Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:PODMIOT GOSPODARCZY
Rodzaj:
Język:pl
Niestosowany już prawny, oznaczający →osobę fizyczną lub →jednostkę organizacyjną (w tym również nieposiadającą osobowości prawnej) prowadzącą →działalność gospodarczą. W prawie wynalazczym określenie to odnoszono też do podmiotów nieprowadzących takiej działalności, np. do placówek naukowych (por. art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 z późn. zm. ). Obecnie w języku prawnym zastąpiono je nazwą →“przedsiębiorca”. [A.Sz.]

 Tłumaczenia:

  • de das Unternehmen
  • de das Wirtschaftssubjekt
  • fr entrepreneur
  • en subject of economy
  • fr sujet économique

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości