Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/02/15 15:17:32
Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia klastra wzorniczego LabDesign

Od kilku lat wzornictwo staje się obszarem zdobywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez projektowanie nowego wyglądu wyrobów i usług. Dzięki atrakcyjności wizualnej i walorom użytkowym można z produktu uczynić pożądany towar. Kreowanie i wdrożenie innowacji produktowej, przy wykorzystaniu wzornictwa mieści się w priorytetach rządowych programów związanych z włączeniem się Polski w budowanie globalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz z działaniami wspierającymi innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymaga podejmowania nowych i innowacyjnych działań, które pomogą zbudować przewagę konkurencyjną opartą na specjalizacjach gospodarczych.

Wykorzystując szansę jaką daje wykorzystanie wzornictwa dla rozwoju regionalnej gospodarki, Miasto Kielce wraz z Kieleckim Parkiem Technologicznym podjęło się realizacji inicjatywy mającej na celu połączenie działań i przedsięwzięć realizowanych w Kielcach i województwie świętokrzyskim w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego i użytkowego.

Dlatego też, w dniu 15 lutego br., Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – prof. dr hab. Regina Renz, Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego – Szymon Mazurkiewicz, Dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy – Jolanta Podsiadło, Dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury - Magdalena Kusztal podpisali porozumienie o współpracy w sprawie utworzenia w województwie świętokrzyskim klastra wzorniczego LabDesign.Podpisanie porozumienia przyczyni się do wzmocnienia i upowszechnienia wzornictwa w naszym regionie.

Nowopowstający , którego inicjatywę pragnie zrealizować Kielecki Park Technologiczny, będzie platformą współpracy, opartą na wzornictwie przemysłowym i użytkowym, oddziaływującą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. sprawi również, iż wzornictwo stanie się siłą napędową rozwoju innowacji i podniesienia konkurencyjności województwa.

zdjęć

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości