PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Nowe publikacje e-PUNKTU dotyczące prawa obrotu elektronicznego

Nowe publikacje e-PUNKTU dotyczące prawa obrotu elektronicznego

Przedsiębiorcy działający w handlu elektronicznym muszą zmierzyć się z dodatkowymi wymogami prowadzenia działalności. W kontekście nadchodzących zmian przepisów konsumenckich szczególnie przydatne będą dwie nowe publikacje, opracowane w ramach działalności e-PUNKTU.

więcej»

Porozumienie o Współpracy pomiędzy PARP a Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego

Porozumienie o Współpracy pomiędzy PARP a Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego

W dniu 16 grudnia 2014r. w Belgradzie odbyło się Forum Gospodarcze i szczyt państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. z udziałem szefów państw EŚW i ChRL. W trakcie Forum doszło do podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy PARP, a Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego.

więcej»

Jak stawić opór konserwatywnym tygrysom?

Jak stawić opór konserwatywnym tygrysom?

Sukcesy chińskich firm rodzą zazdrość, podziw i obawę. Wychodzą one poza granice swojego kraju, opanowując masowe rynki i wypierając z nich tradycyjnych graczy. Tak postępuje Huawei, dostarczyciel sprzętu do budowy sieci internetowej, tak działa Haier – potentat AGD czy Lenovo, producent komputerów.

więcej»

Dwa lata Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)

Dwa lata Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)

Sektor kosmiczny stanowi źródło najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wykształcił produkty i usługi stanowiące podstawę rozwoju gospodarczego, przekazu informacji czy bezpieczeństwa. Budową i rozwijaniem europejskiego bogactwa technologicznego w tym zakresie zajmuje się Europejska Agencja Kosmiczna ...

więcej»

Promocja Polski okiem młodych!

Promocja Polski okiem młodych!

Tegoroczna edycja konkursu „Teraz Polska Promocja” zebrała 111 prac magisterskich. Ich tematyka dotyczyła głównie kwestii promocji turystycznej Polski, jej regionów, miast i produktów turystycznych, wizerunku Polski w świecie i instrumentów jego poprawy, dobrych praktyk w promocji Polski ...

więcej»

Nowe kierunki rozwoju rynku B+R+I w Polsce

Nowe kierunki rozwoju rynku B+R+I w Polsce

Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stawia na intensywny rozwój działalności B+R+I (badawczo-rozwojowej i innowacyjnej). Jednak nie wszystkie branże i sektory mogą liczyć na równą pomoc z funduszy UE. Preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami.

więcej»

Poland: Emerging Innovation Leader of the Visegrad Group

Poland: Emerging Innovation Leader of the Visegrad Group

Polska osiągnęła znakomity wynik wzrostu gospodarczego na tle Europy, radykalnie ulepszyła system edukacji, pokazała dynamiczny globalny rozwój przedsiębiorstw. Mimo, że system innowacji pozostaje fragmentaryczny, wymaga dalszych inwestycji i zmian instytucjonalnych, dane statystyczne pokazują pozytywne trendy ...

więcej»
powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości