Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) mająca na celu wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej.
Kraje UE mogą zdecydować się na zainwestowanie pewnej części pozyskiwanych unijnych funduszy strukturalnych w odnawialne instrumenty finansowe, aby wspomóc inwestycje w obszarach miejskich na terenie Europy.
Inicjatywa promuje zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez wspieranie projektów w następujących dziedzinach:
– infrastruktura miejska – z uwzględnieniem transportu, gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, energii,
– dziedzictwo lub miejsca istotne dla kultury – na rzecz turystyki lub innego trwałego ich wykorzystania,
– zagospodarowywanie terenów pod ponowną zabudowę – z uwzględnieniem oczyszczania i odkażania terenu,
– tworzenie nowych lokali komercyjnych dla sektorów MŚP, IT i/lub B+R,
– budynki uniwersyteckie – ośrodki studiów medycznych, biotechnologicznych i w innych wyspecjalizowanych dziedzinach,
– poprawa wydajności energetycznej.
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) są przekazywane do miejskich funduszy inwestycyjnych (UDF), które inwestują je w partnerstwo publiczno-prywatne lub inne projekty włączone do zintegrowanego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Inwestycje te mogą mieć postać kapitału własnego, pożyczek i/lub gwarancji. Zyski z inwestycji są ponownie inwestowane w nowe projekty rozwoju miejskiego. W ten sposób pula środków może być wielokrotnie wykorzystywana dzięki ponownemu wprowadzaniu do obiegu funduszy publicznych.
W 2009 r. Komisja (DG ds. Polityki Regionalnej), we współpracy z EBI/CEB i EFI, uruchomiła platformę współpracy w celu wspierania wdrażania inicjatywy.

Aleksander BĄKOWSKI


Źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/_pl.cfm.

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości