Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:USER-DRIVEN INNOVATION
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

(zwane czasem w skrócie UDI) to innowacje, które powstają jako odpowiedź na potrzeby użytkowników, w tym zwłaszcza specyficznych grup użytkowników, które to potrzeby są uwzględniane przez przedsiębiorstwa w trakcie prac nad opracowywaniem nowych i ulepszonych produktów, co niekoniecznie musi się dziać z bezpośrednim udziałem tychże użytkowników, jak to ma miejsce w przypadku „user innovation”, czyli innowacji opracowywanych przez samych użytkowników. W przypadku „user-driven innovation” w trakcie opracowywania przez producentów nowych lub udoskonalonych produktów brane są pod uwagę informacje zgłaszane w różny sposób i różnymi kanałami przez użytkowników – poprzez kontakty z działami sprzedaży i marketingu, jako skargi, zażalenia, propozycje udoskonaleń, itd.

Grażyna NIEDBALSKA

Źródło: F. Gault, Innovation Strategies for a Global Economy – Development, Implementation, Measurement and Management, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA USA, IDRC Canada, 2010.

 Tłumaczenia:

  • en Innowacje Inspirowane Przez Użytkowników

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości