Blog Portalu Innowacji
Książki o innowacjach
2011/02/16

Z polską literaturą naukową dotyczącą innowacji jest jeden problem: czytając ją, przedsiębiorca, owszem, może wyrobić sobie opinię o ogólnym stanie parków technologicznych w Polsce czy wydatkach państwa na badania i rozwój, ale raczej nie znajdzie w niej wiedzy przydatnej w codziennym zarządzaniu firmą.

Żeglując po morzu polskiej literatury o innowacjach, czytelnik-praktyk jest narażony na spotkanie z licznymi rafami. Gdy właśnie łamie sobie głowę planowaniem strategii firmy na 2012 r. czy jeszcze dalej, w książkach wydawanych na przełomie 2010 i 2011 r. otrzymuje obszerne analizy danych sięgających, w najlepszym wypadku, 2008 r. Oczywiście, urzędy statystyczne działają swoim własnym trybem; zebranie danych, obliczenia i ich analiza zajmują sporo czasu. Pytanie tylko, na ile efekty takiej pracy są przydatne dla kogoś, kto dziś musi podejmować decyzje inwestycyjne, które zaczną przynosić (lub nie) efekty w 2013-2014 r.?

Inną często spotykaną rafą jest dodawanie przymiotnika „innowacyjny” do tytułu co drugiej książki o zarządzaniu. Nieważne, że publikacja stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii (jak popyt czy podaż) – wydawnictwo i tak najpewniej otrzyma tytuł w rodzaju „Podstawy innowacyjnej przedsiębiorczości”. Pisałem zresztą niedawno o tego typu publikacji na Portalu Innowacji. Przyczyny takiego stanu sytuacji są różne. Z jednej strony, słowo „innowacyjny” na okładce daje szansę na przyciągnięcie uwagi czytelnika, z drugiej – publikacje traktujące o szeroko rozumianej innowacyjności mogą liczyć na różnego rodzaju formy dofinansowania.

Kolejna sprawa to unikanie przez polskich autorów pisania o konkretnych przedstawicielach gatunku innowacyjnych firm. Do perfekcji opanowali to z kolei amerykańscy uczeni, którzy w jednej publikacji potrafią łączyć opis wyników swoich badań z analizą przypadków wybranych firm. Analizując przypadki firm, które odniosły sukces dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii (lub wręcz przeciwnie – zniknęły z rynku ze względu na zapóźnienia w tym obszarze), starają się czytelnikowi dostarczyć wnioski przydatne także w podejmowania decyzji dotyczących przyszłości firmy. Kiedy opisujemy takie książki na Portalu Innowacji, z reguły w naszych recenzjach znajduje się stały punkt: publikacja dostarcza wielu ciekawych przykładów; warto ją przeczytać, nawet jeśli doświadczenia z USA niekoniecznie przekładają się bezpośrednio na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na polskim rynku.

Oczywiście i w Polsce powstaje wiele wartościowych publikacji dotyczących innowacyjności. Dobrym przykładem może być wydana przez PARP dylogia, na którą składają się „System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery” oraz „Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy”. Są to publikacje przeznaczone bardziej dla decydentów (policy makers), niż dla przedsiębiorców, ale – co ważne – dostarczają konkretnych recept na usunięcie barier ograniczających rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości (rekomendacje podzielone są na stałe działy: kontekst, zalecane działanie, realizatorzy, efekty – nic tylko przeczytać i wdrożyć).

Ostatnio wpadła mi w ręce książka przeznaczona dla praktyków innowacji – „Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów”, pod redakcją prof. Andrzeja H. Jasińskiego. Jak wyjaśnia prof. Jasiński, celem publikacji było znalezienie odpowiedzi na pytanie „Jak zarządzać wynikiem projektu badawczego?”. Takie pytanie to dobry punkt wyjścia dla książki traktującej o innowacjach. W książce znajdziemy na przykład ważny rozdział poświęcony marketingowi innowacji, w którym autorka, prof. Lidia Białoń, podkreśla, że działania marketingowe prowadzą do zmniejszenia odległości między nauką i gospodarką i zaleca tworzenie w instytucjach naukowych działów marketingu. Jak bardzo przydałyby się takie działy, wiedzą chociażby dziennikarze z naszej firmy, piszący teksty na Portal Innowacji czy do innych publikacji – naukowcy często nie potrafią sprzedać wyników swoich prac, opowiedzieć o nich w taki sposób, by zainteresować nimi ludzi, którzy może nie mają dogłębnej wiedzy naukowej, posiadają za to pieniądze, które pozwalają przekuć pomysł czy prototyp w działający biznes. Lektura tego rozdziału pozwoli na przykład na opracowanie katalogu wyników badań w taki sposób, by znalazły się w nim informacje, na które przedsiębiorcy zwracają uwagę w pierwszym rzędzie.

Jak na poradnik przystało, w książce znajdziemy też studia przypadków wdrożenia w praktyce innowacyjnych rozwiązań, opis logistyki wdrażania efektów badań w biznesie oraz niezbędne informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej. Autorzy nie pominęli też być możne największego wyzwania, jakie wiąże się z komercjalizacją wiedzy – czyli finansowania innowacji. Alicja Sosnowska i Stanisław Łobejko opisują różne źródła finansowe pod kątem przydatności na poszczególnym etapie prowadzenia działalności innowacyjnej – od fazy koncepcji, poprzez rozruch aż do etapu stabilnej firmy średniej wielkości. Wspomniani w tytule innowatorzy znajdą w tym rozdziale algorytm finansowania projektów nastawionych na kontynuację badań, a także przebieg procesu komercjalizacji zilustrowany praktycznymi przykładami (np. aparatury badawczej do pomiaru kształtów i parametrów wyrobów z wykorzystaniem metody profilometrii laserowej).

Cenną częścią publikacji są też towarzyszące jej załączniki. W jednym z nich znajdziemy listę błędów, które najczęściej towarzyszą marketingowi procesów innowacyjnych, poczynając od wywodzącego się jeszcze z czasów PRL przekonania, że „dobry produkt nie potrzebuje reklamy”, po bardziej złożone, jak np. nieuwzględnianie potrzeb przyszłego użytkownika innowacyjnego produktu. Kolejny załącznik pozwoli przygotować biznesplan, który można będzie następnie przedstawić inwestorowi lub w banku. W tej części wymienione są też wskaźniki (i sposób ich liczenia) istotne dla strony finansującej innowację.

Oby więcej takich publikacji.

**

„Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów” stanowi udaną próbę analizy i oceny wybranych zagadnień teorii i metodologii innowacji ze szczególnym uwzględnieniem warunków i potrzeb praktyki gospodarczej. Można mieć nadzieję, że tak ukierunkowana praca przyczyni się do uzupełnienia teorii w zakresie innowacji, jak i praktyki działań innowacyjnych, niezbędnych dla rozwoju firmy” – fragment recenzji książki, przygotowanej przez prof. Andrzeja Pomykalskiego


Wpisz swój komentarz

Blog Portalu Innowacji
 
Autorzy:

Krzysztof Buczek

Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z zarządzaniem projektami IT oraz działalnością marketingową. Odpowiada za redakcję Portalu Innowacji, działalność Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz współpracuje przy działalności Punktu Kontaktowego dla Usługodawców i Usługobiorców e-PUNKT.

Napisz do autora.

 

Krzysztof Garski

Pracuje w firmie Smartlink, gdzie odpowiada za redakcję treści dla Portalu Innowacji. Wcześniej pracował m.in. w miesięcznikach Manager Magazin i Businessman Magazine. Publikuje w biuletynie Innowacyjni oraz współredagował poradnik PARP o szkoleniu pracowników.

Napisz do autora.

 

Krzysztof Orłowski

Posiada wieloletnie doświadczenie w pisaniu tekstów dotyczących tematyki innowacji dla prasy drukowanej, internetowej oraz do wydawnictw specjalistycznych administracji publicznej. Od 2000 r. publikował m.in. w „Businessman Magazine” oraz w „Nowym Przemyśle”. Przygotowywał materiały dla wydawnictw administracji publicznej, w tym dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędów Marszałkowskich.

Napisz do autora.

powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości