Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:OCHRONA PATENTOWA
Rodzaj:
Język:pl
innowacji technicznej (→wynalazku, a w szerszym znaczeniu także →wzoru użytkowego), wynikająca z decyzji urzędu patentowego o →udzieleniu patentu lub →prawa ochronnego, istniejąca w czasie trwania udzielonego tytułu. Polega na przyznaniu określonej →osobie fizycznej lub prawnej →prawa wyłącznego korzystania z chronionej innowacji na zasadach ustalonych w →ustawie patentowej (odnoszą się one do zakresu terytorialnego i czasu trwania wyłączności korzystania z wynalazku oraz form jego eksploatacji objętych monopolem patentowym). [A.Sz.]

 Tłumaczenia:

  • de der Patentschutz
  • en patent protection
  • fr protection conféré par le brevet

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości