Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:KORPORACYJNY
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to określenie działalności inwestycyjnej realizowanej przez duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa są obok funduszy oraz osób fizycznych (anioły biznesu) jednym z trzech rodzajów dostawców finansowania typu na rynek.
Korporacyjny posiada cechy odróżniające go od inwestycji innych rodzajów inwestorów. Jest on związany z inwestowaniem w projekty / firmy technologiczne i innowacyjne, będące we wczesnych etapach rozwoju. Oprócz motywu zysku inwestycjami korporacji dużej korporacji często kieruje również możliwość poznania i analizy nowych technologii/produktów wdrażanych przez małe przedsiębiorstwa, chęć pozyskania nowych idei i koncepcji rynkowych. Z tego punktu widzenia część inwestycji przedsiębiorstw można traktować, jako element monitoringu zmian technicznych. w przypadku sukcesu rynkowego firmy (technologii), następnym krokiem dużej firmy może być wdrożenie różnych form kooperacji (w zakresie badań i rozwoju, produkcji, dystrybucji itp.), wspólnych przedsięwzięć lub, w pewnych przypadkach, przejęcie (wykupienie) pakietu większościowego firmy.[1]
Zaangażowanie w proces inwestycyjny korporacji o dużym doświadczeniu technologicznym i rynkowym oznacza, że przemysłowe jest zdolne lepiej, niż inwestorzy finansowi, ocenić potencjał wzrostowy firmy, która opiera swoją działalność o pokrewne technologie.[2] Zwiększa się, zatem szansa na prawidłową ocenę wartości projektów pod względem technicznym.
Dla przedsiębiorstwa pozyskującego inwestycję typu korporacyjnego oznacza ona zwykle więcej niż inwestycja funduszu inwestycyjnego. Oprócz środków finansowych, istnieje szansa na wykorzystanie wsparcia korporacji w zakresie technicznym i rynkowym. Nowe poprzez inwestora korporacyjnego może pozyskać dostęp do praktyki zarządzania i marketingu z konkretnego sektora oraz do technologii i kanałów dystrybucji.
Korporacyjny w zakresie formy inwestycji, obejmuje zarówno bezpośrednie inwestycje, selekcjonowane i zarządzane przez zespół zatrudniony bezpośrednio przez korporację, jak również inwestycje czynione za pośrednictwem funduszy . Odnosi się to do przedsięwzięć, w których wyłączny / istotny udział ma dana korporacja. w takim przypadku dla niej (lub pod jej wpływem), budowane jest portfolio inwestycyjne skierowane na sektor, którym zainteresowana jest korporacja.
W Polsce dokonywanie inwestycji typu przez duże przedsiębiorstwa wciąż nie jest zbyt rozpowszechnione. Na rynku polskim działa Intel Capital, wydzielona część inwestycyjna potężnej międzynarodowej firmy Intel Corp. Interesuje się dwoma głównymi rodzajami inwestycji: (1) zaawansowanymi technologicznie projektami z dziedziny komunikacji i informatyki oraz (2) przedsięwzięciami opartymi o sprawdzone produkty/modele biznesowe, które mogą zdynamizować rozwój rynku informatycznego czy telekomunikacyjnego. Zrealizował on w naszym kraju kilka inwestycji. Na początku 2011 roku, w jego portfelu inwestycyjnym były spółki eTel, Grono.net oraz telekomunikacyjna Wind Telecom. Podjęcie działalności inwestycyjnej na naszym rynku deklaruje inny potentat branży IT – Cisco.

Paweł GŁODEK
 

Źródła: [1] P. Głodek, Przedsiębiorstwa jako odrębna kategoria inwestorów na rynku inwestycji , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, nr 7/2002; [2] M. Maula G. Murray, Corporate and the creation of US public companies: the impact of sources of on the performance of portfolio companies, referat prezentowany na 20th Annual International Conference of the Strategic Management Society, 2000.

 Tłumaczenia:

  • en Corporate Venture Capital, Corporate Venturing


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości