Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:ZNAK TOWAROWY
Rodzaj:
Język:pl
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli nadaje się do odróżnienia w obrocie →towarów jednego →przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Oznaczeniami takimi mogą być: wyraz (np. muza, Joanna), →, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (czyli znak plastyczny, którym może być opakowanie np. flakon do perfum lub forma towaru np. świeca w kształcie choinki), melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Znakiem towarowym nie może być oznaczenie składające się wyłącznie z oznaczeń służących do wskazania: rodzaju towaru (np.: “ogórki kiszone”), jego pochodzenia (np.: “z ekologicznie czystych terenów”), jakości (np. “najwyższej jakości”), ilości (np. 1 kg), wartości (np. 7 zł.), przeznaczenia (np. “do czyszczenia”), sposobu wytwarzania (np. “wykonane ręcznie”), składu (np. “50% wełny”), funkcji (np. “zastępuje cytrynę”), przydatności (np. “przydatny w podróży”), a także oznaczenia, które weszły do języka potocznego (np. herbata, wino, czekolada). [U.W.]
** I. Wiszniewska, Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową produktu, PiP 1992, z. 10

 Tłumaczenia:

  • de (usługowy) die Dienstleistungsmarke
  • fr (usługowy) marque de service
  • de das Warenzeichen
  • de die Marke
  • fr marque de fabrique
  • en trademark

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości