Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:
Język:pl

1. (sensu largo) materialnie utrwalony wyraz myśli ludzkiej; każde materialnie utrwalone stwierdzenie jakiegoś faktu lub stanu, zawierające →informację przeznaczoną do przekazywania w czasie i przestrzeni. 2. (sensu stricto) pismo uwierzytelnione, sporządzone z zachowaniem form przyjętych w danej epoce i miejscu, stwierdzające lub ustanawiające pewien stan prawny. Zob. też PIERWOTNY (ORYGINALNY); POCHODNY; WTÓRNY. [M.G.]
* M. Dembowska i in. (red.), Słownik terminologiczny informacji naukowej, Wrocław 1979
** M. Dembowska, Informacja i naukowa w Polsce, Warszawa 1973; W. Piróg, Zagadnienia informacji i dokumentacji naukowej, Warszawa 1977

 Tłumaczenia:

  • de (pismo) das Schriftstück
  • fr acte
  • de das Dokument
  • de die Urkunde
  • fr document
  • en document
  • fr instrument
  • fr pièce
  • fr titre

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości