy obieg. Te dwa procesy mogą się nawzajem napędzać – z pożytkiem dla rozwoju gospodarki.


Wpisz swój komentarz

Blog Portalu Innowacji
 
Autorzy:

Krzysztof Buczek

Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z zarządzaniem projektami IT oraz działalnością marketingową. Odpowiada za redakcję Portalu Innowacji, działalność Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz współpracuje przy działalności Punktu Kontaktowego dla Usługodawców i Usługobiorców e-PUNKT.

Napisz do autora.

 

Krzysztof Garski

Pracuje w firmie Smartlink, gdzie odpowiada za redakcję treści dla Portalu Innowacji. Wcześniej pracował m.in. w miesięcznikach Manager Magazin i Businessman Magazine. Publikuje w biuletynie Innowacyjni oraz współredagował poradnik PARP o szkoleniu pracowników.

Napisz do autora.

 

Krzysztof Orłowski

Posiada wieloletnie doświadczenie w pisaniu tekstów dotyczących tematyki innowacji dla prasy drukowanej, internetowej oraz do wydawnictw specjalistycznych administracji publicznej. Od 2000 r. publikował m.in. w „Businessman Magazine” oraz w „Nowym Przemyśle”. Przygotowywał materiały dla wydawnictw administracji publicznej, w tym dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędów Marszałkowskich.

Napisz do autora.

powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości