Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu krajowym
Sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu krajowym

Krajowa Sieć Innowacji (KSI) - grupa instytucji otoczenia biznesu wchodzących w skład Krajowego Systemu Usług, która świadczy usługi doradcze proinnowacyjne, zgodnie z określonym i badanym standardem. Standard ten określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Więcej informacji

 

Enterprise Europe Network - Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć EEN jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji

 

Sieci Krajowego Punktu KontaktowegoProgramów Badawczych UE - działania sieci koncentrują się na zwiększaniu polskiego udziału w programach ramowych - kluczowym instrumencie finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej.

Więcej informacji

 

KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - Projekt realizowany przez KIG z 12 partnerami (IOB), który ma na celu upowszechnienie i poprawę dostępności do wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przedsiębiorcom, a także wzmocnienie innowacyjności w gospodarce poprzez tworzenie przyjaznego systemu informacji i kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami działającymi na rzecz innowacji. 

Więcej informacji

 

Sieć Ośrodków Innowacji „NOT” - Projekt zrealizowany przez Centrum Innowacji NOT, dofinansowywany przez PARP w ramach SPO-WKP. W efekcie tego projektu zostało utworzonych 35 Ośrodków Innowacji NOT na terenie całego kraju. Centrum koordynuje działalność tych Ośrodków, a także prowadzi działania promocyjne na rzecz wspierania innowacji w sektorze MSP.

Więcej informacji

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) - Punkty, w których można zdobyć informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z poszczególnych programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zmianach zachodzących w systemie udzielania dotacjioraz instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych programów.

Więcej informacji


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości