PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Konferencja 10 - Olsztyn
Konferencja 10 - Olsztyn

Konferencja w województwie warmińsko – mazurskim

 

KLASTRY WARMII I MAZUR – JAK BUDOWAĆ REGIONALNE PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU

Olsztyn, 31 stycznia 2012r.

 

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Patronat Honorowy nad konferencją objął Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Prezentację wprowadzającą nt. wyzwań związanych z ekspansją na rynki zagraniczne, przedstawił Dimitrios Tsagdis, Hull University Business School.

Podkreślił znaczenie rozpoznawalnej marki jako kluczowe dla powodzenia na rynkach międzynarodowych. Wskazał na podstawie doświadczenia różnych państw, że w celu promocji marki, warto zaangażować różne podmioty w tym władze samorządowe, media, instytucje naukowe. Przedstawił różne sposoby wejścia na rynki światowe począwszy od eksportu, poprzez licencję/franszyzę aż po spółki joint venture lub spółki całkowicie zależne. Prezentując wady i zalety każdego modelu, zaznaczył, że planując wejście na rynki międzynarodowe warto dokładnie przeanalizować, który z modeli może być dla nas najbardziej opłacalny.

AndrisKlepers reprezentujący Vidzeme Region Turism Association, przedstawił stan rozwoju inicjatyw klastrowych branży turystycznej na Łotwie. Wskazał, że potencjał do współpracyfirm tej branży jest znaczny m.in. w zakresie zapewnienia szerokiej oferty turystycznej czy promocji miejsca do spędzania wypoczynku. W zakresie budowy wspólnej strategii rozwoju klastra i efektywnej współpracy wskazał na znaczenie zaufania, które należy budować m.in. poprzez różnego rodzaju nieformalne spotkania i przedsięwzięcia.

Mohammad H. Tavassoli przedstawił doświadczenia z rozwoju klastra teleinformatycznego Linköping.ICT. Podkreśli duże znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi (Uniwersytetem Blekinge), a przedsiębiorstwami. Wskazał, że dla rozwoju klastra kluczowy jest udział podmiotu rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej (może to być zarówno duża firma jak i jednostka naukowa), jak ma to miejsce w przypadku klastra w Linköping.

Sven Erik Nissen - przedstawiciel klastra InnonetLifestyle – Interior Design wskazał, iż motywem do rozpoczęcia działań na rzecz rozwoju były z jednej strony istniejący potencjał wielu małych, rodzinnych firm działających w przemyśle meblarskim, z drugiej ich ograniczona innowacyjność. Dodatkowo coraz silniejsza presja konkurencji, spowodowała konieczność podjęcia kroków na rzecz przezwyciężenia słabości przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze rozwoju kwalifikacji pracowników, inwestycji w projektowanie oraz działalność innowacyjną.

Ewa Wojczulanis z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego mówiła nt. możliwości dofinansowania klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. warmińsko-mazurskiego. Zaprezentowała dotychczasowe rezultaty udzielonego wsparcia. Ogłoszone zostały, jak dotąd 3 konkursy, które wyłoniły 4 zwycięskie projekty.

Andrzej Wesołowski, przewodniczący Klastra Mazurskie Okna, przedstawił doświadczenia z realizacji wspólnych działań. Klaster, utworzony w 2006 roku przez grupę „zapaleńców”, liczy obecnie 50 przedsiębiorców branży stolarki otworowej, współpracuje z 4 regionalnymi uczelniami, urzędem miasta oraz innymi klastrami (np. z Węgier). Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udało się zrealizować projekty obejmujące promocję i rozwój klastra, wzmocnienie potencjału innowacyjności a także zakup nowoczesnych urządzeń i technologii. Klaster aktywnie promuje region Warmii i Mazur na arenie krajowej i międzynarodowej.

Moderatorem konferencji był Łukasz Menart, pracownik naukowy w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ostatnią część konferencji wypełnił panel dyskusyjny, w którym wzięły udział osoby zaangażowane w tematykę klastrową w regionie:

 • Artur Wojciechowski - Klaster Mazurskie Okna
 • Wojciech Macijewicz- Klaster Mebel Elbląg
 • Teresa Miszkiewicz-Floryczk- Klaster ICT Amber
 • Hanna Skrobotun - Elbląski Klaster Turystyczny
 • Krystyna Olechnowicz - Klaster Biznesu Kultury BizArt
 • Agata Prystupa - Urząd Miasta Elbląg, członek Elbląskiego Klastra Turystycznego
 • Wojciech Chmielewski - Klaster Metalowy
 • Ewa Wojczulanis– UMWM. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

Tematem przewodnim dyskusji panelowej były zagadnienie skutecznego współdziałania w ramach klastrów, przeszkody, bariery i utrudnienia we współpracy pomiędzy różnym partnerami klastra. Wystąpienia panelistów wskazały, że klastry działające dłużej i zrzeszające więcej członków mogą się pochwalić większymi dokonaniami. Daje to nadzieję młodym klastrom, że przezwyciężając trudności w początkowej fazie rozwoju, możliwe jest osiągnięcie w dalszym etapie wymiernych efektów. Wojciech Macijewicz, przedstawiciel Klastra Mebel-Elbląg, uważa, że główną wartością klastra jest integracja środowiska branżowego. Niedawno powstałe klastry, Elbląski Klaster Turystyczny, Klaster Metalowy Nowoczesnych Technologii, mogą się pochwalić rosnącą liczbą członków i dużym zainteresowaniem. Klaster Biznesu Kultury BizArt organizuje projekt mający na celu współdziałanie środowiska malarskiego.

Wszyscy uczestnicy panelu zgodzili się, że warto tworzyć klastry, jednocześnie podkreślając, że jest to działanie trudne i wymagające sporego wysiłku.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę, na różną specyfikę klastrów, która przekłada się na inne potrzeby i możliwości w zakresie organizacji współpracy i realizacji wspólnych działań.  Przykładem jest Klaster Biznesu Kultury BizART, który funkcjonując w obszarze branż kreatywnych, działa na pograniczu biznesu i kultury, co wymaga m.in. odrębnego podejścia do kwestii jego finansowania. Reprezentanci klastrów wskazywali na brak wystarczającego wsparcia ze strony urzędów. Oczekiwania wobec nich dotyczą nie tylko możliwości uzyskania środków finansowych, ale m.in. pomocy w propagowaniu idei klastrów, pokazywaniu korzyści z ich funkcjonowania, otwartości na podejmowanie rozmowy oraz udziału w dyskusjach przy tworzeniu strategii.

Moderatorem panelu był Stanisław Szultka, ekspert w projekcie „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

 

Impreza towarzysząca – wystawa

 

Swoje stoiska i oferty przygotowało 6klastrów:

 • Klaster Mazurskie Okna
 • Klaster Mebel Elbląg
 • Klaster Biznesu Kultury BizArt
 • Elbląski Klaster Turystyczny
 • ICT Amber
 • Klaster Wołowiny

 

 

Wystawa cieszyła siędużym zainteresowaniem. Zwiedzający mogli szczegółowo zapoznać się z działalnością i ofertami w/w klastrów. Dystrybuowano katalogi klastrów innych województw oraz publikacje PARP wydane w 2011 roku.

 

Program konferencji

Prezentacje prelegentów

Katalog klastrów województwa warmińsko-mazurskiego

Film video


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości