Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Publikacje
– innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady
2012/06/27

Innowacje stają się coraz ważniejszym czynnikiem kształtującym konkurencję między krajami, regionami, branżami, koncernami czy nawet małymi fi rmami. Coraz częściej zachodzą nie w przemyśle, a w sektorze usług. W nim zaś jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin jest biznes elektroniczny.

to dla niektórych sposób na szybkie zarobienie dużych pieniędzy. Dla większości innych to coś, dzięki czemu życie stało się wygodniejsze, przyjemniejsze, bogatsze – nawet w sensie duchowym. Dekadę temu mogło się wydawać (przynajmniej na Zachodzie), że będzie jedynie drobnym epizodem w rozwoju gospodarki światowej. Był to już bowiem okres po tzw. pęknięciu bańki internetowej, który nastąpił po boomie dotcom’ów 2. połowy lat 90. XX wieku. Wiele mówiono o tym, że powstaje „nowa gospodarka” (new economy), czy nawet „nowa ekonomia” (new economics). Funkcjonowaniem gospodarek miały rządzić inne, nowe prawa (miał zostać np. wyeliminowany cykl koniunkturalny). Powstawały na ten temat książki, uruchamiano studia podyplomowe poświęcone temu zagadnieniu, pisano o tym rozprawy doktorskie. Nic takiego się jednak nie stało. Biznes elektroniczny okazał się być jednym z wielu występujących w przeszłości nowych sektorów gospodarki (tak jak wcześniej takimi „wschodzącymi” branżami były koleje żelazne, przemysł motoryzacyjny, naftowy, radio, telewizja, komputery osobiste). Nie oznacza to, że wszystko w tym zakresie jest już opisane, znane. Okazuje się, że dotychczasowe publikacje z zakresu podstaw teoretycznych funkcjonowania fi rm, z zakresu również zarządzania nimi należy rozszerzyć by uwzględnić specyfi kę, jaką charakteryzuje się . Ma to odzwierciedlenie również w niniejszej książce, gdzie przeprowadzono próbę uwypuklenia zjawisk, typowych dla e-biznesu, a nie widocznych tak
bardzo w tradycyjnych sektorach.

Pobierz publikację jako plik PDF:

Oceń publikację (po przeczytaniu):

Wybierz odpowiednią wartość w/g "skali gwiazdkowej" i potwierdź swoją decyzję przyciskiem.

Recenzje:
– innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykład
2012/06/27

Książka poświęcona jest jednemu z najdynamiczniej rozwijających się aspektów innowacji w usługach, tj. e-biznesowi. Takie zarysowanie tematyki sprawia, że zawiera ona kwestie odnoszące się do przemian sektora usług, a także szereg informacji na temat praw, modeli i przyjętych schematów funkcjonowania e-biznesu. Są one zobrazowane dziesiątkami przykładów wziętych z życia. Książka ta prezentuje zarówno elementy teorii, jak i praktyki, której opis jest dodatkowo wzbogacony wieloma studiami przypadków.

Pierwsza część książki ma charakter teoretyczny. Jej celem jest przeprowadzenie Czytelnika przez kwestie makroekonomiczne związane z innowacyjnością w usługach. Autorami rozdziałów w tej części są m.in. profesorowie z uznanym dorobkiem naukowym w zakresie innowacji.

Pierwszy z rozdziałów poświęcony jest roli innowacji w sektorze usług. Opisane są w nim przemiany sektora usług w gospodarce światowej, a następnie – znaczenie i przemiany sektora usług w polskiej gospodarce. W drugiej części tego rozdziału zaprezentowane są kwestie definicyjne związane z innowacjami i innowacyjnością. Na koniec autorka opisuje rodzaje usług innowacyjnych, nawiązując wśród nich do kwestii e-biznesu. W podsumowaniu przypomina, że coraz bardziej w gospodarce rośnie rola usług, w tym m.in. usług teleinformatycznych, które charakteryzują się szczególnie wysoką innowacyjnością i wydajnością pracy.

W drugim rozdziale autorzy wskazują na trendy w zakresie rosnącej serwicyzacji działalności gospodarczej. Porównują innowacje w przemyśle i w usługach. Rozpoczynają od opisu sektorowego podejścia do innowacji, następnie przechodzą do czynników zróżnicowania innowacji w usługach i w przemyśle (uwzględniając zagadnienia e-usług). W końcowej części autorzy opisują konwergencję obszarów produktowych i usługowych w zakresie innowacji, po czym kończą opracowanie szeregiem wniosków dla przedsiębiorców, do których głównie adresowana jest niniejsza książka.

W drugiej części książki autorzy wybrali najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem biznesu elektronicznego, próbując je „ująć” w pewnego rodzaju ramy teoretyczne. Dużą jej wartością jest wskazanie szeregu przykładów dla zobrazowania tych trudnych – niekiedy – kwestii.

Niewiele jest na polskim rynku opracowań podobnych do rozdziałów zawartych w tej części książki, zwłaszcza gdy mówimy o podejściu ekonomicznym, a nie technologicznym do e-biznesu. Pierwszy rozdział opisuje rodzaje kosztów i zjawisk z nimi związanych. W przypadku e-biznesu ważne jest uświadomienie sobie wagi pojęcia i rodzajów szczególnie „kosztów transakcyjnych”, kosztów pieniężnych i niefinansowych, a także korzyści – również tych niefinansowych; należy podjąć próby oszacowania ich wartości. Warto zwrócić tu uwagę na kwestie cenowe – choć w ujęciu pieniężnym często cena jest zerowa, to w kategoriach niefinansowych już tak nie jest i jest to rzecz ważna, niekiedy przesądzająca o tym, czy użytkownik z serwisu skorzysta, czy nie.

Niesłychanie ważne dla prowadzenia działalności e-biznesowej jest poznanie specyficznych dla tej dziedziny kwestii, warunkujących niekiedy lub wspomagających sukces planowanego przedsięwzięcia. Wśród nich są najrozmaitsze zjawiska związane z rozmiarami, skalą działalności (korzyści skali, efekty zakresu i efekty sieciowe oraz zagadnienia pozycji monopolistycznej) oraz różne prawa ekonomiczne (np. prawo jednej ceny, malejących przychodów, malejącej użyteczności) oraz wnioski z nich płynące, które zostały przez autorów sformułowane.

Gdy Czytelnik zapozna się już z podstawami teoretycznymi funkcjonowania e-biznesu i szeregiem przykładów je obrazującymi, można przejść do drugiego rozdziału drugiej części książki. Poświęcony jest on modelom biznesowym stosowanym w e-biznesie. Opisane są też m.in. etapy rozwoju e-przedsiębiorstwa w zestawieniu z różnymi potrzebami finansowania, w tym ze szczególnie ważną kwestią przyjęcia (już na początku działalności) strategii wyjścia.

Sukces firmy często zależy od powodzenia marketingu i sprzedaży, zaś do tych kwestii można podjeść w sposób analityczny. Należy poznać różne rodzaje reklamy w internecie; ważne jest też stworzenie bazy klientów i badanie skuteczności sprzedaży (za pośrednictwem m.in. wskaźnika konwersji). Ostatnim elementem jest oszacowanie opłacalności prowadzonej działalności marketingowo-sprzedażowej. Zagadnienia te również były podnoszone w drugim rozdziale. Ponadto, zawierał on odniesienia do kwestii finansowych. Prowadzenie działalności e-biznesowej wymaga znajomości problematyki przelewów i płatności (w tym mikropłatności) oraz generalnie – bankowości elektronicznej. Dobrze jest zwrócić tu uwagę na ewentualne, przyszłe trendy w tym zakresie np. związane z systemami RTGS, bankowością mobilną, walutami wirtualnymi (np. bitcoin).

Oczywiście, działalność e-biznesowa związana jest też z zagadnieniami technologicznymi. Autorzy opisują trendy występujące w rozwoju samego internetu i konsekwencje z tego wynikające; wskazują na trendy w zakresie sprzętu (uwzględniając m.in. konsole, smartfony, tablety, GPS). Sukces w zakresie sprzętowym wymaga niekiedy równie udanego oprogramowania. W tym zakresie opisano technologie serwerowe oraz techniki autoryzacji. Natomiast przykładami synergii sprzętu i oprogramowania są rozwiązania bazodanowe, technologie chmurowe oraz P2P. Źródłem innowacji może być też redefinicja istniejącego produktu. W tym celu można wspomóc się różnymi technikami heurystycznymi; podane są przykłady takiego podejścia, w tym szczególnie „Software as a Service”.

W trzech końcowych częściach książki dokonano analizy (według określonego schematu) 26 przypadków, w tym sześciu z naszego kraju. Do analizy wybrane zostały głównie przykłady z ostatnich pięciu lat (bez sięgania np. do przypadków firm IBM, Microsoft, Netscape), na ogół bez wchodzenia w kwestie sprzętowe, a w zdecydowanie większym stopniu koncentrując się na oprogramowaniu, warunkach rynkowych i in. Autorzy koncentrowali się raczej na kwestiach ekonomicznych, finansowych, niż na technologicznych.

W trzeciej części zaprezentowanych zostało kilka najbardziej udanych przykładów działań e-biznesowych z zakresu portali i systemów sprzedaży online. Będą to przypadki:

 • eBay,
 • Allegro.pl,
 • Amazon.com,
 • iTunes Store,
 • App Store,
 • PayBack,
 • Steam,
 • Groupon.

Studia przypadków w czwartej części poświęcone są wyszukiwarkom i systemom rozwijania kontaktów społecznych. Zostały opisane następujące przypadki:

 • Yahoo!,
 • Google,
 • Wikipedia,
 • Facebook,
 • NK,
 • GG,
 • Skype,
 • Twitter
 • Mashable.

W ostatniej części książki zaprezentowane zostały systemy świadczące usługi na rzecz ułatwiania ludziom życia, zwiększania komfortu i w celach rozrywkowych. Wśród nich znalazły się:

 • YouTube,
 • Last.fm,
 • NetFlix,
 • TomTom,
 • City-Nav,
 • FourSquare,
 • Nike+,
 • CityInteractive,
 • 11 bit studios.

Łączna wartość opisanych firm (bez Wikipedii) wynosi ok. 420 mld dolarów, co daje ok. 1,3 bln zł, czyli prawie tyle, co wytworzony w czasie roku produkt krajowy brutto naszego kraju.powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości