Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/08/31 12:04:46
Design skrojony na miarę

Pomimo wakacji Śląski Dizajnu nie zwalnia tempa pracy. Właśnie dołączył do międzynarodowego projektu „Comfort in Living”, którego celem jest zaprojektowanie innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby osób starszych.

Partnerzy projektu skoncentrują się w pierwszym etapie na zaproponowaniu nowatorskich pomysłów do kuchni. Obecnie prowadzone są wśród grupy docelowejwywiady bezpośrednie i badania ankietowe zmierzające do poznania potrzeb i przyzwyczajeń oraz problemów, z jakimi osoby starsze borykają się podczas codziennego przyrządzania posiłków.

Uczestnicy Śląskiego Klastra Dizajnu wezmą udział przede wszystkim w fazie prototypowania i rozwijania nowych produktów. Zyskają szansę nawiązania współpracy z firmami m.in. ze Szwecji, Finlandii czy Danii dzięki bezpłatnej usłudze sieciowania partnerów. Będą mieli także dostęp do wyników badań, które mogą wykorzystać do rozwoju własnej oferty. Jest to cenne szczególnie dlatego, że osoby starsze stają się jedną z najsilniejszych grup konsumentów w Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Eurostatu odsetek osób w wieku 65+ wzrósł o 3,7 punktów procentowych w ciągu 20 lat, osiągając w 2010 roku poziom 17,4%. Wychodząc naprzeciw zmianom demograficznym, UE podejmuje działania mające zwrócić uwagę na to zagadnienie m.in. poprzez ogłoszenie 2012 roku Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Projekt „Comfort in Living” nie jest jedynym działaniem śląskiego klastra. Bardzo aktywny jest jego koordynator – Zamek Cieszyn, który od początku swojego funkcjonowania wspiera działalność zawodową projektantów, organizując wystawy, szkolenia, warsztaty i konferencje. Promuje również twórczość młodych designerów m.in. poprzez konkurs „Najlepsze projekty dyplomowe”. Dla autorów prac przewidziana jest w magazynach „2+3D” i „Typo”, na stronie internetowej, a także prezentacja na wystawie w Zamku Cieszyn. Dotychczas wśród wystawionych prac można było zobaczyć m.in. projekt aparatu elektrochirurgicznego, umożliwiającego cięcie i koagulację tkanek, oraz projekt miejskiego pojazdu szynowego, uwzględniający sfery przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, starszych, młodzieży, osób z większym bagażem czy turystów.

Koordynator wspiera ponadto członków klastra w promocji poprzez organizację wyjazdów na targi np. arena DESIGN w Poznaniu, a w planach na przyszłość znajduje się udział w Salone Internazionale del Mobile – Międzynarodowych Targach Designu w Mediolanie w 2013 roku.

Śląski Dizajnu funkcjonuje już od kilku lat, jednak dopiero od ubiegłego roku w sposób sformalizowany. Zrzesza firmy związane z projektowaniem, ale reprezentujące różne branże, między innymi reklamową, poligraficzną, meblarską, a także ośrodki naukowe i fundacje. Do głównych celów inicjatywy należą: łączenie projektantów z biznesem, promocja śląskiego designu oraz transfer wiedzy, technologii i innowacyjności. Śląski Dizajnu ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań. Członkowie klastra podkreślają znaczenie kreatywności dla konkurencyjności firm. Poprzez swoje działania pragną zwrócić uwagę, że warto współpracować z projektantami zarówno w biznesie, jak i usługach publicznych oraz przeznaczać środki na wzornictwo, ponieważ jest to inwestycja, która prawie zawsze się zwraca.

Razem na rzecz regionu Morza Bałtyckiego

„Comfort in Living” jest częścią programu BSR Stars, którego główny cel to wzmocnienie konkurencyjności i wzrost gospodarczy krajów z Basenu Morza Bałtyckiego. Służyć temu ma zacieśnienie więzi między klastrami, ośrodkami innowacji i przedsiębiorstwami z sektora MSP. Program stworzyli wspólnie przedstawiciele ministerstw i krajowych agencji innowacji z Dani, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski i Szwecji. Partnerem wiodącym i koordynatorem programu jest Vinnova – Szwedzka Agencja Rządowa ds. Systemów Innowacji. Obecnie w programie bierze udział ok. 70 podmiotów, w tym 10 z Polski.

W ramach programu funkcjonują także cztery inne projekty pilotażowe dotyczące następujących zagadnień: ICT („Mobile Vikings”), gospodarki morskiej („Marchain”), jakości życia („Active for life”) i czystości wody („Clean Water”). Więcej informacji nt. programu i poszczególnych projektów można znaleźć na stronie internetowej: www.bsrstars.se.

BSR Stars jest elementem wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EU Strategy for the Baltic Sea Region), która została przyjęta przez Komisję Europejską w 2009 roku. Jej głównym celem jest aktywizacja i wykorzystanie potencjału powstałego w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku i związanej z nim szansy na stworzenie spójnego i konkurencyjnego makroregionu.

Wdrażanie Strategii oparto na Planie Działania, który zawiera 15 obszarów priorytetowych, około 80 projektów flagowych oraz 12 działań horyzontalnych. Projekty te mają przyczynić się m.in. do ograniczenia wysokiego poziomu zanieczyszczeń w morzu, poprawy systemów transportowych i sieci energetycznych oraz wzmocnienia ochrony przed katastrofami na morzu i lądzie. Chociaż Strategia nie dysponuje własnym dodatkowym źródłem finansowania, to korzysta ze środków dostępnych w ramach istniejących instrumentów UE, środków pochodzących z budżetów narodowych oraz z międzynarodowych instytucji finansowych. Komisja Europejska szacuje, że w latach 2007-2013 region Morza Bałtyckiego otrzyma ponad 50 mld euro wsparcia.

 

Martyna Grabowska

 

Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

 „Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARPRozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.”

Autor:Martyna Grabowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości