Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

jest sposobem zarządzania potencjałem rozwojowym przedsiębiorstwa, którego głównym elementem jest wyodrębnienie w ramach przedsiębiorstwa autonomicznej jednostki lub utworzenie nowej (organizacyjnie) spółki. Wyodrębniona jednostka jest podporządkowana potrzebom jednostki, która ją tworzy.

Umożliwia ona firmom wyjście poza dotychczasowe schematy funkcjonowania np. w zakresie procesów zarządzania czy oferty rynkowej. Ułatwia firmom dojrzałym, o ustabilizowanym systemie i strukturach zarządzania, realizowanie projektów innowacyjnych, wymagających zastosowania bardziej przedsiębiorczych, a nieco mniej korporacyjnych reguł [1].

W ramach można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje:[2]

– wewnętrzny – polegający na wyodrębnieniu w ramach dotychczasowej struktury nowej autonomicznej jednostki (in-company ventures);
– zewnętrzny – polegający na powołaniu nowego przedsiębiorstwa zależnego w całości lub częściowo od tworzącej je firmy ().

jest wykorzystywany m.in. w dynamizowaniu działalności działów badawczo-rozwojowych dużych korporacji (m.in. 3M). W tym układzie kadra menedżerska spółki-matki, realizuje projekt w celu technologicznej „ucieczki do przodu” w sytuacji, gdy w ramach istniejącej struktury byłby on utrudniony lub niemożliwy do przeprowadzenia. Dodatkowym elementem wyodrębnienia nowego przedsięwzięcia jest element wykorzystania dynamizmu przedsiębiorczego kadry zarządzającej swoim własnym (choćby częściowo) projektem/ przedsięwzięciem.[2]

Nowa, częściowo niezależna, elastyczna struktura (lub firma), której fundamentem są doświadczeni menedżerowie i technologia, powinna dynamicznie się rozwijać. Realizuje ona ustalone przez spółkę-matkę cele i ze względu na zależność od niej (kapitałową, organizacyjną, udzielane wsparcie itp.), powinna zapewnić ochronę przed przeniknięciem nowości do firm konkurencyjnych.

Istnieje wiele form ; do podstawowych typów zewnętrznego zalicza się:[3]

– corporate – polega na dostarczeniu środków finansowych i ewentualnie innych rodzajów wsparcia, przy założeniu, że firma-matka zachowuje jedynie udziały mniejszościowe;
– venture nurturing – podobnie jak w poprzednim przypadku jednak firma-matka zachowuje w spółce udziały większościowe;
joint ventures – wspólne przedsięwzięcie dużej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku oraz małego przedsiębiorstwa zainteresowanego rozwojem posiadanej przez siebie technologii.

Paweł GŁODEK

Źródła: [1] H. Mason, T. Rosner T. The venture imperative: a new for corporate innovation, Harvard Business School Press, Boston, 2002; [2] J. Węcławski, Venture capital. Nowy finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997 (w pow. klasyfikacji pominięto zaliczane przez Węcławskiego do firmy spin-off); [3] K. Sobańska, P. Sieradzan, Investycje private equity/venture capital, Key Text, Warszawa 2004.powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości