Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:
Język:pl

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej (→osobom fizycznym, →podmiotom gospodarczym oraz →jednostkom organizacyjnym), a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów →aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w →spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Tytuł zawodowy "" podlega ochronie prawnej. Zasady i formy wykonywania zawodu adwokata oraz ustrój organów samorządu zawodowego ów określa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm). Ogół ów i aplikantów adwokackich stanowi adwokaturę. [K.Cz.]

 Tłumaczenia:

  • en (England & Wales) solicitor
  • en (Scotland) advocat
  • en (USA) attorney at law
  • fr avocat
  • fr avoué
  • en barrister
  • de der Rechtsanwalt
  • en lawyer

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości