Europejska Konferencja Klastrowa

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP organizuje w Brukseli w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 piątą już Europejską Konferencję Klastrową. Konferencja jest dedykowana przedstawicielom władz szczebla krajowego i regionalnego zajmującym się polityką klastrową oraz praktykom działającym na rzecz klastrów, jak również innym osobom zainteresowanym tą tematyką.

more »

Giełda kooperacyjna na Smart City Expo World Congress, 15-17 listopada 2016 r. Barcelona

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2016 r. podczas targów Smart City Expo World Congress w Barcelonie.

more »

Giełda kooperacyjna Meet in Italy for Life Science, 26-27 października 2016 r. Rzym

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej Meet in Italy for Life Science, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2016 r. w Rzymie. Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży ...

more »

Giełda kooperacyjna na IOT Solutions World Congress, 25-26 października 2016 r. Barcelona

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 25-26 października 2016 r. podczas targów IOT Solutions World Congress w Barcelonie.

more »

Zaproszenie do IV edycji konkursu na informację medialną organizowanego przez Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Własność intelektualna obejmuje wszelkie dziedziny twórczości określone w ustawie ...

more »

Zaproszenie do IV edycji Konkursu na Informację Medialną organizowanego przez Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Własność intelektualna obejmuje wszelkie dziedziny twórczości określone w ustawie ...

more »

Spotkania kooperacyjne na RENEXPO Poland - odnawialna energia i zrównoważone budownictwo

Ośrodki Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w 6-tych Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 19-20 października 2016 r. w Warszawie. Spotkania odbędą się w trakcie Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej...

more »

back | top | home | site map | calendar
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości