Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to metoda wsparcia początkujących przedsiębiorców coraz bardziej rozpowszechniająca się w Polsce głównie za sprawą projektów finansowanych ze środków Unii europejskiej. Powstają też różnorodne definicje tego pojęcia w zależności od sfery w jakiej stosowana jest ta metoda. I tak można spotkać się z określeniem couchingu jako procesu doskonalenia umiejętności określonych przez osobę korzystającą z usług coucha, opartego na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. służy nabywaniu nowych umiejętności poprzez eliminowanie nieskutecznych zachowań.[1]
W odniesieniu do sfery biznesu jest metodą budowania wartości jednostki, poprzez rozwój kompetencji wysoko cenionych w biznesie, w tym menedżerskich, biznesowych, oraz osobistych do których należą motywowanie, inicjatywa, orientacja na rezultaty, wyznaczanie i osiąganie celów, zarządzanie czasem, asertywność, konstruktywna krytyka, komunikacja międzyludzka, nawiązywanie i utrzymywanie relacji. składa się z dwóch części – pracy z coachem i pracy samodzielnej, które wpływają na zmianę myślenia, nawyków i postaw.
Wyróżnikami coachingu są [2]:
– dostosowanie kształcenia do możliwości jednostki,
– indywidualne metody pomiaru postępów,
– dopasowanie do potrzeb szkolonych, a także organizacji,
– partnerstwo i zapewnienie pełnego sprzężenia zwrotnego,
– wypracowanie rozwiązań problemów przez szkolonego,
– dyskusja.
Proces ten realizowany jest w trakcie spotkań coachingowych, w których uczestniczy podopieczny i jego trener. Punktem wyjścia do pracy z podopiecznym jest osiągnięcie przezeń poziomu świadomej niekompetencji, na którym zdaje on sobie sprawę z obszarów w których powinien podnosić swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Osiągnięcie sukcesu w procesie coachingu wymaga starannie dobranych, wykwalifikowanych osób pełniących rolę trenerów. Muszą się oni charakteryzować obowiązkowością, umiejętnością obserwowania, diagnozowania, przewidywania i doradzania. I oczywiście powinni posiadać dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe [2]. Cecha charakterystyczną couchingu jest to, ze trener nie wyraża swojego zdania co do sposobu rozwiązania problemu, a tylko nakierowuje, pomaga klientom w samodzielnym dochodzeniu do prawidłowego rozwiązania.
powinien być postrzegany jako element składowy mentoringu, który wg wielu znawców tematu jest pojęciem dużo szerszym, ponieważ dotyczy, obok trenowania konkretnych kompetencji, także inspiracji, odkrywania potencjału oraz rozwoju samoświadomości [3].

Marzena MAŻEWSKA


Źródła: [1] http://www.liderzy.pl/img/aedbb9c4.pdf; [2] http://mfiles.pl/pl/index.php/; [3] S.K. Karwala:  jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu – National, Louis University 2009.

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości