PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Konferencja 1 - Katowice
Konferencja 1 - Katowice

Konferencja w województwie śląskim

„Klastry na Śląsku  – możliwości rozwoju i najlepsze praktyki”

Katowice, 26 maja 2011r.

26 maja br. w Katowicach odbyła się pierwsza konferencja z cyklu 16 konferencji w regionach, zorganizowana w ramach przedsięwzięcia PARP „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

W siedzibie jednego ze śląskich klastrów – Klastra Technologii Energooszczędnych - zebrało się prawie 100 osób reprezentujących klastry i zainteresowanych tematyką klastrową: animatorów, przedstawicieli koordynatorów klastrów z województwa śląskiego i województw ościennych, przedsiębiorców zrzeszonych w strukturach klastrowych, jak i dopiero zainteresowanych podjęciem współpracy oraz przedstawicieli samorządów, jednostek badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia biznesu.

Celem konferencji było pokazanie, jakie korzyści niesie ze sobą przynależność do klastra, i omówienie możliwości współpracy pomiędzy klastrami z Polski i z zagranicy wraz z przykładami dobrych praktyk.

W pierwszej części konferencji przedstawiono zagraniczne uwarunkowania rozwoju klastrów. Kristoffer Erlandsson, ekspert ze Szwecji zaangażowany we wspieranie rozwoju klastrów w Polsce i zagranicą, podkreślił, iż warunkiem sukcesu klastra jest istnienie zaufania pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Wg Erlandssona, klaster to nie organizacja, czy projekt, ale proces – proces, który rządzi się swoimi prawami i ma swoją własną dynamikę.

Prezentacja Kristoffera Erlandssona (wersja polska, wersja angielska)

W następnej części konferencji wystąpili przedstawiciele klastrów z zagranicy:

 • Pavla Bruskova z czeskiego National Cluster Association,
 • Peter Statev z bułgarskiego klastra ICT
 • Gonzalo Barrantes z hiszpańskiego klastra energetycznego z Extremadury.

  W swoich prezentacjach omówili dokonania podmiotów, które reprezentują, a także przedstawili ofertę współpracy skierowaną do polskich klastrów.

  Prezentacja Pavli Bruskovej (wersja polska, wersja angielska)

  Prezentacja Petera Stateva (wersja polska, wersja angielska)

  Prezentacja Gonzalo Barrantesa (wersja polska, wersja angielska)

  W drugiej części konferencji Stanisław Szultka omówił proces powstawania i funkcjonowania klastrów na przykładach krajowych, podkreślając różny zakres podejmowanych działań - od działań kształtujących warunki otoczenia, po przedsięwzięcia strictebiznesowe, a także różną formę organizowano-prawną istniejących inicjatyw klastrowych. W dalszej kolejności Sylwia Antoszczak, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawiła możliwość ubiegania się o wsparcie na rozwój klastrów w ramach działania 1.3 RPO WŚ - Transfer technologii i innowacji. Nabór wniosków w ramach tego działania otwarty będzie od 10 czerwca br.

  Prezentacja Stanisława Szultki

  Prezentacja Sylwii Antoszczak

  W kolejnej konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia przedstawicieli regionalnych klastrów oraz osób zaangażowanych w procesy rozwoju klastrów na Śląsku. W panelu dyskusyjnym, wzięli udział przedstawiciele świata nauki, animatorzy klastrów i przedsiębiorcy w nich zrzeszeni:

  < >Lilla Knop, Politechnika Śląska<>Iwona Gaweł, Prezes Polish Wood Cluster<>Edward Margański, Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego<>Marian Wąsacz, HVAC Biuro projektowo-doradcze, członek Klastra Budownictwa Pasywnego i Energetycznego<>Marcin Jabłoński, Connectionpoint Sp. z o.o., członek klastra NT-Hills<>Jarosław Kotyza, Globenergia, animator grupy pomp ciepła Klastra Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum.

   

  W wypowiedziach pojawiły się problemy związane z rozwoju klastrów. Iwona Gaweł podkreślała, że proces budowy zaufania i rozwijania współpracy w klastrze jest długotrwały i dopiero po kilku latach wysiłków zaczęła sprawnie rozwijać się współpraca pomiędzy biznesem, administracją oraz sektorem nauki. Edward Margański podkreślił duże znaczenie tradycji rozwijania przemysłu lotniczego w Bielsku-Białej oraz istotną rolę władz lokalnych w procesie stworzenia infrastruktury na potrzeby przedsiębiorstw z branży lotniczej. Kolejny panelista, Marian Wąsacz, wskazywał na istotną rolę klastra w promowaniu budownictwa energooszczędnego, co nie byłoby możliwe w przypadku podejmowania takiej działalności indywidualnie przez poszczególne przedsiębiorstwa. Marcin Jabłoński podkreślał, że działania integracyjne pozwoliły przedsiębiorstwom lepiej poznać siebie i swoje kompetencje. Ponadto w wyniku podejmowanych w ramach klastra działań edukacyjnych przedsiębiorstwa zaczęły myśleć globalnie i szukać nowych możliwości rozwoju na rynkach międzynarodowych. Kwestia przełamywania nieufności pojawiła się też w wypowiedzi Jarosława Kotyzy, który wskazywał na trudność, jaką było w początkowym okresie przekonanie przedsiębiorców - będących konkurentami, że w pewnych obszarach mogą podejmować wspólne działania. 

  Prezentacja Lilli Knop

  Prezentacja Iwony Gaweł

  Prezentacja Edwarda Margańskiego

  Konferencji towarzyszyła wystawa, na której klastry z regionu miały możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług. Uczestnicy konferencji otrzymali „Katalog klastrów województwa śląskiego”.

  Film z konferencji (video)

  Katalog klastrów województwa śląskiego (plik do pobrania)

  Program konferencji w Katowicach (tutaj)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości