Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

można zdefiniować jako porozumienie co najmniej dwóch samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich wzajemne zobowiązanie się do wspólnej realizacji określonego zadania. powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy partnerami. Jedynym dokumentem potwierdzającym istnienie jest podpisana przez jego uczestników.
nie musi posiadać oznaczonej struktury organizacyjnej oraz nie musi być wyposażone w majątek własny, wyodrębniony z majątków członków . tym samym nie stanowi trwałego związku gospodarczego. Członkowie łączą swoje siły wyłącznie na potrzeby zrealizowania jednorazowego przedsięwzięcia gospodarczego, a nie dla stałego prowadzenia działalności gospodarczej. nie posiada ani osobowości prawnej, ani nie jest nawet samodzielnym podmiotem praw i obowiązków odrębnym od osób konsorcjantów.

Aleksander BĄKOWSKI
 

Źródła:

[1] http://www.biznes-polska.pl/article/894960__jako_podmiot_ubiegajacy_sie_o_zamowienia_publiczne.htm

[2] http://www.exporter.pl/zarzadzanie/1kooperacja.html#kon .

 Tłumaczenia:

  • en Consortium

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości