Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka

Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna

W gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej kluczowe znaczenie mają racjonalne zarządzanie materiałami i efektywność energetyczna. Ich poprawa jest wciąż wyzwaniem dla wielu krajów, w tym Polski przyczyniając się nie tylko do zmniejszenia presji na środowisko, ale i zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego.

more »

Polskie stoisko narodowe na targach "Mining Week", 27-29 czerwca 2017 r., Karaganda (Kazachstan)

PARP serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Górniczych "MINING WEEK", które odbędą się w dniach 27-29 czerwca 2017 r. w Karagandzie w Kazachstanie. Organizacja polskiego stoiska na ww. targach jest elementem realizowanego przez PARP programu promocji gospodarczej polskiego udziału w Wystawie Astana EXPO 2017.

more »

Tokio: Seminarium promujące polskie technologie IT

Uprzejmie informujemy, iż 16 czerwca 2017 r. Wydział Polityczno-Ekonomiczny oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio planują zorganizować w japońskiej stolicy seminarium promujące polskie technologie IT, które mogłyby znaleźć zastosowanie w sektorze FinTech.

more »

65 mln zł w konkursie na opracowanie produktu lub technologii

Już od 8 czerwca przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty na opracowanie wyrobu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP”.

more »

Kosmiczne innowacje w Europie - ESA Grand Challenge

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) szuka nowych pomysłów, aby kształtować przyszłość, promując innowacje w całej Europie. Jedną z nowych inicjatyw jest ESA Grand Challenge. Jej celem jest stworzenie nowego europejskiego ekosystemu przedsiębiorców i start-upów, które konkurują w celu opracowania rozwiązań złożonych problemów.

more »

Polskie stoisko na Pioneers Festival w Austrii

Zapraszamy polskie startupy reprezentujące sektor ICT do skorzystania z możliwości promocji na stoisku informacyjno-promocyjnym które zorganizujemy, w ramach Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019 (poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), podczas najbliższej edycji Pioneers Festival.

more »

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Zapewnij sobie wsparcie profesjonalnych akredytowanych instytucji otoczenia biznesu z zakresu innowacji! Chroń własność intelektualną! Rozwijaj firmę dzięki nowym technologiom! Przyjdź na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

more »

back | top | home | site map | calendar
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości