Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to finansowy hybrydowy. Stosowany jest m.in. przez część funduszy do finansowania projektów inwestycyjnych, szczególnie w późniejszych etapach rozwojowych oraz przejęć menedżerskich. Posiada zwykle formę pożyczki podporządkowanej lub obligacji.

Jako dłużny wymaga płatności odsetek, które są wyższe niż od długu bankowego. Z punktu widzenia zabezpieczeń inwestora jest nieco bardzie ryzykowny od kredytu bankowego – jego ewentualne roszczenia zaspakajane są dopiero po zaspokojeniu roszczeń banków.

Inwestycja mezznine posiada również cechy inwestycji kapitałowej, poprzez towarzyszące instrumentom dłużnym m.in. warranty czy opcje zakupu wystawione na akcje spółki, która je emituje. ten wykorzystywany jest jako obligacja do momentu, gdy kurs/wartość akcji wzrośnie na tyle, że różnica pomiędzy nim, a ceną wykonania opcji stanie się wyższa od wartości takiej samej obligacji, ale pozbawionej opcji.
 

Z punktu widzenia inwestora ten posiada cechy korzystniejsze od zwykłej obligacji/pożyczki, daje on bowiem możliwość osiągania korzyści z dynamicznego rozwoju firmy (w którą zainwestowano), która związana jest z posiadaniem akcji, przy możliwości uniknięcia uczestniczenia w ewentualnych stratach przedsięwzięcia (co jest cechą obligacji). Wykorzystanie tego instrumentu umożliwia więc inwestorowi ograniczenie ryzyka inwestycyjnego przy zachowaniu szansy na znaczące przychody.

stanowi zwykle środkową warstwę w strukturze finansowej w transakcjach lewarowanych, lub w strukturze bilansu spółki rozwijającej się przez wzrost organiczny albo przejęcia.

Paweł GŁODEK

Źródła: [1] K. Sobańska, P. Sieradzan, Investycje private equity/, Key Text, Warszawa 2004; [2] witryna internetowa Management Central Europe, www.mezzmanagement.com; [3] M. Popiołek, Wykupy lewarowane, współpraca z bankiem, BRE Bank SA, niedatowany.

 Artykuły na Portalu Innowacji:



powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości