Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:POMOC TECHNICZNA
Rodzaj:
Język:pl
Pomoc udzielona →twórcyprojektu wynalazczego przy dokonaniu projektu, np. dokonanie obliczeń, przeprowadzenie prób i badań, sporządzenie →rysunków technicznych, dostarczenie →informacji naukowo-technicznej. Nie daje prawa do współautorstwa projektu. Dawniej osoba udzielająca pomocy miała prawo do wynagrodzenia (zob. art. 111 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, Dz.U. z 1993 Nr 26, poz. 117 ze zm. ). Obecnie przepisy nie przewidują takiego uprawnienia, co oznacza, że może ono wynikać tylko z umowy o udzielenie →pomocy technicznej. [A.Sz.]

 Tłumaczenia:

  • fr assistance technique
  • en technical assistance
  • de technische Hilfe

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości