Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to określający wspólnego przedsiębiorcę, który dotyczy przedsięwzięcia opartego na wkładzie kapitału dwóch lub więcej podmiotów, niezależnych od siebie pod względem ekonomicznym, prawnym oraz administracyjnym. znajdują się pod tzw. wspólną kontrolą przedsiębiorców, którzy zachowują odrębną osobowość prawną. Pojęcie to w Polsce odnosi się do przedsięwzięć, w których część kapitału zakładowego (założycielskiego) wniósł wspólnik, nie będący obywatelem polskim, ani polską osobą prawną.
W szerszym znaczeniu joint ventures oznacza współpracę między jednostkami zagranicznymi w postaci umów dżentelmeńskich, kontraktów, umów (licencyjnych, franchisingowych). Głównymi celami są: powiększanie zysku, zapewnienie większego rynku zbytu, dostęp do zagranicznych technologii i metod zarządzania, dostęp do taniej siły roboczej, ograniczanie kosztów (transport), korzystanie z różnorodnych ulg podatkowych i subwencji czy ograniczanie skutków zmian kursów walut. Można wyróżnić cztery formy :
1. Narodowe – partnerzy pochodzą z tego samego kraju;
2. Zagraniczne – podmioty z różnych krajów, bez udziału kraju przyjmującego;
3. Międzynarodowe – przedsięwzięcie ma miejsce w kraju jednego z partnerów;
4. Mieszane – podmiotami są zagraniczne liczne przedsiębiorstwa i rząd kraju przyjmującego. 
W większości krajów istnieje specjalne ustawodawstwo dotyczące zasad tworzenia joint ventures. Korzyści z j.v. spowodowały zastępowanie oddziałów za granicą na rzecz wspólnych przedsięwzięć. Ryzyko wiąże się z ustalaniem najlepszej pozycji wyjściowej, bowiem zainteresowane strony negocjują w kwestii wkładu kapitału przez przedsiębiorstwa, nazwy wspólnego przedsiębiorstwa, położenia firm, rozdysponowania stanowisk kierowniczych, podziału zysku.
W Polsce ten rodzaj przedsięwzięć był od chwili jego dopuszczenia pod koniec lat osiemdziesiątych XX w.
i nadal jest traktowany nieco odmiennie od firm, w których kapitał jest wyłącznie krajowy. Różnice te dziś w praktyce jednak nie są znaczne, ograniczają się do nieco odmiennej sprawozdawczości gospodarczej, choć inwestycje zagraniczne na dużą skalę – rzędu kilku milionów euro i więcej – często mogą liczyć na dodatkowe ulgi i korzyści. Pierwotnie na utworzenie takiego przedsiębiorstwa, specjalną zgodę musiała wyrazić powstała w tym celu na przełomie lat osiemdziesiątych i lat dziewięćdziesiątych XX w. rządowa Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych (w 1992 przekształcona w Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych, a w 2003 – w Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA), której obowiązkiem była ocena rachunku opłacalności takiego wspólnego przedsięwzięcia. Obecnie nie jest to już zasadniczo wymagane, przy czym od tej zasady jest kilka do dziś utrzymywanych wyjątków, dotyczących joint ventures w dziedzinach np. przemysłu obronnego, obrotu nieruchomościami bądź zarządzania portami. Wszystkie powstające w tamtym okresie przedsięwzięcia uzyskiwały trzyletnie zwolnienie z podatku dochodowego (obecnie mogą na to liczyć tylko przedsięwzięcia o udziale zagranicznym ponad 2 mln. €).
Podmioty takie powstają często w celu wspólnego przeprowadzenia dużej inwestycji, prowadzenia badań zmierzających do poprawy innowacyjności produktów lub rozwoju technologicznego. Przykładem przedsiębiorstw na rynku światowym może być utworzona w 2001 r przez Sony Corporation oraz Ericsson spółka zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą telefonów komórkowych, Fujitsu Siemens Computers, czy obecnie przygotowywane przedsięwzięcie IBM i Ricoh w zakresie systemów drukujących. Polskim przykładem z 2005 r. jest utworzenie Polskiego Operatora Telewizyjnego przez TVN i Telewizję Polsat. jest jedną z form koncentracji działalności gospodarczej.

Krzysztof B. MATUSIAK


Źródła: [1] W. Pomykało (red.), biznesu, Warszawa 1995; [2] M. Davies, A. Siemiątkowski, Joint Ventures in Poland. A Legal Guide, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości