Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło: EUROPEJSKI
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

udzielany jest na mocy Konwencji o udzielaniu ów europejskich (Konwencja Monachijska), która powstała w 1973 r. Jej celem jest uzyskiwanie ów w krajach członkowskich za pomocą jednej procedury. Powołana została Europejska Patentowa z siedzibą w Monachium, a jednym z jej organów został Europejski Urząd Patentowy. Europejski jest patentem udzielanym przez Europejski Urząd Patentowy na poszczególne kraje – strony Konwencji, wybrane przez zgłaszającego. W każdym państwie, na które został udzielony europejski ma on ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co krajowy udzielony przez urząd patentowy tego państwa. Zgłoszenia o europejski mogą być dokonywane w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Europejska Patentowa liczy obecnie 32 członków, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Pięć kolejnych krajów (Albania i kraje powstałe po rozpadzie Jugosławii) czeka na przyjęcie do EOP. Polska jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej od 1 marca 2004 r.

Krzysztof GULDA

Źródło: W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2000

 Tłumaczenia:

  • en European Patent

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości