Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:PRAWO OCHRONNE
Rodzaj:
Język:pl
Tytuł ochronny na →wzory użytkowe i →znaki towarowe udzielany przez właściwy organ państwowy (w Polsce przez →Urząd Patentowy RP), którego treścią jest prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego i znaku towarowego na określonym terytorium (najczęściej na obszarze państwa, którego organ udzielił prawa ochronnego), przez czas i na warunkach określonych w →ustawie - Prawo własności patentowej. [M.G]

 Tłumaczenia:

  • de das Schutzrecht
  • fr droit de protection
  • en protective right
  • en right of protection

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości