Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/03/27 09:19:29
Szkolenie w Japonii dla managerów z firm produkcyjnych

Europejsko-Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) organizuje cykliczne, 5-dniowe szkolenia w Japonii w zakresie najbardziej efektywnych metod i technik wytwarzania, określanych mianem World Class Manufacturing – WCM.

Szkolenia są skierowane do firm z krajów należących do UE, a uczestnikami mogą być osoby zarządzające firmami produkcyjnymi oraz inny personel szczebla kierowniczego, związany z produkcją, kontrolą lub zapewnieniem jakości, logistyką, etc.

Obecnie trwa nabór kandydatów na drugą w bieżącym roku edycję szkolenia, która odbędzie się w dniach 6-10 października 2014.

Celem wyjazdowych szkoleń jest zapoznanie uczestników z osiągnięciami firm japońskich w obszarze WCM, pokazanie procesów skutecznego wdrażania konkretnych metod produkcyjnych oraz przedstawienie najnowszych trendów. Kursy mają przybliżyć przedstawicieli europejskich przedsiębiorstw do działania zgodnie z filozofią WCM. Uczestnicy mogą na własne oczy przekonać się w jaki sposób japońskie firmy osiągają najwyższe standardy produkcji, jak konkretna stała się producentem światowej klasy (world class manufacturer) czy dowiedzieć się jak poprawić efektywność kosztową i zdolności produkcyjne, aby osiągnąć lepsze wyniki ekonomiczne. Udział w szkoleniu ma pomóc uczestnikom lepiej poznać praktyczną stronę takich metod jak: TQC (Total Quality Control), TQM (Total Quality Management), TPM (Total Productive Maintenance), JIT (Just In Time), TIE (Total Industrial Engineering), jak również metod KAIZEN (ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania).

Na każde szkolenie składają się wykłady, warsztaty, seminaria i dyskusje panelowe, prowadzone przez japońskich ekspertów z sektora produkcyjnego, na których szczegółowo analizowane są konkretne przykłady metod wytwarzania stosowanych w Japonii. Nieodłącznym elementem wyjazdu są wizyty w japońskich firmach i zwiedzanie najlepszych zakładów produkcyjnych. W trakcie takich wizyt uczestnicy mają okazję do bezpośredniego kontaktu z managerami wiodących przedsiębiorstw i mogą na miejscu przyjrzeć się ich pracy. W ramach październikowego wyjazdu przewidziane jest zwiedzanie zakładów produkujących chemikalia i plastiki, maszyny, wyroby stalowe oraz samochody.

Sam udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale uczestnicy muszą pokryć pozostałe we własnym zakresie (w szczególności przelot, dojazd z lotniska i hotel). Uczestnikom reprezentującym małe i średnie przedsiębiorstwa Komisja Europejska zapewnia wsparcie w wysokości 600 euro na osobę.

Termin składania wniosków o przyjęcie na kolejne szkolenie upływa 2 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje, w tym formularz aplikacyjny i program szkolenia, znajdują się na stronie internetowej.

Autor:Dorota Frączek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości