Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

określenie to odnosi się do podmiotów prowadzących profesjonalnie działalność . w praktyce używa się również nazwy fundusz private equity/ na oznaczenie inwestora prowadzącego działalność w całym obszarze private equity (). Inwestor może mieć formę funduszu inwestycyjnego (fundusz inwestycyjny zamknięty) ale również spółki kapitałowej lub osobowej , stąd pojęcie „fundusz” ma charakter zwyczajowy i w niektórych przypadkach określenie może być nieadekwatne do rzeczywistej formy organizacyjno-prawnej.
Inwestycje funduszy zwykle przewyższają swoją wielkością inwestycje innych inwestorów, w tym aniołów biznesu (anioły biznesu).
Fundusze różnią się w zakresie dostarczania pozafinansowego wsparcia dla firm ze swojego portfela inwestycyjnego. Wyróżnić tu można dwa zasadnicze podejścia: hands-on (inwestor aktywny w zakresie wsparcia pozafinansowego) oraz hands-off (inwestor czysto finansowy). Fundusze typu hands-on najczęściej wspierają firmy portfelowe w zakresie zarządzania finansami, budowania strategii przedsiębiorstwa oraz jako partner weryfikujący/dyskutujący plany rozwojowe (sounding-board).[1] Wśród polskich inwestorów popularne jest wsparcie w zakresie obsługi prawnej.
Znacząca część podmiotów działa na zasadzie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez wydzielone firmy zarządzające, które pobierają z tego tytułu opłatę. W przypadku funduszu inwestycyjnego istotne jest rozróżnienie pomiędzy samym funduszem, a podmiotem zarządzającym. Poszczególne podmioty zarządzające mogą podejmować decyzje co do inwestycji realizowanych przez kilka lub nawet kilkanaście funduszy.
ze względu na wielkość inwestycji oraz organizację swojego środowiska są najbardziej widocznym typem inwestorów . Za pierwszy amerykański fundusz venture capital uważa się powstałą 1946 roku spółkę ARD (American Research & Development Corp.). w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych rynek ten dynamicznie rozwinął się m.in. dzięki wsparciu publicznemu dostarczanemu na tworzenie Small Business Investment Companies (SBIC). Do dnia dzisiejszego rynek amerykański uważany jest za największy i najbardziej dynamiczny na świecie.


)


Najstarszym europejskim funduszem jest Industrial & Commercial Finance Corporation (1945). Europejski sektor funduszy , w odróżnieniu od amerykańskiego, zaczął się rozwijać dopiero w latach siedemdziesiątych. Obecnie jest już dobrze rozwinięty – w najlepszym jak dotąd roku – w 2007 – poziom inwestycji w Europie sięgnął 73 mld euro.
Na rynku polskim zaczęły funkcjonowanie w roku 1990. Pionierem w tym zakresie był Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Obecnie, polski rynek PE/VC wciąż jest 


jednym z mniejszych w Europie. Jednocześnie w roku 2010 roczny poziom inwestycji wyniósł ponad 650 mln EURO. Co ważne, w poziomie inwestycji, widoczny jest szybki powrót do poziomu sprzed kryzysu finansowego.
W inwestycjach funduszy inwestycyjnych w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, dominują inwestycje w przejęcia menedżerskie, jednak m.in. za sprawą Krajowego Funduszu Kapitałowego, w Polsce widoczna jest rosnąca aktywność funduszy seed, realizujących inwestycje we wczesnych etapach rozwoju firmy.
Większość funduszy działających na rynku europejskim skupionych jest w Europejskim Stowarzyszeniu  (EVCA), a w Polsce w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Celem działalności Stowarzyszenia jest ułatwianie inwestycji private equity i oraz rozwój sektora PE/VC w Polsce. Stowarzyszenie liczy obecnie 85 członków w tym: 40 firmy zarządzające funduszami venture capital i 45 członków wspierających (kancelarii prawniczych i firm doradczych działających na rzecz funduszy). Członkowie PSIK[3] zarządzają kapitałem o łącznej wartości około 14 mld euro, w ich portfelach inwestycyjnych jest 700 przedsiębiorstw polskich i z innych krajów Europy Środkowej.

Paweł GŁODEK


Źródła: [1] Coopers & Lybrand Corporate Finance and European, Association: The Economic Impact of in Europe, Brussels 1996; [2] European Private Equity & Association, Yearbook, EVCA, Zaventem 2010; [3] www.psik.org.pl/new/czlonkowie.php; [4] European Private Equity & Association Central and Eastern Europe Task Force, Central and Eastern Europe Success Stories, Special Paper, EVCA, Zaventem 2004; [5]  o funduszach inwestycyjnych z dn. 28.08.1997 r., DzU Nr 139, poz. 933 z późn. zm.; [6] dane dotyczące statystyki rynku polskiego zawarte na witrynie http://www.psik.org.pl/; [7] P. Głodek, P. Pietras, Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, PARP, Warszawa 2011.

 Tłumaczenia:

  • en Fundusze Kapitału Ryzyka

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości