Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:ETAPY FINANSOWANIA FIRMY INNOWACYJNEJ
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

są to umownie wydzielone etapy rozwojowe firmy, która powstaje na bazie projektu innowacyjnego. Poszczególne etapy posiadają odmienną charakterystykę w zakresie: celów firmy, jej pozycji rynkowej, etapu rozwoju projektu innowacyjnego, jak również zapotrzebowania kapitałowego oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego. Ta jest wykorzystywana głównie dla celów analiz dotyczących finansowania, a w szczególności przez inwestorów .
Jedna z najczęściej spotykanych klasyfikacji obejmuje cztery etapy rozwojowe: etap zasiewu, etap startu, etap wczesnego rozwoju oraz etap ekspansji.
Etap zasiewu (etap koncepcji przedsięwzięcia, seed-up, seedcorn) obejmuje finansowanie działań poprzedzających założenie firmy. Ich celem jest wykazanie, czy i jaki potencjał posiada na skomercjalizowanie pomysłu i osiągnięcie zadowalających zysków. Na etapie zasiewu precyzowana jest koncepcja przedsiębiorstwa, dokonuje się rozpoznania potencjału rynku, rozpoznania konkurencji i uwarunkowań prawnych. Działania mogą obejmować również końcowe etapy działalności badawczej, testy technologii/produktu czy też działania związane z certyfikacją i dopuszczeniem do obrotu. Końcowymi efektami tej fazy powinny być m.in.: przeprowadzone badania rynkowe, , produktu, skompletowany zespół zarządzający przyszłej firmy.
Z punktu widzenia finansowania zewnętrznego jest to etap najtrudniejszy i najbardziej ryzykowny. Wysoki poziom osiągać może ryzyko techniczne związane z nową/zmodernizowaną technologią, ryzyko rynkowe związane z brakiem doświadczeń rynkowych nowego produktu oraz ryzyko związane z zarządzaniem, a odnoszące się do zespołu zarządzającego, który jeszcze nie sprawdził się w realiach firmy, która dopiero ma powstać. Na tym etapie zapotrzebowanie kapitałowe z punktu widzenia inwestora zewnętrznego jest względnie niewielkie.
Etap startu (start-up) obejmuje finansowanie działań związanych z zaistnieniem firmy na rynku. Na etapie startu zostaje zainicjowana działalność operacyjna firmy i na rynek trafia próbna partia produktów w celu konfrontacji oferty firmy z wymaganiami rynku. Jej pozytywne przyjęcie umożliwia firmie rozruch działalności i rozpoczęcie produkcji seryjnej. Na tym etapie finansowane jest głównie stworzenie bazy produkcyjnej firmy, jej struktury organizacyjnej (w tym rekrutacja pracowników) oraz pierwsze działania marketingowe. Głównym źródłem ryzyka jest obszar akceptacji rynkowej oferowanego produktu. 
Etap wczesnego rozwoju (early growth, initial growth, development stage, roll-out) obejmuje finansowanie działań związanych z budowaniem silnej pozycji rynkowej firmy. Etap ten jest dla nowej firmy okresem intensywnych działań rynkowych, rozbudowy zdolności produkcyjnych, dalszej rekrutacji pracowników, budowania i rozszerzania sieci sprzedaży. Ryzyko finansowania tego etapu jest znacznie niższe, niż w przypadku etapów wcześniejszych.
Etap ekspansji (expansion stage) obejmuje finansowanie działań, które mają doprowadzić do rozszerzenia zakresu działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów, ekspansję na nowe rynki (w tym zagraniczne), wprowadzenie nowych technologii. Etap ten dotyczy firm, które osiągnęły już w miarę stabilną pozycję finansową (operacyjny próg rentowności) oraz rynkową, natomiast zdecydowane są rozszerzać skalę swojej działalności. Na tym etapie największe nakłady są zazwyczaj skierowane na działania rynkowe – promocja, budowa marki, budowanie kanałów dystrybucji. Etap ekspansji jest postrzegany przez inwestorów jako najmniej ryzykowna faza finansowania rozwoju firm innowacyjnych.

Paweł GŁODEK


Źródła: [1] P. Głodek, Powstanie i finansowanie małej firmy technologicznej [w:] P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005; [2] K. Sobańska, P. Sieradzan, Investycje private equity/, Key Text, Warszawa 2004; [3] M. Pietraszewski, Polski rynek [w:] K. B. Matusiak, E. Stawasz (red.), Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź/Żyradów 1998.

 Tłumaczenia:

  • en Investment Stages


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości